icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی جیلی , GC6 اکسلنت , مدل 1397

جیلی , GC6 اکسلنت , مدل 1397

مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه

وقتی قصد خرید سدان شهری ارزان قیمتی را داشته باشید حتما بسترن B30 یکی از گزینه های شما خواهد بود چرا که تبلیغات گروه بهمن پیرامون این خودرو گسترده تر از دیگر رقبای حال حاضر ایران می باشد .البته به حق از ظاهر جذاب و جسور این خودرو نباید براحتی گذشت که نقش تاثیر گذاری در موفقیت این خودرو داشته است.در این بین خودروسازان بم با عرضه نسخه فیس لیفت جیلی GC6 با پسوند اکسلنت وارد این بازی نابرابر شده تا شاید بتواند شانسی برای خود بوجود آورد. در این مقاله قصد داریم  بسترن B30 را در مقابل جیلی GC6 اکسلنت قرار بدهیم تا دریابیم کدام یک ارزش خرید بیشتری را خواهند داشت.

1397/3/11
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه

مقایسه ابعاد بسترن B30 و جیلی GC6

هر دو گزینه مورد نظر در رده سدان های شهری قرار دارند اما با نگاهی به جدول ذیل کاملا مشخص است که بسترن با اختلاف فاحشی  در تمامی جهات از رقیب خود بزرگتر است و عملا جیلی GC6 حرفی برای گفتن در این زمینه نخواهد داشت. همچنین فاصله دو محور بیشتر در بسترن B30 می تواند تضمین کننده فضای بیشتر برای سرنشنیان و همچنین صندوق بار بزرگتر باشد.در انتها باید گفت که بسترن B30 بدون شک در این قسمت می تواند گزینه اصلی خریداران باشد.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن

بسترن B30

4625

1790

1500

2630

1270

جیلی GC6 اکسلنت

4342

1690

1460

2503

1132

عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس خارجی مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه
عکس داخل مقایسه بسترن B30 با جیلی GC6 اکسلنت – رقابت چینی های خوش قیافه

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

شاید نفطه تقابل عمده این دو خودرو باید در مقایسه طراحی ظاهری جستجو کرد جایی که بسترن با چراغهای درهم رفته خود در کنار جلو پنجره بزرگ  چهره خشن و جسور را تداعی کرده است .اما در نمای عقب این خود چهره ای ملایم تر را به رخ ببینده می کشد که نشانی از جسور بودن در آن مشاهده نمی گردد اما باز هم جذابیت های خاص خود را خواهد داشت.

در مقابل جیلی GC6 که نسل قبلی خودر از چهره ای ضعیف و خسJI کننده برخوردار  بود با تغییر در المان های اصلی توانسته خود را در حد یک خودروی ارزان قیمت چینی مطرح سازد. طراحان این خودرو سعی کردن با استفاده از خطوط شکسته و زوایا تند در بیشتر نمای ظاهری و علی الخصوص چراغهای جلو کمی حس خشن بودن را برای این خودرو خلق نمایند. چراغهای جیلی GC6 اکسلنت همانند هموطن خود  دارای چراغهای بزرگ با زوایا تند است و همچنین جلو پنجره مشکی رنگ که می توان شبیه سازی لوگوی برند معورف ورساچه را در آن مشاهده کرد ،نمایی نسبتا جذاب را ایجاد کرده است. در نمای عقب هم شاهد چراغهایی هستیم که به منظور هماهنگی با چراغهای اصلی جلو دارای زوایای خاص خود می باشد.

در پایان باید گفت که این دو خودرو از نظر جذابیت های ظاهری در یک سطح بوده و این سیلقه مشتریان است که می تواند نقش تعیین کننده ای را ایفا نماید.

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

کابین خودرو بدون شک می تواند در ملاک تعیین خرید دارای نقش اساسی باشد چرا که بیشترین تماس مالک با خودرو در کابین  اتفاق می افتد و از همین رو چینی ها که در ابتدای کار خود به طراحی داخلی اهمیت کمتری را می دادند امروز به این نکته پی برده  تمام همیت خود را برای ارتقا کیفیت متریال داخلی و جذابیت های بصری بکار می گیرند. بسترن B30 همانطور که در مقاله با عنوان "معایب بسترن B30"اشاره کردیم از طراحی داخلی زیبایی بهره نمی برد چرا که با ورود به کابین این خودرو به یاد محوصلات دهه 90 محصولات ژاپنی خواهید افتاد. استفاده از طرحی کاملا سنتی در کنار صفحه نمایش کوچک و همچنین پنل پشت فرمان کلاسیک به همراه فرمان کاملا ساده باعث گردیده که داشبورد این خودرو با محصولات امروزی دنیا فاصله بگیرد.

اما طراحان جیلی GC6 سعی نموده که طراحی کابین این خودرو را به محصولات روز دنیا نزدیک کنند.اولین نکته که با ورود به کابین جیلی GC6 اکسلنت توجهات را به خود جلب می کند صفحه نمایش بزرگ به همراه ولوم چرخان و دیگر اداوت فیزیکی کنترل سیستم صوتی است که بصورت مورب و در ذیل آن بکار گرفته شده است. همچنین فرمان چند پره که سبک خودروهای اسپرت روز دنیا بصورت D کات طراحی شده بر جذابیت های بصری این خودرو افزوده است.از دیگر نکات قوت کابین این خودرو باید به استفده از تریم دو رنگ اشاره کرده که باعث شده کمی حس لوکس  بودن را در این خودرو حس نماییم.

در نهایت باید گفت که این جیلی GC6 اکسلنت است که با برخوداری از المان های متفاوت و زیبا می تواند ارجحیتی قابل توجه نسبت به بسترن B30 داشته باشد.

مقایسه مشخصات فنی بسترن B30 و جیلی GC6 اکسلنت

مقایسه مشخصات فنی بسترن B30 و جیلی GC6 اکسلنت
مقایسه مشخصات فنی بسترن B30 و جیلی GC6 اکسلنت

انتظار برخوداری از مشخصات فنی فوق العاده از این دو خودرو کمی دور از انصاف است چرا که همانطور اشاره شد هر دو خودرو در زنج سدان های اقتصادی شهری به بازار عرضه شده است. بسترن B30 از پیشرانه 1.6 لیتری تنفس طبیعی با بیشنه قدرت 106 اسب بخار و حداکثر گشتاور 155 نیوتن متر بهره می برد .این پیشرانه که به نسلهای تاریخ گذشته فولکس واگن جتا تعلق دارد به منظور انتقال قدرت از جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک ساخت آیسین ژاپن بهره می برد.میزان مصرف سوخت این خودرو متاسفانه در مشخصات ارائه شده از سوی گروه بهمن در وب سایت رسمی مشخص نگردیده است اما طبق اطلاعت بدست آمده از منابع خارجی این خودرو در شرایط سیکل ترکیبی حدود 6.7 لیتری را در 100 کیلومتر می سوزاند.این میزان از قدرت خروجی و مشخصات فنی دیگر برای یک سدان 1270 کیلوگرمی ارازن قیمت مناسب به نظر می سد ولی به هیچ وجه از این خودرو شتاب ناگهانی و قدرت بالا را نباید انتظار داشت . در خصوص هندلینگ این خودرو باید گفت بدلیل برخوداری این خودرو از پلت فرم فولکس واگن نسل گذشته جتا و استفاده از مهندسی آلمانی تا حدودی مانور پذیری این خودرو مناسب گزارش شده اما به مانند دیگر مشخصات این خودرو باید در حد و اندازه یک سدان چینی از آن انتظار داشت.مشکل بعدی بسترن B30 به گیربکس آن و نحوه تعویض دنده این خودرو باز می گردد که مشخص نیست بدلیل مشکل در جعبه دنده است و یا برنامه ریزی و کوپل کردن جعبه دنده با پیشرانه .در هر صورت کمی تاخیر و خنگ بودن در هنگام تعویض دنده به وضوح قابل احساس است.

جیلی GC6 هماند رقیب خود از یک پیشرانه تنفس طبیعی بهره می برد که دارای 1.5 لیتر حجم موتور می باشد. این پیشرانه توانایی تولید 105 اسب بخار و 140 نیوتن متر گشتاور را دارد و به منظور انتقال قدرت به جعبه دنده 4 سرعته بسیار سنتی و قدیمی ساخته و پرداخته شده جاتکو ژاپن مجهز شده است.مشخصا جیلی GC6 به دلیل برخوداری از قدرت خروجی برابر با رقیب خود و وزن به مراتب کمتر از شتاب بهتری نسبت به بسترن B30 برخودار است اما بدلیل استفاده از جعبه دنده قدیمی کمی تلاف انرژی در ضرائب دنده مشاهده می گردد که درنتیجه نتیجه خیلی با بسترن B30 متفاوت نخواهد بود. قابل ذکر است هندلینگ و فرمان پذیری این خودرو نیز در مقابل رقیب خود تفاوت آنچنانی نداشته و حتی ضعیف تر نیز ارزیابی می گردد.

در نتیجه باید گفت هر دو خودرو دارای معایب و مزایایی در مشخصات فنی خود هستند اما این بسترن است که در مجموع می تواند برنده این بخش باشد.

 

 خودرو

حجم موتور

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

بسترن B30

1.6

تنفس طبیعی

106

155

13

6.7

6 سرعته اتوماتیک

جیلی GC6 اکسلنت

1.5

تنفس طبیعی

105

145

12

6.7

4 سرعته اتوماتیک

ایمنی

ایمنی

برای برسی ایمنی بسترن B30 و جیلی GC6 اکسلنت خیلی دنبال ستاره های ایمنی نگردید چرا که ما گشتیم و چیزی نیافتیم . جیلی GC6 به امکانات ایمنی نظیر 2 کیسه ی هوا ، هر 4 ترمز دیسکی هستند و ترمز ضد قفل و تقسیم نیرو بهره می برد.بسترن هم به مواردی نظیر هموطن خودرو مجهز شده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

جیلی GC6 اکسلنت به امکاناتی مانند سانروف، صفحه نمایشگر لمسی 8 اینچی و سنسور و دوربین دنده عقب محدود شده است . اما بسترن B30 به امکاناتی نظیر چراغ‌های روشنایی روز، آینه بغل‌های راهنمادارا، چراغ عقب‌های، سیستم خاموش و روشن شدن خودکار چراغ‌های اصلی، سانروف، کروز کنترل، فرمان تلسکوپی، نمایشگر لمسی، دوربین و سنسور پارک، ناوبری ماهواره‌ای به زبان فارسی همراه با توانایی مسیریابی در ترافیک، قابلیت اتصال تلفن همراه به پخش‌کننده‌ی چند رسانه‌ای از طریق USB، AUX و بلوتوث مجهز شده است.

خدمات پس از فروش و مدت زمان گارانتی:

خدمات پس از فروش و مدت زمان گارانتی:

گارانتی 3 سال هر دو خودرو برای چنین محصولات ارزان قیمتی کاملا مناسب خواهد بود چرا در حال حاضر برند های معتبری نظیر نیسان با قیمت های نجومی همین میزان مدت زمان را را ارائه می دهند.در خصوص خدمات پس از فروش این دو خودرو در بازار ایران باید گفت که گروه بهمن بدون شک با توجه به قدمت و گستردگی شبکه خدمات پس از فروش خود کاملا شرایط بهتری را برای مالکان محصولات بسترن رقم خواهد زد. اما خودروسازان بم عرضه کننده جیلی GC6 اکسلنت ،شرکتی کوچک و تازه تاسیس بوده که در ابتدای کار خود بسر می برد.

نویسنده :

سالار

1397/3/11