icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی ام وی ام , آریزو 5 توربو , مدل 1396

ام وی ام , آریزو 5 توربو , مدل 1396

مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای

بازار سدان های شهری چندان با حرارت دنبال نمی گردد اما در این بین برخی خودروسازهای داخلی سعی می کنند با عرضه محصولات خاص بتوانند اندک مشتریان این سگمنت را به سوی خود جلب کنند. اگر بخواهیم یک سدان خوش ظاهر با امکانات مناسب را تهیه کنیم گزینه چندانی پیش روی نخواهد بود .در این بین سایپا چند سالی است که سراتو نسل گذشته کره ای را در نسخه های متفاوت در سبد محصولات خود قرار داده است. از چینی های حاضر در بازار هم مدیران خودرو مدتی است آریزو 5 را به توربو مجهز نموده تا بتواند محصول خود را رقابتی نماید.حال سئوال این است که اگر بخواهیم یک سدان شهری با کیفیت را در رنج قیمتی 80 تا 90 میلیون خریداری نماییم به سراغ آریزو 5 توربو با ظاهری جسور برویم یا یک کهنه کار با اصالت با نام سراتو 1600 آپشنال را تهیه نماییم.

1396/8/17
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای

ابعاد بدنه

همانطور که از جدول زیر مشخص است ابعاد هر دو خودرو در یک حدود بوده اما آریزو 5 با عرض بیشتر توانسته فضایی مناسب تری را برای سرنشنینان فراهم آورد .همچین آریزو 5 توربو با برخوداری از ارتفاع بیشتر می تواند خیال شما راحت نماید که کف خودروی شما در خیابان های ناهموار  ایران به مشکلی بر نخواهد خورد اما خودروهای کره ای مانند همین سراتو ارتفاع کمی از زمین برخودار بود و مالکان این خودروها همیشه از گیر کردن کف خودرو به زمین گلایه دارند.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن
کیلوگرم

چری آریزو 5 توربو

4532

1814

1487

2650

1387

سراتو 1600

4530

1775

1460

2649

1236

 

عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس خارجی مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای
عکس داخل مقایسه آریزو 5 توربو با سراتو 1600 آپشنال ،چینی جدید در تقابل با کهنه کار کره ای

طراحی

سراتو نسل گذشته وقتی به بازارهای جهانی از جمله ایران عرضه گردید به خاطر ظاهری تهاجمی و جوان پسند به سرعت توانست به گزینه اول خریداران تبدیل شود . حتی بسیار هنوز متعقد هستند که نسل جدید این خودرو نتوانست شکوه گذشته نسل پیشین را تکرار نماید. ظاهر سراتو 1600 کاملا بر اساس خطوط شکسته و مکعبی شکل طراحی شده و همین موضوع نقطه مثبت این خودرو محسوب می گردد.همچمین کابین این خودرو هم به صورت کاملا هنرمندانه طراحی شده و عملا ایرادی نمی توان به آن گرفت.

در مقابل چری آریزو 5 که بر اساس زبان طراحی جدید چری طراحی شده است دارای ظاهری کاملا زیبا و جوان پسند می باشد بطوریکه نمی توان با دیدن این خودرو زبان به ستایش طراحی ظاهری این خودرو نپرداخت. آریزو 5 را می توان نماد پیشرفت محصولات چینی دانست که خود را از نظر طراحی به محصولات برتر جهان نزدیک کرده اند البته هنور ناپختگی هایی در ظاهر این خودرو به چشم می خورد ولی بدون شک ظاهر این خودرو می توان یکی از عوامل موفقیت این خودرو مطرح شود.درون چری آریزو 5 هم همانند نمای ظاهری کاملا مدرن و مطابق با خودروهای روز طراحی شده است اما همچنان در کیفیت متریال ضعیف عمل شده است.

در خصوص مقایسه این دو خودرو از نظر ظاهری باید گفت که طراحی هر دو کاملا جذاب و زیبا به نظر می رسد و نمی توان بطور قطع یکی را انتخاب کرد و این کاملا به سلیقه افراد باز خواهد گشت.

مقایسه مشخصات فنی

مقایسه مشخصات فنی

سراتو 1600 به منظور پیشرانه از یک موتور 1.6 لیتری با حداکثر قدرت 124 اسب بخار بهره می برد.همچنین نسخه 1600 لیتری این خودرو به جعبه دنده 5 سرعته دستی مجهز شده است.اما چری آریزو 5 توربو به موتور 1.5 لیتری توربو با قابلیت تولید 144 اسب بخار تجهیز گردیده و برای انتقال قدرت به چرخهای جلو با یک جعبه دنده پیشرفته CVT هفت سرعته جفت گردیده است.

بر روی کاغذ تمامی اعداد و ارقام به نفع چینی ماجرای ماست. مصرف کمتر ،شتاب بهتر ،قدرت و گشتاور بیشتر کفه ترازو را به نفع آریزو 5 توربو سنگین تر می کند.

نوع خودرو

حجم موتور

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

چری آریزو 5 توربو

1499

توربو

144

210

9.5

5.9

CVT

سراتو 1600

1591

تنفس طبیعی

124

156

12

6.6

دستی 5 سرعته

ایمنی

وضعیت ایمنی دو خودروی مذکور چندان رضایت بخش نیست چرا که سراتو در مدل فول آپشن خود توانست 3 ستاره ایمنی را موسسه Euro NACAP دریافت نماید و در مقابل هم چری آریزو 5 در این تست حضور نداشته و طبق اعلام کارخانه سازنده این خودرو از موسسه تست تصادف چین 5 ستاره ایمنی را دریافت کرده است . قابل ذکر تست موسسه چینی در مجامع بین الملی مورد قبول واقع نمی شود.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

چری آریزو  5 توربو به انواع و اقسام امکانات روز محصولات چینی از قبیل  سنسور باد لاستیک، رینگ 17 اینچی، سیستم ورود و خروج و استارت بدون کلید، سانروف، پاور پنجره، کروز کنترل، آینه‌های برقی، دوربین دنده عقب با خطوط متغیر، صفحه نمایش 7 اینچی لمسی، حالت ECO،  چراغ روز و روکش چرم صندل مجهز شده است. کیا سراتو اپشنال هم از امکاناتی نظیر سانروف ، فرمان و صندلی چرمی ، ورود بدون کلید هوشمند ، سیستم مولتی مدیا به همراه دوربین دنده عقب و نویگیشن و جلو آمپر جدید بهره می برد.مشخص است که آریزو 5 با توجه به خودروی مدرن و بروز از تجهیزات و امکانات رفاهی بیشتری برخودار بوده و سراتو نسل گذشته توانایی رویارویی با این محصول چینی را نخواهد داشت.

مقایسه مدت زمان گارنتی و خدمات پس از فروش

کیا سراتو توسط سایپا با گارانتی 3 سال عرضه می گردد اما شبکه گسترده  خدمات پس از فروش سایپا در سراسر کشور این نوید را به خریداران می دهد که در هیچ جای ایران تنها نخواهند ماند. اما چری آریزو 5 توربو با 5 سال گارانتی عرضه شده و عملا خریداران این خودرو را تا 5 سال از هر گونه هزینه های احتمالی راحت خواهد نمود. اما باید توجه کرد که نمایندگی های مدیران خودرو بعنوان نماینده محصولات چری به گستردگی سایپا نخواهد بود.

نویسنده :

هومن زمانی

1396/8/17