icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی چری , آریزو 6 , مدل 1398

چری , آریزو 6 , مدل 1398

مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3

مقایسه چری آریزو و مزدا 3 دارای مفاهیم زیادی است چرا که نشان میدهد چینی ها به حدی پیشرفت نموده اند که می توانند با محصولات ژاپنی هر چند قدیمی به رقابت بپردازند.چری آریزو 6 به تازگی توسط مدیران خودرو رونمایی شده و قرار است بصورت تولید داخل وارد بازار کشورشود. این برند چینی کهنه کار با قیمت گذاری بالای این خودرو باعث گردیده که مخاطبان بازار برای خرید آریزو 6 ،نیم نگاهی هم به نسخه صفر کیلومتر مزدا 3 داشته باشند.

مزدا 3 هم سالهاست توسط گروه بهمن تولید شده و این روزها با خروج شریک تجاریش با مشکلات عدیده ای روبرو شده است اما همچنان شاهد هستیم این شرکت تعداد محدودی را تولید و بصورت نامشخص وارد بازار می کند. از همین رو قصد داریم مقایسه شانه به شانه مابین آریزو 6 و مزدا 3 داشته باشیم تا دریابیم آیا یا پرداخت این مبلغ نستبا زیاد یک چینی مدرن را خریداری کنیم که یا به سراغ یکی از محصولات قدیمی ژاپنی برویم.

1397/11/17
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3

مقایسه ابعاد چری آریزو 6 و مزدا 3

آریزو 6 در سگمنت سدان های شهری میان ساز قرار دارد و اندکی از بردار کوچکتر خود آریزو 6 طویلتر است . این خودرو که بر روی پلت فرم M1X توسعه داده شده است در تمامی ابعاد از رقیب ژاپنی خود بزرگتر بوده و در حقیقت دست بالا را دارد.همچنین وقتی نگاهی به ارتفاع دو خودرو داشته باشیم متوجه خواهیم آریزو حدود 10 میلیمتر از مزدا 3 بلند تر است. یکی از نکات منفی مزدا 3 که صدای مالکانش را هم رآورده است فاصله کم کف خودرو با سطح زمین است که در خیابان های نا هموار ایران چندان خوشایند نیست.

در نهایت باید گفت طول بیشتر و به تناسب آن فاصله دور محوری بیشتر آریزو 6 تضمین می کند که  میزان فضای داخلی برای سرنشینان جلو و عقب بهتر از مزدا 3 است.

خودروطول میلیمترعرض میلیمترارتفاع میلمترفاصله دو محور میلیمتروزن
مزدا 3 4580 1755 1470 2640 1260
آریزو 6 4700 1825 1480 2670 -

عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس خارجی مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3
عکس داخل مقایسه چری آریزو 6 و مزدا 3

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

چری چند سالی است که با به خدمت گرفتن طراح های بزرگ دنیا در پی ایجاد یک زبان طراحی واحد برای تمامی محصولات خود بوده بطوریکه امروز شاهد هستیم که المان طراح خودروی های مختلف این شرکت دارای مشخصات یکسانی هستند. چری آریزو 6 هم بر اساس همین زبان طراحی شکل گرفته است بطوریکه شباهت های بین این خودرو و آریزو 5 کاملا محسوس است.

در پیشانی خودرو با همان جلوپنجره مشبک  بکار گرفته شده در آریزو 5 هستیم که کمی بزرگتر شده است . همچین چراغهای جلو این خودرو هم شباهت زیادی به آریزو 5 دارد اما  کشیده تر شده و تا طرفین خودرو ادامه یافته است. اما باید گفت قسمت زیرین خودرو با مجموعه ای از سپر جدید و چراغ های مه شکن خوش فرم ،کاملا جذابتر از برادر کوچکتر خود شده است.

اما مهندسان چری هیچ زحمتی برای تغییر نمای جانبی این خودرو نکشیده بطوریکه شاهد هستیم در این بخش از خودرو عملا تفاوتی بین آریزو 5 و آریزو 6 مشاهده نمی گردد چرا که نمای ساده هر دو خودرو از دو خط جانبی تشکیل شده است.تنها تغییر نمای جانبی  به استفاده رینگ های جدید محدود شده است.

اما در نمای عقب بیشترین تغییرات بین این دو خودرو اتفاق اتفاده است.جایی که چراغهای عقب تقریبا با ترکیب از همان چراغهای آریزو 5 شکل داده شده اما کاملا بزرگتر و به صورت سه بعدی شده است.همچنین نوار کرمی که در آریزو 5 موجود بود در  آریزو 6 کاملا عریضتر شده و تا میانه چراغهای اصلی امتداد یافته که زیبایی خاصی را به آریزو 6 بخشیده است.دیگر تغییراتی که در نمای عقب مشهود است تغییر جای قاب پلاک از روی درب صندوق به روی سپر است که این مهم بدلیل استفاده از مجموعه سپر جدید مقدور گردیده است.قابل ذکر است خطوط جانبی در آریزو 6 در عقب خودرو تا روی لبه صندوق عقب کشده شده که حالت یک اسپویلر را تداعی می کند.

در مقابل از مزدا 3 نباید انتظار داشت چرا که این خودرو از زبان طراحی دهه های پیشین این خودروساز ژاپنی بهره می برد و با الگوی های طراحی مدرن و روز دنیا  فاصله بسیاری دارد . اما باید گفت نحوه طراحی ظاهری این خودرو چنان هنرمندانه و با شکوه انجام شده است که همچنان پس از گذشت چندین سال باز هم می تواند مشتریان را راضی نماید که این خودرو را خریداری نمایند. به عبارتی طراحی مزدا 3 به سبکی ماندگار و اصیل طراحی شده است.

در نمای جلوی این خودرو پیش از هر چیز چراغهای بسیار بزرگ و کشیده جلب نظر می کند که از گرافیک داخلی اسپرتی سود می برد. همچنین پوزه خودرو به حالت محدبی شکل تا پایین چراغ های امتداد یافته تا عملا این خودرو از داشتن جلو پنجره بی نصیب باشد. اما به منظور تامین هوای مورد نیاز موتور در قسمت زیر نمای جلو ورودی هوای بزرگ مشکی رنگی تعبیه شده که حالت خندانی به این سدان شهری مزدا بخشیده است.

در نمای جانبی هم همه چیز کاملا ساده و در عین حال متین و جذاب طراحی شده و در نمای عقب چراغ اصلی همانند چراغهای جلو کاملا بزرگ به نظر می رسد. همچنین در لبه  درب صندوق اسپویلر کوچک یک تکه وجود دارد که به ظاهر اسپرت گونه مزدا 3 کمک شایانی نموده است.

در پایان این بخش باید گفت چری آریزو 6 قطعا خودرویی جذاب و مدرن است که می تواند براحتی برای مشتریان ایرانی تازگی داشته باشد اما باید گفت اینگونه طراحی معمولا دارای ماندگاری زیادی نیستند و در مدت زمان کوتاه باعث دلزدگی می شود . این مشکل را در آریزو 5 هم شاهد بوده ایم چرا که این خودروی کوچکتر چری نیز در ابتدای ورود خود به بازار ایران سریعا مورد توجه قرار گرفت اما روز بروز از محبوبیتش کاسته شد.

اما مزدا 3 علی رغم حضور چندین ساله در بازار ایران هنوز خودروی محبوب است که مخاطبان آن را بیشتر جوانان تشکیل می دهد که نشان از جذاب بودن ظاهر خودرو دارد.در نتیجه بطور قطع نمی توان یکی از این دو گزینه را برنده این بخش دانست و این مشتریان هستند که بنا بر سلیقه خود باید یکی را بعنوان گزینه اصلی انتخاب نمایند.

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

چری از مدتهای پیش متوجه شده است کابین خودرو بعنوان مکانی که بیشترین تماس مالک با خودرو انجام می شود از اهمیت خاصی برخوردار است از همین رو طراحی کابین مدرن و جذاب را بعنوان راهکاری برای جذب مشتریان خود قرار در نظر گرفته است. همین مهم باعث گردیده پیشرفت قابل توجهی را در درون کابین آریزو 6 شاهد باشیم بطوریکه برخلاف نمای ظاهری هیچ شباهتی با آریزو 5 ندارد.

طراحان آریزو 6 برای شکل دادن کابین این خودرو سعی کرده اند از محصولات روز دنیا نظیر رنجروور و غیره الگو برداری نمایند که حاصل کار کابینی مینمالیسیتی شده است. حضور صفحه نمایش تخت نسبتا بزرگ 9 اینچی در میانه داشبورد به همراه سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ذیل آن جذابیت بصری خاصی را بوجود آورده است. اما نکته ای که چندان جالب به نظر نمی رسد استفاده از قطعات مشکی براق در طرفین صفحه نمایش به منظور بزرگتر جلو دادن مونیتور است که تقریبا امری منسوخ شده در طراحی امروز محسوب می گردد و حس فیک بودن دارد.در کنسول میانی اداوات فیزیکی زیادی در طرفین اهرم دنده خوش فرم تعبیه شده است که سیستم های نظیر گرم کن صندلی ،ترمز پارک الکترونیکی ،اتوهود و غیره را فعال می کند.از دیگر جذابیت های بصری خودرو باید به پنل پشت فرمان اشاره کرد از نوع عقربه ای کلاسیک استفاده شده اما در مابین دو نشانگر سرعت و دور موتور صفحه نمایش TFT رنگی جهت ارائه اطلاعات به راننده بکار گرفته شده است.

استفده از دوخت غیر همرنگ در روی روکش صندلی چرمی در کنار اشکال لوزی شکل برخی قسمت نظیر رو دری ها به منظور داعی کردن لوکس بودن کابین صورت گرفته است. البته قسمت میانی داشبورد هم دارای رنگی متفاوت است که به زیبایی دوچندانی ختم شده است. اما استفاده از متریال کم کیفیت در قسمتهای که در دید راننده نیست هنوز هم آزار دهنده جلو می کند.

در نهایت به غربیلک فرمان آریزو 6 می رسیم که با بروز رسانی های نسبت به آریزو 5 کاملا جذابتر شده است.

شاید پاشنه آشیل مزدا 3 در این رقابت ،فضای داخلی خودرو باشد. چرا که کابین مزدا 3 بر اساس طراحی روزگاران گذشته ژاپنی ها شکل گرفته و از سادگی بیش از حدی برخودار است که به هیچ عنوان با سلیقه این روزهای مشتریان سازگاری ندارد.از مشخصه اصلی کابین این خودرو کنسول میانی نسبتا تخت است که از سه ولوم دایره شکل تنظیم تهویه در پایین ترین قسمت آن تعبیه شده است. در قسمت مرکز هم دکمه های بیشمار مربوط به سیستم صوتی حضور دارد که امروزه اینگونه طراحی کاملا منسوخ شده است.تنها نکته مثبت طراحی داشبورد خودرو به قسمت فرور رفته بالای داشبورد باز می گردد که یک صفحه نمایش دیجیتالی در آن برخی از اطلاعات نظیر اطلاعات سیستم صورتی را در اختیار راننده قرار می دهد.

در این بخش دست برتر با آریزو 6 است چرا به واقع می تواند گفت کابین این خودرو با الگو برداری از خودروهای روز دنیا نظیر رنجروور و آئودی بسیار جذاب ،لوکس و مدرن است.

مقایسه مشخصات فنی چری آریزو 6 و مزدا 3

مقایسه مشخصات فنی چری آریزو 6 و مزدا 3
مقایسه مشخصات فنی چری آریزو 6 و مزدا 3

در دنیای امروز استفاده از پیشرانه های یکسان در محصولات متنوع به امری مرسوم تبدیل شده است اما یک نکته اساسی که مهندسان به آن توجه می کنند نسبت قدرت تولیدی به وزن است . پیشرانه بکار گرفته شده برای آریزو 6 موتوری 4 سیلندر 1.5 لیتری توربو با بیشنه قدرت 147 اسب بخار و گشتاوری معادل 210 نیوتن متر است که این پیشرانه  قبل از این در آریزو 5 توربو مشاهده کرده بودیم.پر واضح است که آریزو 6 به تناسب ابعاد بزرگتر خود نسبت به آریزو 5 از وزن بیشتری هم برخوردار است در نتیجه این روزها که خودروسازان جهان برای کاهش 5 الی 10 کیلوگرمی ترفند های زیادی را بکار می برند ، وزن بیشتر این خودرو باعث کاهش شدید عملکرد فنی خواهد شد.همین امر باعث گردیده شتاب صفر تا 100 این سدان چری بنا بر ادعای سازنده به 9.2 برسد که عدد بالایی است . در ضمن معمولا اعداد اعلام شده توسط چینی دقیق نیست باید 2 الی 3 ثانیه به این اعداد اضافه کرد.

اما چری برای رانندگی نرم تر محصول جدید خود از نسخه جدید جعبه دنده CVT استفاده کرده که بنا بر ادعای مدیران خودرو قابلیت تعویض 9 دنده مصنوعی را خواهد داشت.همچنین طبق ادعای مدیران خودرو آریزو 6 از مصرف سوخت ترکیبی 6.9 لیتری در هر 100 کیلومتر برخوردار است .

در مقابل ژاپنی حاضر در این رقابت از موتور 2.0 لیتری 4 سیلندر خطی با بیشنه قدرت 147 اسب بخار و حداکثر گشتاور 187 نیوتن متر بهره می برد که قدرت این موتور توسط جعبه دنده 5 سرعته اتوماتیک به چرخها منتقل می گردد .

نیازی با تکرار نیست که بگوییم تکنولوژی مزدا 3 همانند ظاهرش مربوط به دهه های پیشین است و اصلا با استاندارد این روزها مطابقت ندارد. از همین موتور 2.0 این خودرو قدرتی برابر با پیشرانه 1.5 لیتری آریزو 6 تولید می کند که نشان از راندمان پایین دارد. همچنین میزان گشتارو مزدا 3 به مراتب پایین تر از رقیب چینی خود است .

اما همه چیز به این اعداد ارقام وابسته نیست چرا که میزان نرمی هندلینگ  و سواری مزدا 3 مثال زدنی است و چری آریزو 6 نمی تواند همچنان در حد و اندازه مزدا ظاهر شود . قابل ذکر است سیستم تعلیق عقب آریزو 6 بصورت تورشن بار است از همین رو باعث می گردد کمی تکان در عقب خودرو احساس گردد در صورت که سیستم مولتی لینک یا چند بازویی مزدا نرمی قابل توجهی را برای سرنشنیان به ارمغان می اورد.

هندلیک چری آریزو 6 هم در حد و اندازه محصولات چینی خوب ارزیابی می شود اما همچنان کم فرمانی در سر پیچ ها مشهور به نظر می رسد. این در حالی است که مزدا 3 از هندلینگ چشمگیری بهره می برد بطوریکه راننده می تواند با سرعت دلخواه و البته مطمئنه از پیچ ها عبور کند.

در خصوص ترمز های این دو خودرو نیز باید گفت ترمز های آریزو 6 کمی نسبتا بدنه و قدرت خودرو ضعیف است اما مزدا 3 از سیستم ترمز فوق العاده ای بهره می برد .

خودروحجم موتور سی سینوع موتورقدرت خروجی اسب بخارگشتاور نیوتن مترشتاب 0 تا 100 ثانیهمصرف سوخت لتیرنوع جعبه دنده
مزدا 3 2000 تنفس طبیعی 147 187 - 8 5 سرعته اتوماتیک
آریزو 6 1500 توربوشارژر 147 215 - 6.9 CVT

ایمنی

ایمنی
ایمنی

چری آریزو 6 با توجه به اینکه از معرفی آن مدت زمان زیادی نگذشته است فرصت شرکت در تست های ایمنی را نداشته  یا حداقل در منابع بین الملی نشانی از آن نیست. البته از آنجایی که ان خودرو دارای پلت فرمی شبیه به آریزو 5 است و این سدان کوچکتر چری تواسنته 5 ستاره ایمنی را موسسه C-NCAP دریافت نماید انتظار می رود که آریزو 6 هم بتواند براحتی 5 ستاره را دریافت نماید.همچنین برخلاف ظاهر و کابین این خودرو که به محصولات روز دنیا نزدیک شده است از سیستم های  پیشرفته ایمنی  نظیر سامانه هشدار خروج از خط ،سامانه هشدار نقط کور و غیره در آیزو 6 خبری نیست.تنها نکات ایمنی این خودرو که تاکنون در دسترس رسانه قرار گرفته باید به 10 کیسه هوا ، سیستم‌های ترمز و پایداریABS) (EBD – TCS – HHC – DTC – EBA – ASR، محدود اشاره کرد.

مزدا 3 هم توانست در سال 2009 پنج ستاره ایمنی را از موسسه تست تصادف اورپا موسوم به EURO NCAP دریافت نماید که بسیار برای این خودرو ارزشمند است. البته باید توجه داشت استاندارد های آن روزهای این موسسه با سال 2019 بسیار متفاوت و البته سخت گیرانه تر شده است اما به هر حال 5 ستاره ایمنی گرفتن از این موسسه کاملا ارزشمند تر از 5 ستاره ایمنی از موسسه تست تصادف چین است.این خودرو به امکانات ایمنی شامل  6عدد کیسه هوا (جلو، جانبی، پرده‌ای)، ترمزهای دیسکی قدرتمند دارای ABS+EBD، سیستم قفل دوبله (SUPER LOCK)، کمربند ایمنی پیش کشنده، سیستم کنترل پایداری درحرکت (DSC)، سیستم ضد سرقت و دزدگیر، پشت‌سری هوشمند صندلی‌های جلو و... مجهز شده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

چینی به عرضه امکانات گوناگون رفاهی شهرتی خاص دارند از این رو برخلاف سیستم های ایمنی در آریزو 6 شاهد امکانات رفاهی زیادی شامل سانروف، مانیتور تمام لمسی مجهز به رهیاب ماهواره‌ای، دوربین 360 درجه، دوربین عقب و جلو، سنسور پارک در جلو و عقب، سیستم رانندگی ECO، سنسور نور، فرمان برقی، کنترل سیستم باد لاستیک‌ها TPMS، گرمکن صندلی‌های جلو، سیستم ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ای، تهویه مطبوع اتوماتیک و دوگانه، صندلی برقی راننده و شاگرد و...هستیم. اما مشخص نیست که کدام یک از این آپشن ها را در خودروهای عرضه شده توسط مدیران خودرو شاهد خواهیم بود. قابل ذکر در نسخه رونمایی شده در ایران صندلی راننده دستی است و خبری از صندلی برقی نیست. البته مدیران خودرو نمونه رونمایی شده را بعنوان تست و آزمایش های فنی به ایران آورده است و شاید نسخه قبل عرضه تفاوت هایی را داشته باشد.

 

ازجمله امکانات رفاهی به‌کار رفته در مزدا 3 می‌توان به روکش چرمی فرمان و دسته‌دنده، صندلی‌های چرمی، کروز کنترل، تنظیم دستی 4 جهته صندلی راننده، سانروف برقی، سیستم ورود و استارت بدون کلید، سیستم صوتی مجهز به 6 بلندگو، چرخش هم‌زمان چراغ‌های جلو بافرمان (AFS)، شیفتر پشت فرمان، آینه جانبی برقی، برف‌پاک‌کن اتوماتیک با حسگر باران و... اشاره‌کنیم.

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

چری آریزو 6 با 5 سال گارانتی و 2 سال سرویس رایگان از سوی مدیران خودرو عرضه می گردد که برای یک محصول چینی کاملا ارزشمند است. از همین رو مشتریان این خودرو می توانند برای سالها با خیال راحت از این چینی استفاده نمایند. همچنین مدیران خودرو از شکبه گسترده خدمات پس از فروش در سرتاسر ایران بهر می برد.

مزدا 3 نیز با 3 سال گارانتی از سوی بهمن موتور بفروش می رسد که برای یک ژاپنی اصلی مقدای کم است . همچنین شکبه پس از فروش گروه بهمن به گستردگی شرکت مدیران خودرو نیست.

نویسنده :

سالار

1397/11/17