icon-sign ورود / ثبت نام

مشخصات فنی مزدا ,

جستجوی خودرو
مشخصات فنی خودرو

مشخصات فنی مزدا , 323 , مدل 1385

مزدا 323 یک سدان خانوادگی کوچک است که نسل اول آن در سال 1963 توسط شرکت مزدا معرفی شد. نسل هشتم مزدا 323 در سال 1998 توسط شرکت مزدا معرفی شد و تا سال 2003 تولید شد. طراحی این خودرو توسط Tsutomu Toyoda ...

مشخصات فنی مزدا , 2 , مدل 1390 تا 1391

مزدا 2 یک هاچبک کوچک است که اولین بار در سال 1996 توسط شرکت مزدا معرفی شد. نسل سوم مزدا 2 در سال 2007 توسط مزدا معرفی شد و تولید آن تا سال 2014 ادامه یافت. مزدا 2 نسل سوم در طول حیاتش یکبار فیس لیفت ش ...

مشخصات فنی مزدا , 3 new (مونتاژ) هاچ بک , مدل 1389 تا 1391

مزدا 3 نسل دوم یک خودروی خانوادگی کوچک است که در سال 2008 توسط مزدا معرفی شد. طراحی مزدا 3 نسل دوم توسط آقای Kunihiko Kurisu انجام شد. مزدا 3 نسل دوم موفق به دریافت 5 ستاره ایمنی از موسسه Euro-NCAP ش ...

مشخصات فنی مزدا , 3 جدید تیپ 4 , مدل 1390 تا 1396

مزدا 3 نسل دوم یک خودروی خانوادگی کوچک است که در سال 2008 توسط مزدا معرفی شد. طراحی مزدا 3 نسل دوم توسط آقای Kunihiko Kurisu انجام شد. مزدا 3 نسل دوم موفق به دریافت 5 ستاره ایمنی از موسسه Euro-NCAP ش ...

مشخصات فنی مزدا , 3 جدید تیپ 3 , مدل 1390 تا 1396

مزدا 3 نسل دوم یک خودروی خانوادگی کوچک است که در سال 2008 توسط مزدا معرفی شد. طراحی مزدا 3 نسل دوم توسط آقای Kunihiko Kurisu انجام شد. مزدا 3 نسل دوم موفق به دریافت 5 ستاره ایمنی از موسسه Euro-NCAP ش ...

مشخصات فنی مزدا , مزدا 3 , مدل 1386 تا 1388

مزدا 3 یک خودروی خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت مزدا معرفی شد. طراحی مزدا 3 نسل اول توسط آقای Hasip Girgin انجام شد. مزدا 3 نسل اول موفق به دریافت 4 ستاره ایمنی از موسسه Euro-NCA ...