icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی چانگان , CS 35 (مونتاژ) , مدل 1395 تا 1396

چانگان , CS 35 (مونتاژ) , مدل 1395 تا 1396

مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی

سایپا بعنوان بزرگترین تولید کننده خودرو کشور چند سالی است که با عرضه چانگان CS35 به بازار پر سود کراس اور های کوچک شهری ورود پیدا کرده اما حضور سایپا در این سگمنت چند سالی با تاخیر روبرو شد و همین امر کافی بود تا دیگر خودروسازان با عرضه محصولات چینی  اطمنیان مشتریان را خود جلب نماید. یکی از این شرکت ها ،کرمان موتور بود که توانست با عرضه محصولات جک به سرعت در مسیر پیشرفت قرار بگیرد .این شرکت در سال جاری یک کراس اور کوچک شهری دیگر با نام جک S3 را به بازار معرفی کرد تا رقابت برای خودروهای دیگر نظیر چانگان C35 سخت تر پیش گردد.حالا سئوال این که چانگان CS35 را بخریم یا به سراغ تازه وارد بازار جک S3 برویم.

1396/9/29
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی

ابعاد بدنه

کراس اور های کوچک شهری بدلیل فضای بیشتر داخلی در کنار مزایای یک شاسی بلند مورد پسند اقشار مختلف قرار گرفته در نتیجه ابعاد بزرگتر می تواند یک مزیت محسوب گردد.با نگاهی به جدول ذیل مشخص است ابعاد خارجی جک اس 3 به مراتب بیشتر از چانگان CS35 بوده اما در فاصله دو محور و همچنین ارتفاع شبیه به یکدیگر هستند.فاصله دو محور خودرو حاکی از آن است که فضای داخلی این چینی بازار تا حدودی یکسان هستند اما چانگان با توجه به ابعاد کوچکتر از فضای صندوق بار کمتری برخودار است.در نتیجه جک S3 در این بخش برتری محسوسی نسبت به رقیب خود دارد.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن
کیلوگرم

جک S3

4325

1765

1660

2560

1250

چانگان CS35

4160

1810

1670

2560

1285

عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس خارجی مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی
عکس داخل مقایسه جک S3 و چانگان CS35،رقابت تمام عیار چینی

طراحی

کمپانی چانگان مدتهاست که با همکاری شرکت معتبر جهانی نظیر فورد زبان طراحی محصولات خود را تغییر داده و چانگان CS35 موجود در بازار ایران محصول سالهای گذشته این شرکت می باشد در نتیجه از چهره ای بروزی برخودار نیست.با نگاهی به نمای جلو خودرو با چراغهای روبرو می شویم که به نسل گذشته محصولات چینی مربوط بوده اما همچنان در کنار جلو پنجره استیل نمایی نسبتا خوش ترکیب از یک چینی قدیمی به نمایش می گذارد.در کابین خودرو بر عکس ظاهر آن طراحی بروز و مدرنی را تداعی می کند که برای یک کراس اور کوچک مناسب به نظر می رسد.

اما در مقابل جک اس 3 از بروز ترین محصولات کمپانی JAC می باشد، از همین رو چهره جسور و در هم رفته آن که به تبعیت از محصولات هیوندای طراحی شده توانسته است که مورد پسند جوانان و خانواده های جوان قرار بگیرد .طراحی داخلی جک S3 هم به تبعیت از ظاهر این خودرو تا حدودی یادآور محصولات هیوندای خواهد بود ولی در هر صورت کاملا جذاب و مدرن طراحی شده است.

در بخش طراحی باید گفت که مقایسه دو نسل از خودرو که یکی مربوط به چندین سال گذشته است و دیگر بروز امری غیر منطقی است.اما چون این موارد در ایران زیاد عجیب نیست باید گفت جک S3 از همه جهات دارای برتری می باشد. به یاد داشته باشید محصولات بروز چانگان از چنان طراحی قدرتمندی برخودار هستند که کمپانی جک عملا حرفی برای گفتن ندارد.

مشخصات فنی

چانگان CS35 به منظور مولد نیرو به یک موتور 1.6 لیتری با بیشینه قدرت 122 اسب بخار و حداکثر گشتاور 160 نیوتن متر مجهز گردیده است. نیروی این موتور توسط جعبه دنده 4 سرعته اتوماتیک به چرخهای جلو منتقل می گردد.

جک S3 ،مانند رقیب خود از یک موتور 1.6 لیتری 118 اسب بخاری بهره می برد که توانایی تولید 155 نیوتن متر گشتاور را دارد.این موتور به منظور انتقال قدرت به جعبه دند های اتومایتک CVT و یا دستی 5 سرعته مجهز شده است.

از نظر پیشرانه هر دو خودرو در یک سطح به نظر می رسند اما در بخش سیستم انتقال قدرت باید گفت جعبه دنده های 4 سرعته دیگر در هیچ کجای جهان مورد استفاده قرار نگرفته و نسل این گونه جعبه دنده ها در حال انقراض است.اما جعبه دنده جک S3 از بروزترین جعبه دندهای دنیا موسوم به CVT بهره می برد که شایسته تقدیر است .ولی باید توجه داشت که هنوز هم خیلی ها جعبه دنده های سنتی را به جعبه دنده CVT ترجیح می دهند.

نوع خودرو

حجم موتور

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

جک S3

1.6

تنفس طبیعی

118

155

-

-

CVT

چانگان CS35

1.6

تنفس طبیعی

122

160

14

7

4 سرعته اتوماتیک

ایمنی

کمپانی جک در مشخصات این خودر عنوان داشته است که بدلیل برخوداری از ایمنی بهتر در ساخت پنل های بدنه از 46 درصد ورق های فولادی مستحکم و 33 درصد هم ورق گالوانیزه مورد استفاده قرار گرقته است.

همچنین این خودرو در نسخه پایه خود به دارای دو کیسه هوا و در مدل اسمارت درارای 6 کیسه هوای ایمنی خواهد بود. همچنین جک اس 3به انواع سیستم های کمکی ترمز نظیر ABS,EBD و BA مجهز گردیده است.اما با توجه به موارد فوق ،مقاله ای و یا نشانی از تست تصادف این خودرو تاکنون منتشر نشده است.

سایپا مدل اتوماتیک چانگان CS35 را به چهار کیسه‌ی هوا، شامل دو کیسه‌ی هوا برای سرنشین‌های جلو و دو کیسه‌ی هوای جانبی مجهز کرده است؛ اما مدل دستی این خودرو را تنها با دو کیسه‌ی هوای جلو عرضه می‌کند. از جمله‌ قابلیت‌های ایمنی دیگر سی‌اس ۳۵ می‌توان به مواردی مانند سیستم ترمز ضد قفل ABS، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD، سیستم کمکی ترمز BAS، قلاب‌های ISOFIX برای نصب صندلی‌های ویژه‌ی کودک، سیستم ضد سرقت و کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم پیش‌کشنده‌ با قابلیت تنظیم ارتفاع اشاره کرد.چانگان CS35 بر خلاف رقیب خود در تست تصادف موسسه C-NCAP چین شرکت نموده اما فقط توانست 4 ستاره ایمنی از 5 ستاره ممکنه را بدست آورد .مشخص نیست که این مسئله را به فال نیک بگیریم و یا اینکه 4 ستاره گرفتن را از موسسه نه چندان معتبر ضعف بدانیم.

امکانات رفاهی

جک s3  به امکاناتی نظیر  آینه‌های برقی به همراه راهنمای LED بر روی آن – فرمان برقی – چراغ‌های جلو LED به همراه سیستم روشنایی در روز (DAYLIGHT) – کامپیوتر سفر – قابلیت مات شدن آینه عقب داخل خودرو به‌صورت دستی – یخ‌زدای شیشه عقب – رینگ‌های 15 اینچی – شیشه‌های برقی به همراه ریموت – سیستم صوتی + رادیو + پورت USB و AUX – 4 عدد بلندگو – دو عدد ایربگ – میله‌های درون درب‌ها – قفل ایمنی کودک – ستون فرمان جاذب انرژی – سامانه‌های ایمنی ABS و EBD و BOS – سیستم ضد سرقت الکتریکی و…مجهز شده است.

سایپا مدل اتوماتیک چانگان CS35 را به همراه امکانات رفاهی نسبتا مناسبی عرضه می‌کند که از بین آن‌ها می‌توان به مواردی همچون سیستم کروز کنترل، کامپیوتر اطلاعات سفری، سانروف، صندلی راننده با امکان تنظیم شش جهته‌، آینه‌های جانبی برقی، سنسور پارک دنده‌عقب، صندلی چرمی، چراغ‌های جلوی هالوژن با قابلیت تنظیم ارتفاع، چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب و گرم‌کن شیشه‌ی عقب اشاره کرد.

مشخص است که جک S3 با توجه به بروز بودنش از لیست بلند بالایی نسبت به چانگان CS35 برخوردار است.

مدت زمان گارنتی و خدمات پس از فروش

چانگان CS35 از سوی شرکت سایپا با 3 سال گارانتی به بازار عرضه شده است که  با توجه به شبکه وسیع خدمات پس از فروش گسترده این شرکت می توان امیدوار بود که در هیچ کجای ایران تنها نخواهید بود. جک S3 هم به مانند چانگان با 3 سال گارانتی به فروش می رسد . کرمان موتور هم از شبکه خدمات پس از فروش گسترده ای برخودار بوده اما در مقابل سایپا حرفی برای گفتن ندارد. قابل ذکر اس جک S3 در بازار ایران تازه وارد است و مطئنا خدمات پس از فروش آن دارای مشکلاتی خواهد بود.

قیمت

سایپا در حال حاضر چانگان را با قیمتی برابر با 64 میلیون و 500 هزار تومان بفروش می رساند در صورتی که جک اس با قیمت 73 میلون 500 هزار تومان عرضه می گردد.

نویسنده :

هومن زمانی

1396/9/29