icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی هیوندای , توسان , مدل 2019

هیوندای , توسان , مدل 2019

هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد

هیوندای در نمایشگاه خودرو نیویورک با طیف گسترده ای از محصولات جدید حضور به هم رسانده بود که بیشتر آنها در نمایشگاه ژنو پیش از این رونمایی شده بود. اما یکی از محصولات جدید این شرکت که برای اولین بار به نمایش گذاشته می شد ،هیوندای توسان فیس لیفت با ظاهری جدید بود.توسان 2019 جدید در ظاهری خود برخی برورسانی را تجربه کرده و همچنین در کابین نیز تغییراتی را داشته است.

1397/1/9
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس خارجی هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد
عکس داخل هیوندای توسان فیس لیفت بصورت رسمی رونمایی شد

تغییرات ظاهری توسان فیس لیفت

تغییرات ظاهری توسان فیس لیفت

در نمای جلویی خودرو با جلو پنجره بزرگتری روبرو هستیم که با توجه به سبک محصولات جدید این شرکت نظیر سانتافه تغییر شکل داده و در قسمت خطوط پایین این شش ضلعی بر عکس نسل قبلی به سمت بیرون تمایل دارند.همچنین در این جلو پنجره بر خلاف نسل فعلی از چهار نوار فلزی بهره می برد که بدلیل بزرگتر شدن ابعاد جلو پنجره صورت گرفته است.گرافیک داخلی چراغهای جلو از دیگر تغییرات صورت گرفته است که با استفاده از نوار LED طیفی L مانند در درون چراغ نمایی جذاب تر به این خودرو بخشیده اند. چراغهای مه شکن و روزتاب روی سپر در نسل فعلی بصورت مجزا از یکدیگر طراحی شده اما در هیوندای توسان فیس لیفت 2019 این دو در یک قاب و چسبیده به یکدیگر تعبیه شده است.

در نمای عقب خودرو شاهد آن هستیم گرافیک چراغ کمی تغییر کرده است بطوریکه زاویه پایینی چراغ حذف شده و قالب اصلی چراغ کمی نرمتر شده است.همچنین چراغهای شب تاب نصب شده روی سپر توسان فیس لیفت شده 2019 کمی باریکتر گردیده است.

تغیرات کابین توسان فیس لیفت

تغیرات کابین توسان فیس لیفت

طراحی کابین توسان 2019 در بخش داشبورد تغییرات گسترده تری نسبت به بیرون خودرو تجربه کرده است. طراحی داشبورد در بالا تغییر کرده  و با حجم داده شده ، به سه قسمت تقسیم شده است که در نسل فعلی دارای دو قسمت است. همچنین در توسان فیس لیفت شده 2019 شاهد آن هستیم که صفحه نمایش مطابق با دیگر محصولات بروز این کمپانی نظیر i30 جدید بصورت ایستاده در بالای داشبورد نصب شده و به همین دلیل ورودی های هوا از بالا به مرکز و به زیر صفحه نمایش  تغییر مکان داده است.همچنین در کنسول میانی کلیدهای جدید مشاهده می گردد که از مهمترین آنها ترمز دستی برقی آن می باشد.

هیوندای توسان جدید 2019 به لطف استفاده از سیستم های جدید کمک راننده احساس امنیت بیشتری  را فراهم آورده است.از جمله این موارد می توان به کروز کنترل تطبیقی با پشیبانی سیستم توقف و حرکت در ترافیک های اشاره کرد.

پیشرانه

پیشرانه

توسان فیس لیفت 2019 به پیشرانه 2.0 لیتری تنفس طبیعی با بیشنه قدرت 164 اسب بخار و گشتاور 204 نیوتن متر و پیشرانه 2.4 لیتری تنفس طبیعی 181 اسب بخاری و گشتاور 237 نیوتن متری عرضه خواهد شد.هر دو موتور همانند نسل فعلی از یک جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک به منظور انتقال قدرت استفاده می کنند.

نسخه فیس لیفت توسان در پاییز امسال به بازار های جهانی از جمله آمریکا عرضه خواهد شد و احتمالا در اواخر سال جاری شمسی یا اوایل سال 98 به بازار ایران خواهد رسید.

نویسنده :

سالار

1397/1/9