icon-sign ورود / ثبت نام

I.D. Roomzz

کراس اوور تمام الکتریکی I.D. Roomzz معرفی شد

فولکس واگن در حال سرعت دادن به الکتریکی کردن محصولات خود بوده و قرار است تا سالهای آینده بخش عمده ای از محصولات این غول خودروسازی جهان دوستدار محیوط زیست شود. این برند ژرمن ها امروز از جدیدترین کانسپ ...

1398/1/25