icon-sign ورود / ثبت نام

نوسازی کامیون

طرح تعویض خودروهای فرسوده برای نوسازی ناوگان کامیون ها

عضو انجمن تولیدکنندگان خودرو از تدوین طرحی به منظور نوسازی ناوگان فرسوده کامیون و کشنده خبرداد و گفت: طرحی به وزارت صنعت ارایه شده تا در سال جاری بتوان ۹ هزار دستگاه خودروی دیزلی را نوسازی کرد. ...

1394/7/11