icon-sign ورود / ثبت نام

تارفیک سنگین

آغاز مسافرت های نوروز،ترافیک سنگین در محور های خروجی شهر های بزرگ

امروز روز آخر کاری سال 93 بود و در حالی که هنوز سال 93 به اتمام نرسیده مسافرت های نورزوی آغاز شده و ترافیک در خروجی شهرها از جمله تهران در حال افزایش می باشد. ...

1393/12/28