icon-sign ورود / ثبت نام

خودروهای پیل سوختی

گسترش فناوری پیل سوختی در محصولات آئودی

آینده خودروی جهان قطعا در اختیار خودروهای الکتریکی خواهد بود اما نکته ای که در هاله از ابهام قرار دارد تامین نیروی موتورهای الکتریکی اینگونه خودروهاست. چرا که در سالهای اخیر به شدت نگرانی های در خصوص ...

1398/2/16