icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی بایک , X25 , مدل 1397

بایک , X25 , مدل 1397

بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

محصولات بایک در ایران چندان ناشناخته نیست چرا که پیش از این و در سالهای نه چندان دور برخی از خودروهای این برند چینی توسط دیار خودرو در ایران عرضه شده بود. بایک سابرینا و بایک سنوا از جمله این موارد بود که بدلیل مختلف با استقبال روبرو نشد.نمایشگاه تهران مکانی بود که خودروسازی بایک با در دست داشتن یکی از بزرگترین غرفه ها حضور گسترده محصولات خود را بهمراه داشت. اما نکته جالب ،حضور کمپانی مادر در این نمایشگاه بود بطوریکه هیچ نشانی از دیار خودرو در غرفه این شرکت به چشم نمی خورد.در غرفه این شرکت یکی از محصولاتی که بیشتر و در رنگ های متنوع به نمایش گذاشته شده بود شبه کراس اور با بهتر بگوییم هاچ بک X25 بود. ظاهرا قرار است این خودرو در سال آینده توسط یکی از شرکت های داخلی به بازار ایران عرضه شود. از همین رو قصد داریم این خودرو را مورد برررسی قرار دهیم تا دریابیم این خودرو به چه میزان ارزش خرید دارد.

1398/2/29
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل بایک X25 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه بایک X25

بایک یکی از برزگترین خودروسازان چین محسوب می گردد. این کمپانی با برند اصلی خود نیز به تولید خودرو می پردازد که بایک X25 یکی از این موارد خواهد بود. بایک X25 برای اولین بار در نمایشگاه خودروی چنگدو 2015 بصورت رسمی رونمایی و در همان سال بصورت گسترده در بازار چین عرضه شد.

طراحی ظاهری و بدنه بایک X25

طراحی ظاهری و بدنه بایک X25

بایک علی رغم سابقه زیاد خود در صنعت خودروسازی نه تنها  از یک زبان طراحی واحد برای محصولات خود بهره نمی برد بلکه علاقه شدیدی هم به کپی برداری از محصولات روز دنیا را نیز دارد.اگر به خاطر داشته باشید بایک سابرینا دقیقا کپی بردای از مرسدس بنز کلاس A بود ، از همین رو در روزهای ابتدایی بدلیل عدم شناخت در بازار ایران این خودرو با مرسدس بنز اشتباه گرفته می شد.

بایک X25 را نمی توان کپی کاری محض به حساب آورد اما می توان نشانه هایی از خودروهای روز دنیا در این خودرو دید. در نمای جلو خودرو چراغهای بزرگ با خطوط و زوایایی تند طراحی شده است تا مانند دیگر محصولات این روزهای چینی چهره تهاجمی و جسور را تداعی کند.در زیر جلو پنجره باریک این خودرو یک ورودی هوای مشکی رنگ وجود دارد  که در طرفین آن چراغهای مه شکن دایره ای شکل تعبیه شده است.

در نمای جانبی خودرو در ابتدای خط شخصت این خودرو که در زیر دستیگره درب ها امتدا یافته است جلب توجه می کند .شیب سقف این خودرو دارای زاویه نسبتا تند است که برای یک هاچ بک مناسب ارزیابی می شود. بایک X25 به مانند دیگر محصولات ارازن قیمت چینی از رینگ ولاستیک سایز کوچک استفاده کرده که همچنان آزار دهنده است.

طراحان این خودرو برای چراغهای عقب این خودرو برخلاف دیگر المان ظاهری از خطوط نرم و منحنی استفاده کرده اند که مشخص نیست چرا اینگونه عمل کرده اند. چراغهای شب نمای بومرنگ تعبیه شده روی سپر ها کمی غیر عادی به نظر می رسد . از دیگر جذابیت بصری نمای عقب قطعه نقره ای رنگ نصب شده در زیر سپر است که می توانند تا حدودی نمای یک دیفیوز  را تداعی می کند.

طراحی داخلی و کابین X25

طراحی داخلی و کابین X25

نمای کابین بایک X25 به شدت تحت تاثیر محصولات بروز مرسدس بنز طراحی شده است. استفاده از ورودی های هوای دایره ای شکل و صفحه نمایش فلت ایستاده دقیقا از کابین این روزهای مرسدس بنز کپی برداری شده است. اما تعبیه لوگوی بایک در روی خروجی های هوا در نوع خود خلاقیت خاص محسوب می گردد. در زیر صفحه نمایش لمسی قسمت پلاستیک مسطحی وجود دارد که تهویه مطبوع و دیگر کلید ها بر روی آن جای گرفته اند.همیچین در پنل پشت فرمان هم هیچ نکته خاصی دیده نمی شود از سیستم سنتی عقربه ای برای آن استفاده شده است. غربیلک فرمان به سبک محصولات قدیمی چینی طراحی شده که هیچ جذابیتی را ایجاد نکرده است.

در نهایت کیفیت پایین و استفاده از پلاستیک خشک در جای جای کابین این خودرو حجت را بر ما تمام خواهد کرد که با یک خودروی ازران قیمت چینی روبرو هستیم.

ابعاد X25

ابعاد X25

بایک X25 در سگمنت کراس اور های کوچک شهری قرار دارد اما ابعاد خارجی این خودرو در حد و اندازه های یک خودروی هاچ بک است. ارتفاع کم این خودرو هیچ شباهتی به خودروهای کراس اور ندارد و از ام وی ام X22 نزدیکترین رقیب خود حدود 120 میلیمتر کوتاه تر است . طول و عرض این خودرو به حدی کوچک است که نمی تواند فضای مناسبی را برای سرنشنیان عقب ایجاد نماید.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور

بایم X25

4110

1750

1545

2519

مشخصات فنی بایک X25

مشخصات فنی بایک X25

بایک X25 به پیشرانه 1.5 لیتری تنفس طبیعی با بیشنه قدرت 112 اسب بخار و حداکثر گشتاور 148 نیوتن متر مجهز گردیده است . قدرت این موتور توسط جعبه دنده 4 سرعته اتوماتیک یا 5 سرعته دستی به چرخهای جلو منتقل می گردد.میزان مصرف سوخت بایک X25 با جعبه دنده دستی برابر با 6.1 و با جعبه دنده اتوماتیک 6.8 لیتر در 100 کیلومتر اعلام شده اما به نظر می رسد این موتور سنتی مصرفی بیش از این اعداد اعلام شده را داشته باشد.

در خصوص عملکرد فنی این خودرو باید گفت طبق اطلاعات بدست آمده از منابع خارجی ،این خودرو از شتاب ضعیف و هندلینگ پایینی برخودار است .اما ترمز های این خودرو در حد و اندازه های یک کراس اور چینی مناسب گزارش شده است.

نوع خودرو

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

جعبه دنده

بایک X25

1.5

تنفس طبیعی

148

112

5 سرعته دستی و یا 4 سرعته اتوماتیک

ایمنی

ایمنی

صحبت از ایمنی بایک X25 بسیار سخت است چرا هر چه در منابع مختلف را جستجو کردیم به اطلاعات خاصی نرسیدیم. اما این خودرو در نسخه های فول خود به امکاناتی از قبیل ۶ کیسه هوا، دوربین دید عقب، فرمان برقی، رادار پشتیبان، سیستم Anti-theft موتور، سیستم‌های ABS، EBD ، BOS  مجهز شده است.

امکانات رفاهی X25

امکانات رفاهی X25

 بایک X25 از امکاناتی  نظیر صندلی‌های چرمی با دوخت قرمز رنگ (درمدل‌های بالا)، فرمان چرمی، سانروف، پاور ویندوز، کروز کنترل، ۶ بلندگو، سیستم تهویه مطبوع، GPS، صفحه نمایش لمسی  برخودار می باشد اما تا کنون مشخص نشده این خودرو با چه آپشن هایی به بازار ایران خواهد آمد.

 

 

نویسنده :

سالار

1398/2/29