icon-sign ورود / ثبت نام
icon-news
اخبار خودرو ایران خودور پیش فروش طلایی محصولات خود را آغاز نمود.

ایران خودور پیش فروش طلایی محصولات خود را آغاز نمود.

ایران خودرو پیش فروش بعضی از محصولات ایران خودرو در خرداد ماه با شرایط ویژه خبر داد.

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ 0 comments

متن کامل خبر :

پردیس خودرو: ایران خودرو پیش فروش بعضی از محصولات ایران خودرو در خرداد ماه با شرایط ویژه خبر داد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری "پردیس خودرو" شرایط  طلایی اعلام شده  مناسب کسلنی می باشد که بدنبال سرمایه گذاری می باشند. احتمالا بعد از کم شدن سود های بانکی خودرو سازها برای تامین نقدینگی خود اقدام به پیش فروش محصولات خود با سود مشارکت و انصراف با نرخ بهره بالا نموده اند بطوریکه سود انصراف اکثر خودرو ها بالای 20 درصد می باشد.

زمان فعال سازی این طرح  روز یکشنبه 17 خرداد ماه و تا 31 خرداد ماه ادامه دارد.شرایط پیش فروش طلایی به شرح ذیل می باشد:

شرایط کنترلی انصراف :

١. در پیش فروش طلائی ۱۳ ماھه گروه پارس، سود انصراف ۱۹% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از۶ ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

٢. در پیش فروش طلائی ۱۳ ماھه گروه ۴۰۵ ، سود انصراف ۲۱% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از۶ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

٣. در پیش فروش طلائی ۱۳ ماھه برای سایرگروه ھا ( بجز گروه پارس و ۴۰۵)، سود انصراف٢٢% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از۶ ماه، سود انصراف ۱۸% محاسبه می گردد.

۴. در پیش فروش طلائی ۱۸ ماھه گروه پارس، سود انصراف ۲۰% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از ۹ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

۵. در پیش فروش طلائی ۱۸ ماھه گروه ۴٠۵، سود انصراف۲۲% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از ۹ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

۶. در پیش فروش طلائی١٨ ماھه برای سایر گروه ھا (بجز گروه پارس و ۴٠۵ )، سود انصراف٢٣% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از ٩ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

٧. در پیش فروش طلائی ۲۴ ماھه گروه پارس، سود انصراف ۲۱% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل ۱۲ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

٨. در پیش فروش طلائی٢۴ماھه گروه ۴٠۵، سود انصراف٢٣% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل١٢ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

٩. در پیش فروش طلائی٢۴ماھه برای سایر گروه ھا ( بجزگروه پارس و ۴٠۵ )، سود انصراف٢۴% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل١٢ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.
شرایط بخشنامه و توضیحات :

١- در شرایط پیش فروش طلائی مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه و بر اساس قیمت روز شرکت ایران خودرو و پس از کسر نمودن سود مشارکت و تخفیفات مندرج در بخشنامه، محاسبه و اعلام خواھد شد.

تعیین نوع خودرو توسط مشتری فقط از میان گروه خودروھای تولیدی قابل واگذاری شرکت ایران خودرو که در دعوتنامه قید شده است امکان پذیر خواھد بود و تبدیل به خودروھای غیر از خودروھای مندرج در دعوتنامه امکان پذیر نخواھد بود. بنابراین ضروریست نمایندگان محترم موضوع مذکور را به اطلاع مشتریان برسانند.

سود مشارکت این بخشنامه بر مبنای جداول فوق و اطلاعات مندرج در دعوتنامه–حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه–محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت محاسبه خواھد شد.

سود مشارکت در صورت انصراف مطابق اعداد درج شده در جداول صفحات قبل حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد. لازم به ذکر است در صورت انصراف، تخفیفات ذکر شده در نظر گرفته نخواھد شد.

در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت (صرفا به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه و یا دعوتنامه ارسالی )، سود تاخیر متناسب با مبالغ پرداختی مشتری، یک درصد ماھانه ( ۱۲ درصد سالانه)، پرداخت می شود.

در صورتیکه مشتری مبلغ مابه التفاوت دعوتنامه را در موعد مقرر پرداخت نکند، امکان تحویل خودرو با سود و تخفیفات لحاظ شده در دعوتنامه تا زمان ارسال، با قیمت روز محصولات قابل عرضه در آن زمان و با موعد تحویل جدید قابل اقدام خواھد بود.

موعد تحویل خودرو ھنگام ارسال دعوتنامه اطلاع رسانی خواھد شد.
امتیازات ویژه این طرح :

بالاترین نرخ سود مشارکت از ٢١% الی ٢۶%

سود تضمین شده حداقل ١٩%

پیش فروش طلایی محصولات

 

پیش فروش طلایی محصولات

 

پیش فروش طلایی محصولات

نظرات كاربران

ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

user-img
آخرین مطالب