icon-sign ورود / ثبت نام

گالری تصاویر هیوندای , ix35

جستجوی گالری تصاویر
گالری تصاویر

گالری تصاویر هیوندای , ix35 , مدل 2017

هیوندا ix35 که توسان نیز نامیده می شود یک کراس اوور کوچک است که اولین بار در سال 2004 توسط شرکت هیوندا معرفی شد. نسل سوم ix35 در سال 2015 معرفی شد. طراحی نسل سوم ix35 توسط Peter Schreyer انجام شد. نسل ...

گالری تصاویر هیوندای , ix35 , مدل 2014 تا 2016

هیوندا ix35 که توسان نیز نامیده می شود یک کراس اوور کوچک است که اولین بار در سال 2004 توسط شرکت هیوندا معرفی شد. نسل دوم ix35 در سال 2009 معرفی شد. طراحی ix35 نسل دوم توسط Cha II-Hoei و Thomas Bürkle ...

گالری تصاویر هیوندای , ix35 , مدل 2011 تا 2013

هیوندا ix35 که توسان نیز نامیده می شود یک کراس اوور کوچک است که اولین بار در سال 2004 توسط شرکت هیوندا معرفی شد. نسل دوم ix35 در سال 2009 معرفی شد. طراحی ix35 نسل دوم توسط Cha II-Hoei و Thomas Bürkle ...