icon-sign ورود / ثبت نام

بنز E250

قیمت بنز های وارداتی قبل از گمرک

بنا بر گزارش گمرک تعداد خوردوی بنز وارد شده در اولین ماه سال برابر با 66 دستگاه بوده که ارزش گمرکی آنها برابر با 130 تا 180 میلون تومان می باشد. ...

1394/3/9

گرانترین خودروی وارداتی کشور کدامند؟

بر اساس گزارش ارائه شده توسط گمرک گرانقیمت ترین خودروهای وارداتی مشخص شدند. ...

1394/1/22