icon-sign ورود / ثبت نام

تصاویر نمایشگاه خودروی تهران 97

گزارش تصویری از اولین روز سومین نمایشگاه خودروی تهران 97

نمایشگاه خودوی تهران بعنوان مهترین رویداد خودروی تهران از ساعت 10 امروز صبح افتتاح شد. ...

1397/10/18

گزارش تصویری از روند آماده سازی نمایشگاه خودروی تهران 97

تا بازگشایی نمایشگاه خودروی تهران ساعاتی بیشتر نمانده و اندک شرکت های فعال در صنعت خودرو کشور در حال تکمیل غرفه های خود هستند . البته روند غرفه سازی از ابتدای هفته جاری آغاز گردیده بود و امروز اجازه و ...

1397/10/18