icon-sign ورود / ثبت نام

سریعترین خودروها

آشنایی با سریعترین خودروهای جاده ای دنیا در سال 2020

سالهای نه چندان دور یافتن خودروی جاده ای با حداکثر سرعت 322 کیلومتر در ساعت کاری بسیار دشوار بود چرا که این قبیل خودروهای پر سرعت همگانی نشده بود و برای داشتن یکی از آنها باید مبلغی گزاف پرداخت می شد. ...

1399/8/27