icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی ام وی ام , تیگو 7 , مدل 1396

ام وی ام , تیگو 7 , مدل 1396

نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو

تحريريه پرديس خودرو :شرکت مدیران خودرو در ابتدای فعالیت کاری خود محصولات چری چین را در ایران تولید  و با برند ام وی ام روانه بازار می کرد . اما بتدریج رسالت کاری این شرکت تغییر کرد و محصولات جدید و لوکس این برند چینی را با همان برند چری و بصورت واردات خودرو به بازار عرضه کرد . ظاهرا این تغییر رسالت کاری به مذاق مدیران این شرکت خوش آمده و روز بروز بر تعداد محصولات وارداتی خود می افزایند. مدیران خودرو با تیگو 5 و سپس آریزو 5 وارد حیطه واردات خودرو گردید و حالا قصد دارد سومین محصول جدید چری با نام تیگو 7 را وارد بازار کند تا بتوان سهم هر چه بیشتری از بازار کراس اور ها را از آن خود کند.قائم مقام شرکت مدیران خودرو اخیرا در مصاحبه ای عنوان داشته که بزودی چری تیگو 7 توسط این شرکت عرضه خواهد شد. همچنین اولین نمونه از این خودرو برای تست های فنی وارد گردیده است که در حال طی کردن مراحل اخذ استانداردهای لازم برای عرضه در بازار ایران می باشد.

1396/7/8
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس خارجی نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو
عکس داخل نقد و بررسی مشخصات چری تیگو 7:کراس اور گران قیمت مدیران خودرو

تاریخچه

کمپانی چری در نمایشگاه بیجینگ چین در سال 2012 از خودروی مفهومی با نام TX رونمایی کرد که در حقیقت پایه و اساس همین تیگو 7 را تشکیل می داد. چری برای تجاری سازی این کراس اور چهار سال زمان نیاز داشت و در نهایت در سال 2016 نسخه عملیاتی این خودرو را با نام تیگو 7 در نمایشگاه پکن رونمایی و سپس بعد از گذشت چند ماه وارد بازارهای داخلی چینی کرد. همانطور که مشخص است تیگو 7 از جدیدترین محصولات چری محسوب می گردد که هنوز چند ماهی از ورودش به بازار نمی گذرد.

ابعاد چری تیگو 7

ابعاد چری تیگو 7

در صنعت جهان نام گذاری خودرو قاعده بر این شکل است که هر چه عدد مربوط به نام خودرو بیشتر باشد  ابعاد  بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد. چری در ساختار محصولات خود قبل از تیگو 7 ،تیگو 5 را  راهی بازار کرده بود و انتظار می رفت که تیگو 7 از نظر ابعاد بدنه بزرگتر از تیگو 5 باشد اما در عمل این خودرو از نظر طول و عرض با تیگو 5 هم اندازه است و در ارتفاع 7 سانتی متر کوتاهتر از تیگو 5 می باشد!

این محصول جدید چری فقط در فاصله دو محور  حدود 6 سانتی متر از تیگو 5 بیشتر خواهد بود. در کل ابعاد تیگو 7 در طول برابر 4505 میلیمتر ،در عرض برابر با 1837میلیمتر و در ارتفاع برابر با 1670 میلیمتر خواهد بود. همچنین فاصله دو محور تیگو 7 برابر با 2670 میلیمتر می باشد.

طراحی ظاهری

طراحی ظاهری

طراحی  ظارهی تیگو 7 بر خلاف مدل های قبلی بسیار ساختار شکنانه و جنجالی بوده بطوریکه در بعضی از المان نظیر چراغهای جلو اغراق گردیده است. شاید از لحاظی بتوان تیگو 7 را با نیسان جوک مقایسه کرد زیرا نیسان جوک هم از طراحی رادیکالی و ساختار شکنانه ای بهر می برد که اتفاقا بسیار مورد پسند قشر جوان قرار گرفته است. ظاهرا چری هم راه نیسان را در پیش گرفته و نمای جلو این کراس اور را بصورت خاص طراحی کرده است.چراغهای بومرنگ شکل جلو در نوع خود جالب و نوآورانه می باشد. همچنین جلو پنجره تیگو 7 کمی حالت تو رفتگی را در دماغه خودرو بوجود آورده است. از دیگر نکات جالب نمای جلو خودرو به نوار کرمی رنگ جلو پنجره که تا زیر چراغهای جلو کشیده شده است می توان اشاره کرد.

نمای جانبی تیگو 7 بدلیل ارتفاع مناسب خودرو از کف زمین حس یک  کراس اور واقعی را به نمایش می گذارد.همچنین خطوط موجود در بدنه بصورت یکنواخت و نرم طراحی شده است اما خط شانه ای بدنه خودرو که از چراغهای عقب شروع شده در انتهای درب جلو و بدون اینکه به جایی ختم شود ناگهان قطع می گردد.همچنین از معدود دفعاتی است که یک برند چینی در محصول خود از رینگ های 17 اینچی استفاده می کند. تیگو 7 با برخورداری از  رینگ های فوق ، کاملا قدرتمند و زیبا به نظر می رسد و دیگر از فضای خالی مابین لاستیک و بدنه خبری نیست.

طراحان چری ظاهرا قصد ندارند از کپی کاری دست بردارند چرا که نمای عقب تیگو 7 به شدت شبیه به کیا اسپورتیج نسل جدید  می باشد.همچنین باید گفت نمای عقب این خودرو کاملا ساده و آرام طراحی شده و از آنهمه شلوغی و المان های ساختار شکنانه در جلوی خودرو خبری نیست.

طراحی داخلی

طراحی داخلی

در طراحی کابین این خودور از هر گونه شلوغ کاری و استفاده بی مورد از ادوات فیزیکی دوری شده است. از همین رو با ورود به کابین تیگو 7 ،سادگی بیش از حد که تا حدی هم آزار دهنده است ،مواجه خواهیم شد.صفحه نمایش بزرگ بکار رفته در مرکز داشبورد و فرمان خوش فرم وهمچنین استفاده از پشت آمپر دیجیتالی از نقاط قوت کابین تیگو 7 محسوب می شوند.

همچنین چری در تریم های بالای این خودرو از دو رنگ در روکش صندلیها ،روکش درب ها و حتی داشبورد استفاده کرده که تا حدودی باعث شده از سادگی بیش از حد خارج گردد.

مشخصات فنی

مشخصات فنی

چری کراس اور تیگو 7 را با دوپیشرانه مختلف راهی بازارهای چین کرده است. اولین گزینه یک موتور 1.5 لیتری توربوشارژر دار خواهد بود که توانایی تولید حداکثر قدرت 150 اسب بخار را دارد .این موتور در کنار جبعه دنده دستی 6 سرعته مصرف سوختی برابر با 6.7 لیتر در 100 کیلومتر برخودار بوده و می تواند حداکثر سرعتی برابر یا 185 کیلومتر برای این خودرو به ارمغان بیاورد. همچنین وزن تیگو 7 با مشخصات فوق برابر با 1390 کیلوگرم خواهد بود.

اما تیگو 7 با موتور 1.5 لیتری توربوشارژر دار در کنار جبعه دنده اتوماتیک 6 سرعته کلاچ دوبل قدرتی برابر با 144 اسب بخار و گشتاوری برابر با 210 نیوتن بر متر را تولید خواهد کرد.مصرف سوخت تیگو 7 در این حالت برابر با 6.9 لیتر د 100 کیلومتر خواهد بود و حداکثر سرعت آن مانند مدل دستی می باشد. وزن این خودرو بدلیل استفاده از جعبه دنده اتوماتیک برابر با 1440 می گردد.این موتور دقیقا پیشرانه ای است که مدیران خودرو برای ورود به ایران انتخاب نموده است.

اما گزینه دیگر یک موتور 2.0 لیتری تنفس طبیعی با قدرت خروجی 120 اسب بخار خواهد بود.این نسخه فقط با جعبه دنده 7 سرعته CVT عرضه شده است.میزان مصرف سوخت این موتور برابر با 7.4 ایتر در 100 کیلومترو حداکثر سرعت آن 175 کیلومتر در ساعت خواهد بود.وزن تیگو 7 با توجه به این مشخصات برابر با 1430 کیلوگرم می باشد.خوشختانه مدیران خودرو از ورود این نسخه ضعیف به بازار ایران منصرف شده است.

جعبه دنده اتوماتیک تیگو ساخت آیسین ژاپن بوده و به یک سیستم کلاچ دوبل مجهز گدیده است .

امکانات

امکانات

محصولات چینی معمولا به امکانات رفاهی مناسبی مجهز می باشند.چری تیگو 7 هم از این قاعده مستثنی نبوده و به تجهیزاتی از قبیل رینگ‌های آلیاژی، چراغ‌های اتوماتیک، آینه‌های برقی، سانروف پانوراما، حالات رانندگی اقتصادی/اسپرت، کروز کنترل، سیستم ورود بدون کلید، سیستم صوتی با پورت USB و 6 بلندگو، صفحه‌نمایش 9 اینچی لمسی با GPS و اتصال بلوتوث، DVD پلیر، کامپیوتر سفری 4.8 اینچی، ایربگ‌های جلو و جانبی، تهویه اتوماتیک دو منطقه‌ای  تجهیز شده است.

اما مهمترین آپشن این خودرو سیستم دوربین 360 درجه ست که در هنگام پارک خودرو و یا گذر از مناطق صعب العبور بسیار به راننده کمک می کند.

در خصوص ایمنی تیگو 7 باید گفت که طبق ادعای چری این خودرو توانسته به لطف 6 کیسه هوا ،استفاده از فولاد سخت در نقاط حساس بدنه و استفاده از سیستم های کمک ترمز ABS, EBD و TCS از موسسه استاندارد چین 5 ستاره ایمنی را دریافت کند .ترمز های تیگو توسط کمپانی بوش آلمان طراحی شده است از همین رو طی مسافت 40 متر سرعت خودرو از 100 کیلومتر به صفر می رساند که در بین محصولت چینی یک رکورد تلقی می گردد.

از دیگر امکانات کم راننده تیگو  سنسور کنترل فشار باد لاستیک‌ها و سامانه‌ی نگهدارنده‌ی خودرو در شیب جاده (HHC) استفاده می باشد.

 

 

قیمت تیگو 7

قیمت تیگو 7

تیگو 7 بسته به مدلهای مختلف با قیمتی بین 93,900 یوآن (13,520 دلار) تا 150,900 یوآن (21,700 دلار) در بازار چین عرضه شده است.

قیمت تیگو 7 با موتور 1.5 لیتری توربو شارژر دار به همراه جعبه دنده  با قیمتی برابر با 97،900 یوان تا 132،000 یوان در چین عرضه شده است.

قیمت تیگو 7 با موتور 1.5 لیتری توربو شارژر دار به همراه جعبه اتوماتیک  با قیمتی برابر با 138،900 یوان تا 153،500 یوان در چین عرضه شده است.

 تیگو 7 با موتور دو لیتری تنفس طبیعی در کنار جعبه دنده 7 سرعته اتوماتیک د با قیمتی برابر با 115،900 یوان تا 124،000 یوان در چین بفروش می رسد.

اما مدیران خودرو تیگو 7 را در دو مدل لاکچری با قیمت 119 میلیون 900 هزار تومان و مدل اکسلنت با قیمتی برابر با 127 میلیون 900 هزار تومان یه بازار ایران عرضه کرده است .

کلام پردیس خودرو

تیگو 7 با ظاهری جدید و تا حدودی ساختارشکنانه خود می تواند به سرعت مورد توجه جوانان ایرانی قرار گیرد اما قیمت بالای این خودرو سدی محکم در برابر خریداران احتمال خواهد بود چرا که در این رنج قیمت گزینه های بسیاری نظیر رنو داستر ،رنو کپچر ،تیوولی وجود خواهد داشت که شرایط به مراتب بهتر از تیگو 7 را دارند.

نزدیکترین رقبای هم وطن تیگو 7 محصولاتی نظیر جک اس 5 اتوماتیک خواهد بود که با امکانات رفاهی مشابه قیمتی حدود 25 درصد ارزان تر از تیگو 7 عرضه می گردد. اما ظاهر جسور تیگو در کنار ابعاد بزرگتر و استفاده از متریال بهتر می توانند مشتریان ایرانی را مجاب به خرید این خودرو نماید.

گزینه دیگر چینی که رقیبی سر سختی برای تیگو 7 خواهد بود ،بی وای دی s6 می باشد. این محصول چینی بدلیل برخودار از ظاهری مناسب و تولید برند معتبر جهان با حدود 30 درصد قیمت پایین تر شاید گزینه جانشین ایرانی ها قرار گیرد.

بهتر است بخوانید:

 

مزایایی تیگو 7 :چرا باید تیگو 7 بخریم

 

 

نویسنده :

1396/7/8