icon-sign ورود / ثبت نام

رکورد

راننده سوئدي ركورد بوگاتي شيرون را شكست

يك راننده سوئدي توانست ركورد صفر تا٤٠٠ ماه گذشته بوگاتي شيرون را توسط کونیگ زگ آگرا RS بشكند. در حالی که بوگاتی شیرون برای ثبت رکورد 0-400-0 کیلومتر در ساعت به 41.96 ثانیه زمان نیاز دارد و يك ماه پيش ...

1396/7/17

کونیک زگ وان :1 رکورد شتاب گیری 0-300-0 را شکست

خودروی دست ساز کونیک زگ وان :1 در یک ثبت رکورد غیر رسمی رکورد 0-300-0 را شکست. ...

1394/3/28