icon-sign ورود / ثبت نام

نظرات کاربران پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

نظرات خودرو پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

شما هم می توانید تجربه خود را ثبت کنید

تجربه خود را اضافه کنید

امتیاز کاربران به : پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

 • طراحی و زیبایی
  2
 • مصرف سوخت
  3
 • راحتی سرنشین
  4
 • امکانات و قابلیت ها
  6
 • ارزش خرید نسبت به قیمت
  8

samed

1396/2/9

امتیاز samed به : پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

 • طراحی و زیبایی
 • مصرف سوخت
 • راحتی سرنشین
 • امکانات و قابلیت ها
 • ارزش خرید نسبت به قیمت
سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.
سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.
سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.
سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.

samed

1396/2/9

امتیاز samed به : پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

 • طراحی و زیبایی
 • مصرف سوخت
 • راحتی سرنشین
 • امکانات و قابلیت ها
 • ارزش خرید نسبت به قیمت
سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.
سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.


سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.

samed

1396/2/9

امتیاز samed به : پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

 • طراحی و زیبایی
 • مصرف سوخت
 • راحتی سرنشین
 • امکانات و قابلیت ها
 • ارزش خرید نسبت به قیمت

سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.

حامد

1396/2/9

امتیاز حامد به : پژو , پارس LX , مدل 1393 تا 1396

 • طراحی و زیبایی
 • مصرف سوخت
 • راحتی سرنشین
 • امکانات و قابلیت ها
 • ارزش خرید نسبت به قیمت
سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .

سوناتای هیبرید LF 2017 .خودرو های هیبرید به علت اینکه تازه وارد بازار ایران شده اند هنوز پشتیبانی خوبی ندارند اما ماشین های باکیفیت و دوستدار محیط زیست هستند ،امنیت یکی از مهمترین ویژگی هایی است که برای استفاده از خودرو باید مد نظر قرار بگیرد که خوشبختانه خودروهای مدرن این ویژگی ارزنده را دارند.

ثبت تجربه

ثبت تجربه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می خواهم تصویر خودرویم را آپلود کنم :