icon-sign ورود / ثبت نام

خوردو

باید ها و نباید های آماده سازی خودروها قبل از سفر های نوروزی

باید ها و نباید های آماده سازی خودروها قبل از سفر های نوروزی ...

1393/12/29

نگاه اجمالی بر وضعیت خودرو سازی کشور در سال 93

آخرین روزهای سال 93 در حالی روبه اتمام می باشد که صنعت خودروسازی کشور با فراز و نشیب های زیادی رویرو بود.در متن زیر نگاه اجمالی به این اتفاقات و وضعیت موجود می اندازیم. ...

1393/12/27