icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی برلیانس , H320 اتوماتیک , 1394 تا 1396

برلیانس , H320 اتوماتیک , 1394 تا 1396

مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320

مقایسه رنو ساندرو و برلیانس H320 را باید تقابل چینی ها و فرانسوی ها در ایران دانست. بطورکلی سگمنت هاچ بک ها در بازار ایران دارای محدودیت زیادی است چرا که خودروهای با کیفیت و جذاب در این بخش بسیار کم هستند. برلیانس H320  که نسخه هاچ بک H330 برشمرده می شود از مدتهای پیش در خط تولید پارس خودرو حضور دارد. اما در همسایگی خط تولید این خودرو ،پارس خودرو تولید رنو ساندرو هم در دست دارد .از همین رو این یک رقابت درون سازمانی به منظور کسب سهم بیشتری از بازار است. از این  رو قصد داریم رنو ساندرو و برلیانس H320 را بصورت شانه به شانه مورد بررسی قرار دهیم تا در نهایت دریابیم کدامیک ارزش خرید بیشتری دارد.

1397/7/23
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320

مقایسه ابعاد رنو ساندرو و برلیانس H320

بطور معمول برای مقایسه خودرو از نظر میزان فضای داخلی مناسب به ابعاد خودرو توجه می کنند و هر کدام که از ابعاد قابل توجه تری برخوردار باشد بعنوان خودروی بزرگتر محسوب می کنند. اما باید توجه داشت هر بزرگی مناسب نیست چرا که بزرگ بودن بدون منطق باعث عوارض ناخواسته ای نظیر افزایش وزن می گردد. برلیانس H320 هم از همین نقیصه برخوردار است چرا که در طول کاملا  کشیده تر از ساندرو است اما میزان فضای داخلی خودرو بدلیل فاصله دو محوری کمتر در وضعیت نامناسب تری قرار دارد. در  حقیقت این فاصله دو محور خودرو است که نقش اساسی را در ایجاد فضای داخلی مناسب ایجاد می کند. البته طول بیشتر برلیانس H320 منجر به بزرگتر شدن فضای صندوق شده است. بطور کلی باید گفت که ساندرو از نظر راحتی سرنشنیان بسیار بهتر از رقیب چینی خود است.نکته ای دیگر که باید به آن توجه کرد ارتفاع بسیار بیشتر ساندرو است که می تواند در خیابان های پر دست انداز ما امتیاز مثبتی محسوب گردد.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن

برلیانس H320

4210

1758

1460

2580

1240

رنو ساندرو

4020

1746

1534

2588

1146

عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

برلیانس H320 از همان ورود به بازار بدلیل ظاهر جذاب و جوان پسندش سریعا مودر استقابل قرار گرفت.همانطور که مطلع هستید برلیانس در چین شریک تجاری بی ام و محسوب می گردد از همین رو طراحی برخی مدلی های برلیانس به شدت به محصولات نسل های قبلی بی ام و نزدیک است. برلیانس H320  در نمای عقب بسیار شبیه بی ام و سری 3 هاچ بک نسل های پیشین است.در نمای جلو خودروی هم می توان شمه هایی از محصولات بی ام و را مشاهده کرد. این موارد باعث گردید که برلیانس بتواند تا حدودی در بازار ایران موفق عمل کند.

رنو ساندرو تولید شده در پارس خودرو هم مربوط به نسل های قبلی این هاچ بک فرانسوی می باشد بطوریکه این خودرو تاکنون چندین بار برورسانی شده و نسل های جدید آن نیز عرضه شده است. البته باید توجه توجه ساندرو محصول کمپانی داچیا بود اما بدلیل اینکه این کمپانی یکی از شرکت های تابعه رنو محسوب می گردد در برخی از کشورها، ساندرو با لوگوی رنو عرضه می گردد. در خصوص طراحی ساندرو باید گفت که در پیشانی خودرو چراغهای بزرگی بیضی شکلی دیده می شود که از مشخصه  خودروهای دهه نودی محسوب می گردد.اما در عقب با چهره بروز تری روبرو هستیم چرا که گرافیک چراغهای عقب کمی به محصولات روز دنیا  نزدیک است. از همین رو نمی توان نمره بالایی به طراحی رنو ساندرو داد.

بطور کلی باید گفت که ساندرو و برلیانس هیچکدام نمی تواند از دید زیبا شناسی در رتبه بالایی قرار گیرد ولی در مقام مقایسه باید گفت برلیانس در وضعیت بهتری قرار دارد.

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

با ورود  به کابین برلیانس H320  با نمای نسبتا بروزی برخوردار هستیم که نسبت به زمان خود از ویژگی های جذابی بهره می برد.استفاده از کابین دو رنگ ،غربیلک فرمان جذاب و استفاده  از قطعات نقرای رنگ از جذابیت های بصری داشبورد این چینی محسوب می گردد. اما کیفیت پایین متریال مصرفی و استفاده بیش از حد از پلاستیک خشک نمایی زننده ایجاد کرده است.

رنو ساندرو هم به منظور طراحی کابین به مانند پلت فرمش از رنو ال90 گرفته است از همین رو کابین این خودرو را باید فیس لیفت شده ال90 دانست که کمی تغییر کرده و البته از کیفیت بهتری نیز برخوردار است.از همین رو همچنان سادگی بیش از حد در المانی نظیر داشبورد ،غربیلک فرمان و پنل پشت فرمان بیش از پیش آزار دهنده است .

در نتیجه باید گفت که طراحی کابین برلیانس H320  در مقایسه با رنو ساندرو کاملا در وضعیت بهتری قرار دارد.

مقایسه مشحصات فنی رنو ساندرو و برلیانس H320

مقایسه مشحصات فنی رنو ساندرو و برلیانس H320
مقایسه مشحصات فنی رنو ساندرو و برلیانس H320

پیشرانه استفاده شده در برلیانس H320 موتور 4 سیلندر تنفس طبیعی با بیشنه قدرت 103 اسب بخار و حداکثر گشتاور 138 نیوتن متر می باشد. قدرت نه چندان زیاد این پیشرانه توسط جعبه دنده 4 سرعته نه چندان پیشرفته به چرخ های جلو منتقل می گردد.در خصوص شتاب صفر تا صد این خودرو اطلاعاتی  موجود نیست اما مصرف سوخت برلیانس H320 از سوی پارس خودرو برابر با 6.7 لیتر در 100 کیلومتر اعلام شده است.

در مقابل ساندرو به پیشرانه نسبتا جدیدتر 1.6 لیتری مجهز شده که می تواند قدرتی برابر با 105 اسب بخار و گشتاور 140 نیوتن متر را تولید نماید. این خودرو همانند برلیانس H320 از جبعه دنده 4 سرعته اتوماتیک به منظور انتقال قدرت استفاده می کند.ساندرو با این پیشرانه قادر است ظرف مدت زمان 11.5 ثانیه سرعت خود را از حالت سکون به 100 کیلومتر در ساعت برساند و این در حالی است که از مصرف سوخت 8.3 لیتری بهره می برد.

میزان خروجی های پیشرانه های این دو خودرو کاملا در یک حد و اندازه است اما در این حالت باید به وزن و حجم پیشرانه های این دو خودرو توجه ویژه ای داشت .رنو ساندرو علی رغم بهره بردن از موتور پرحجم تر دارای قدرتی برابر با برلیانس H320 است که این نشان از راندمان پایین پیشرانه این خودرو دارد از همین رو شاهد مصرف بسیار زیادتر رنو ساندرو هستیم.

در خصوص وزن دو خودرو باید گفت برلیانس H320 دارای وزن بیشتری است در نتیجه بدلیل دارا بودن قدرتی برابر با رقیب خود از نسبت قدرت به وزن پایین تر برخوردار است که منجر به کمتر شدن کشش و شتاب خودرو خواهد شد.از همین رو شاهد هستیم که میزان شتاب اولیه و ثانویه رنو ساندرو کاملا مناسب تر از رقیب خود است

البته در بحث مقایسه فنی باید به جعبه دنده ها هم نیز اشاره کرد چرا که ساندرو از جعبه دنده نسبتا پیشرفته تری برخوردار است که پیش از این امتحان خود را روی مگان 2000 پس داده است از همین رو جعبه دنده اتوماتیک ساندرو هر چقدر هم زیر فشار باشد بدلیل برنامه ریزی مناسب و ضرایب صحیح دنده ها همیشه بهترین پاسخ را به راننده ارائه می دهد.

همچنین هندلینگ ساندرو بدلایل مختلف از قبیل قرار گرفتن ساب فرم در قسمت جلو خودرو بسیار بهتر از برلیانس H320 است بطوریکه این ساب فرم ها بیشتر وزن قطعاتی نظیر موتور ،پلوس ها و جعبه دنده را در هنگام ترمز گیری و شتاب تحمل می کنند.این ساب فرم های در دیگر محصولات هاچ بک موجود در ایران وجود ندارد.

در نهایت باید گفت که رنو ساندرو علی رغم مصرف بیشتر از مشخصات بهتری برخودار است و برلیانس به هیچ وجه در حد و اندازه های این فرانسوی نیست.

 خودرو

حجم موتور
سی سی

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

برلیانس H320

1498

تنفس طبیعی

103

138

-

6.7

4 سرعته اتوماتیک

رنو ساندرو

1598

تنفس طبیعی

105

140

11.5

8.3

4 سرعته اتوماتیک

ایمنی

ایمنی
ایمنی

برلیانس H320 همانند برخی دیگر از چینی های حاضر در بازار از ایمنی مناسبی برخوردار نیست و تاکنون در هیچ یک از تست های معتبر تصادف شرکت نکرده است. این خودرو به تجهیزات پیش پا افتاده ایمنی نظیر سیستم ترمز ABS و EBD ،سنسور دنه عقب ،کمربند سه نقطه ای سرنشنیان جلو و دو کیسه هوا مجهز شده است.

رنو ساندرو که تحت برند داچیا در دیگر نقاط جهان بفروش می رسد در سال 2008 به موسسه تست تصادف یورانکپ ارسال شد اما این خودرو نتوانست بیشتر از 3 ستاره ایمنی را دریافت کند.ما همین سه ستاره تضمین کننده ایمنی بهتر در مقابل رقیب چینی خود است. این خودرو به تجهیزاتی شامل ترمز ضد قفل ABS به‌ همراه توزیع الکترونیکی ترمز و کمربند ایمنی سه‌نقطه‌ای برای سرنشین‌های عقب مجهز شده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

محصولات چینی همیشه از داشتن آپشن های مختلف بسته به قیمت خودرو بهره می برند. برلیانس H320 هم نسبت به رنو ساندرو از امکانات بیشتر و گوناگونی بهره می برد . این خودرو به تجهیزاتی از قبیل رینگ 15 اینچی ، سانروف ، سنسور دنده عقب ، تنظیم صندلی راننده در 8 جهت ، تنظیم الکتریکی آینه ها ، مه شکن جلو ، بازشدن خودکار درب ها هنگام تصادف، سیستم الکترومغناطیسی باز کردن درب صندوق عقب،سنسور پارک دنده عقب ،سیستم تاشو برای صندلی عقب، سیستم تهویه اتوماتیک،  سیستم صوتی با قابلیت پخش MP3 + پورت USB به همراه 6 بلندگو و آینه های جانبی با تنظیم برقی بهره می برد.

رنو ساندرو خودرویی بسیار اقتصادی است که از کمترین پشن های بهره می برد . از جمله معدود امکانات رفاهی این خودرو باید به چراغ مه‌شکن جلو، آینه‌های جانبی برقی مجهز به گرم‌کن، سیستم صوتی مجهز به پورت USB، چهار بلندگو، کنترل سیستم صوتی زیر غربیلک فرمان، قفل مرکزی به‌ همراه کنترل از راه دور ، آینه های جانبی با تنظیم برقی و سیستم ضد سرقت اشاره کرد.قابل توجه است ساندرو و برلیانس H320 از داشتن کروز کنترل که امروزه به آپشن بدیهی تبدیل شده است معذور می باشند.

 

 

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

رنو ساندرو و برلیانس H320 هر دو  با 2 گارانتی از سوی پارس خودرو عرضه می گردد و از آنجا که پارس خودرو از زیر مجموعه های سایپا مسحوب می گردد وظیفه خدمات دهی به این خودرو توسط شبکه گسترده سایپا امکان پذیر است.

نویسنده :

سالار

1397/7/23