icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی کیا , استینگر GT , مدل 2018

کیا , استینگر GT , مدل 2018

مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟

هیچ جای بحثی ندارد که دو محصول کیا استینگر GT 2018 و جنسیس G70 2019 از پلتفرم مشترکی بهره می برند. پلتفرمی که تکامل یافته پلتفرم جنسیس G80 نسل فعلی محسوب شده و می توان انتظارات بسیاری از آن داشت. هر دو خودرو به پیشرانه مشابه پایه 2.0 لیتری توربو 255 اسب بخاری مجهز هستند که مدل 3.3 لیتری شش سیلندر با خروجی 365 اسب بخاری به فروش می رسد. همچنین یک سیستم تعلیق اسپرت، حالت رانندگی مختلف، ترمزهای برمبو و برخی دیگر برای مدل هایی با پیشرانه شش سیلندر در نظر گرفته شده است. همچنین یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک نیز توسط هیوندا و کیا برای دو خودرو در نظر گرفته شد.

1396/7/18
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟

سدان متوسط در مقابل جی تی

براساس بررسی ها جنسیس محصولی به عنوان سدان متوسط و کوچک ارائه داد و در مقایسه با کیا استینگر جی تی که فست بک محسوب شده و بزرگتر است، اتومبیلی کوچکتر محسوب می شود. راحتی سواری دو مدل از اختلافات کلیدی بوده و باتوجه به بررسی، کیا استینگر با ابعاد بزرگتر و وزن سنگین، سیستم تعلیق بهتری داشته و تجربه رانندگی لذت بخشی را برای افراد فراهم می آورد. در سوی دیگر جنسیس G70 اگرچه اسپرت بوده اما کمی پیچیده بوده و سازگاری راننده با خودرو کمی زمان بر بوده و سریع صورت نمی گیرد. سیستم تعلیق الکترونیکی G70 در حالت اسپرت تهاجمی تر بوده و این یعنی احساس اسپرتی هنگام رانندگی خواهید داشت. هر دو مدل در جاده ها می توانند عملکرد خوبی از خود نشان دهند و همچنان اختلاف دارند.

عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس خارجی مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟
عکس داخل مقایسه جنسیس G70 2019 و کیا استینگر 2018/ تفاوت در چیست؟

استینگر سنگین تر است ولی؟

استینگر سنگین تر است ولی؟

از آنجایی که استینگر یک خودرو سنگین وزن تر از G70 بوده ممکن است به راحتی نتوان عکس العمل سریعی در آن مشاهده کرد و G70 عکس العمل بهتری از خود نشان می دهد. با G70 شتاب بهتری احساس می شود و به عنوان یک خودرو چهار چرخ محرک تجربه بهتری خواهید داشت. البته G70 یک مدل اسپرت تر بوده و لوکس نیز محسوب می شود. در سوی دیگر استینگر نیز محصول خوب کیا بوده و سدان اسپرت مناسبی تلقی می شود. متاسفانه وزن بیشتر استینگر آن را از داشتن داینامیک بهتر محروم کرده و G70 یک خودرو کارآمدی به شمار می رود. بنابراین باید در بخش رانندگی احساس خوبی با G70 خواهید داشت اگرچه استینگر نیز بد نیست اما لذت یک خودرو اسپرت کمتر احساس می شود.

هر دو مدل استینگر GT و جنسیس G70 تجربه رانندگی شبیه به سایر محصولات کیا، هیوندا و جنسیس دارند. بنابراین احساس خوبی هنگام رانندگی با این دو مدل می توان کسب کرد. استینگر GT اگرچه فرمان نرمی داشته اما با وزن بیشتر کمی کنترل دشواری خواهد داشت. اما در رانندگی طولانی می توان احساس اسپرتی در تجربه کار با اسیتنگر GT کسب کرد. راحتی در هر دو مدل به خوبی احساس می شود اما G70 فرمان پاسخگو و دقیق تری دارد. به هر حال محصولات کیا و هیوندا به عنوان سدان های سایز متوسط بسیار کارآمد و قابل توجه می باشند.

 

در کنترل بدنه استینگر GT به دلیل وزن بیشتر کمی احساس بدی خواهید داشت اما به طور کلی این مدل یک خودرو قابل توجه از برند کیا بوده و تجربه خوبی را برای رانندگان به ارمغان می آورد. در هنگام پیچش جاده ها، استینگر GT سخت نبوده و احساس راحتی دارد. البته کیفیت بالا یک اتومبیل را می توان در پیچش جاده ها تست کرد و کیفیت خوب را می توان با چنین تستی بدست آورد. با این حساب استینگر GT کیا با بدنه سنگین تر همچنان سدان کارآمدی بوده و می تواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

وزن یکی از نکته ها مهم هر خودرویی بوده که اگربالا باشد روی داینامیک خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت. استینگر GT یک سدان پهن پیکر است و نمی توان آن را با G70 هیوندا مقایسه کرد اما هر دو محصولات اسپرتی هستند و طراحی جذابی توسط شرکت هیوندا و کیا برای آنها در نظر گرفته شد. در زمینه ارتفاع و وزن هیوندا جنسیس G70 کم وزن تر و ارتفاع کمتری دارد و بیشتر به عنوان یک مدل کارآمد و قابل توجه است. وزن G70 کمتر از 4000 پوند بوده و با درایو چهارچرخ محرک روانه بازار می شود. البته مدل امریکایی با کمی تغییرات فنی عرضه می شود و در طراحی شاهد تغییرات بسیاری نیستیم. هیوندا قصد نداشته هر مدلی را با تغییرات عمده همراه سازد.

پرچم داران کیا و هیوندای

پرچم داران کیا و هیوندای

شته از تغییراتی در سایز، وزن، به نظر می رسد در بخش سیستم تعلیق نیز اختلاف هایی قابل مشاهده است. کیا استینگر 2018 و هیوندا جنسیس G70 2018 در این زمینه نیز اختلاف داشته و دو اتومبیل متفاوتی محسوب می شوند. هیوندا تنها شرکتی بوده که برخلاف کیا از گیربکس شش سرعته دستی در کنار موتور چهار سیلندر برای G70 در نظر گرفته است. این محصول می تواند عملکرد بالایی در خیابان ها از خود نشان داده و یک محصول بزرگ از شرکت کره ای به شمار رود. هر دو محصول از راحتی بسیار در رانندگی و سواری بهره می برند و تجربه لذت بخشی را برای صاحبان خود فراهم خواهند آورد. خودروهای موردبحث از پرچمداران دو برند بوده و آنها را باید متفاوت از دیگر تولیدات کمپانی ها دانست که حرفی برای گفتن باقی نمی گذارند.

شرکت کیا اخیرا استینگر جی تی 2018 را معرفی کرد و جنسیس نیز در جریان نمایشگاه فرانکفورت سدان جدید را رونمایی نمود.

نویسنده :

مهتاب جهاندار

1396/7/18