icon-sign ورود / ثبت نام

روکود بازار

ادامه رکود در بازار خودرو

ورق خوردن برگ‌های زرد تقویم در حالی آغاز شده که بازار خودرو کشور این روزها پاییزی‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد و مشتریان همچنان میلی به خرید خودرو نشان نمی‌دهند. ...

1394/7/9