icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی مزدا , CX-5 , مدل 2018

مزدا , CX-5 , مدل 2018

مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

برند ژاپنی و معتبر مزدا هر زمان که در سگمنتی خاص ورود کرد در کمترین زمان توانست آن بخش از بازار به تسخیر خود درآورده است. این شرکت در سال 2012 و در پی افزایش تب خرید کراس اور های شهری برای اولین بار CX-5 را برای رقابت در این بخش از بازار به معرض ظهور رساند و توانست در مقابل رقبای قدرتمندی نظیر تویوتا راو4 بسیار قدرتمند ظاهر شده و با فروش بسیار مناسب توانست مزدا 3 را بعنوان پرفروش ترین محصول مزدا  پشت سر بگذارد. در نتیجه مزدا CX-5 را می توان یکی از بهترین کراس اور های مطرح حاضر جهان دانست.حالا طبق لیست ارائه شده از سوی گمرک ،این خودرو ارزش گذاری شده و قرار است بزودی در بازار ایران عرضه شود. از همین رو در این مقابله قصد داریم به منظور آشنایی بیشتر ،CX-5 را بصورت کامل مورد بررسی قرار دهیم.

1397/1/26
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مزدا CX-5 :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه

همانطور که اشاره شد مزدا نسل اول این کراس اور را در سال 2012  برای اولین رونمایی کرد. اما بدلیل موفقیت روز افزون نسل اول CX-5،این کمپانی تصمیم گرفت در طول این سالها همین نسل را با تغییرات اندک روانه بازار نماید اما نهایتا در سال 2016 و در نمایشگاه لس آنجلس نسل جدید CX-5 از سوی این شرکت معرفی شد و در سال بعد روانه بازارهای اروپایی و آمریکایی شد. این خودرو در مدل 2018 خود بروزرسانی هایی را در بخش امکانات ایمنی و رفاهی تجربه کرد.

طراحی ظاهری و بدنه مزدا CX-5

طراحی ظاهری و بدنه مزدا CX-5

مزدا پروژه ورود به بخش کراس اور های شهری را در سال 2011 و با رونمایی از خودروی مفهومی MINAGI آغاز کرد . از همین رو نسل اولیه این خودرو دقیقا براساس این مفهومی طراحی شده است. نسل دوم مزدا CX-5 هم بالطبع با ظاهری شبیه به نسل اول طراحی گردیده که البته تغییرات عمده ای  را جهت بروز شدن تجربه کرد. در پیشانی و نمای جلو خودرو حضور جلو پنجره بزرگ و جدیدتر که با نوار براق فلزی تزیین شده است در کنار چراغهای باریک نمایی جذاب و تهاجمی به این کراس اور ژاپنی بخشیده است.همچنین خطوط حجم دهنده درب موتور و دیگر اجزای نمای جلو به سبکی طراحی شده که همگی ؛ نگاه ها را به سمت لوگوی بزرگ تعبیه شده در میان جلو پنجره سوق می دهد. از نکات جذاب دیگر باید به چراغهای خیلی کوچک مه شکن اشاره کرد که در پایین سپر تعبیه شده و به سختی قابل رویت است.

در نمای جانبی CX-5 اولین نکته ای که توجه ببینده را به خود جلب می کند درب کشیده و بزرگ جلو خودرو است بطوریکه به  نظر می رسد در زیر درب موتور این خودرو موتور حجیم و قدرتمند قرار گرفته است .شیب مناسب سقف که حالتی اسپرت به نمای جانبی بخشید است به همراه نوار فلز جدا کننده براق پنجره ها از بدنه به جذابیت های بصری این خودرو افزوده است.

در نمای عقب مزدا CX-5 که می رسیم شاهد چراغهای باریک با مرکزیت دایره ای شکلی روبرو خواهیم شد که با تلفیق دیگر اجزای این قسمت نظیر بالچه کوچک روی شیشه عقب و اگزوز های دوگانه ،نمای جذاب و اسپرتی را بوجود آورده است. همچنین نمای عقب بطوری انجام شده که شیشه عقب خودرو کوچکتر از رقبا خود طراحی شده و به نظر می رسد کمی در دید راننده اختلال ایجاد نماید.

در نهایت باید گفت که طراحی ظاهری مزدا CX-5 کاملا هیجان انیگز و جذاب انجام شده است و براحتی می توانند دل هر بیننده ای را برباید و شاید از خیلی از رقبای مشهور خود نظیر هوندا CR-V دلنشنین تر شده است.

طراحی داخلی و کابین مزدا CX-5

طراحی داخلی و کابین مزدا CX-5

طراحان مزدا به منظور ایجاد نمایی لوکس در عین حال اسپرت از طراحی قرینه برای کابین خودرو استفاده کرده اند. همانطور که مشخص است داشبورد مزدا CX-5 کاملا مینمالیستی و کاربردی طراحی شده و دکمه های فیزیکی تقریبا بطور کامل حذف شده است و ارتباط کاربری و نمایش اطلاعات گوناگون بر عهده صفحه نمایش لمسی فلت نصب شده بر بالای داشبورد گذاشته شده است.فرمان این خودرو بر خلاف کراس اور های این روزها کاملا دایره ای طراحی شده و خبری از D کات نیست .همچنین پره ها طرفین غربیلک که اداوت فیزیکی  روی آن تعبیه شده از شیب منفی و به سمت پایین برخودار است تا جلو دیده راننده نسبت به پنل پشت فرمان را نگیرد.

قابل ذکر است پنل پشت فرمان CX-5 به صورت 3 سیلندر دایره ای شکل طراحی شده که باعث بوجود آمدن نمایی کاملا اسپرت شده است.البته اسپرت بودن تمامی هدف مزدا نبوده چرا که استفاده از صندلیهای چرمی کاملا هماهنگ با بدن و همچینی کیفیت بالای متریال باعث گردیده که  لوکس بودن هم در جای جای کابین حس گردد.

از موارد مهم در خصوص کابین این خودرو باید به بی صدا بودن آن اشاره کرد. مزدا در نسل اول CX-5 ادعا کرده بود که این کراس اور کم صداترین کابین را دارا است از این رو با تغییرات گسترده از قبیل تغییر کف خودرو ،استفاده از شیشه جلو و جانبی زخیم تر ،نوار آبندی جدید و مواد ایزوله در بدنه باعث گردیده نسل جدید بی سر و صدا تر از همیشه گردد.

ابعاد مزدا CX-5

ابعاد مزدا CX-5

از نظر ظاهری به نظر می رسد مزدا CX-5 نسبت به نسل قبلی کمی بزرگتر شده است اما باید گفت که افزایش ابعاد بدنه به قدری ناچیز است که می توان این دو نسل را در یک حد اندازه محسوب کرد.اما بواسطه این تغییرات ، فضای ایجاد شده برای جلو پای سرنشنیان کمی بهتر شده و بطوریکه  فضای داخلی CX-5 برای 5 بزرگسال مناسب ارزیابی می گردد. همچنین یکی از نقاط ضعف این خودرو فضای نسبتا کم قسمت بار است که با برخوداری 503 لیتر در برابر بسیار از رقبای خود نظیر تویوتا راو 4 کم خواهد آورد.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور

مزدا CX-5

4545

1840

1690

2700

مشخصات فنی مزدا CX-5

مشخصات فنی مزدا CX-5

مزدا CX-5در بازارهای مختلف با پیشرانه متفاوتی عرضه می گردد اما طبق لیست منتشر شده از سوی گمرک قرار است این خودرو با پیشرنه 2.5 لیتری در بازار ایران عرضه شود. این پیشرانه تنفس طبیعی قدرتی برابر با 187 اسب بخار و گشتاوری معادل 252 نیوتن بر متر را تولید می کند. این پیشرانه به منظور انتقال قدرت به به جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک جفت گردیده است . مجموعه عملکرد فنی این خودرو باعث خواد شد مزدا CX-5 صفر تا 100 کیلومتر را در 8.1 ثانیه طی نماید که برای کراس اور شهری کاملا مناسب است.مدل 2018 این خودرو در نسخه پایه خود به سیستم خلاقانه فعال سازی سه سیلندر در مواقع غیر مورد نیاز مجهز شده که می تواند در مصرف بهینه سوخت بسیار تاثیر گذار باشد.

مزدا در بازارهای دنیا در سه تیپ پایه ،تورینگ و گرند تورینگ عرضه می گردد که با توجه ارزش گذاری گمرک مشخص است که نسخه تورینگ و یا گرند تورینگ به بازار ایران راه خواهد یافت. این مدل کاملترین تیپ این خودرو بوده که به سیستم چهار چرخ متحرک نیز مجهز شده است . در نتیجه مزدا CX-5 یکی از کراس اور های چهار چرخ متحرک بازار ایران خواهد بود.

 

نوع خودرو

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

جعبه دنده

مزدا CX-5

2.5  لیتری

تنفس طبیعی

252

               187

شش سرعته کلاچ دوبل

ایمنی

ایمنی

مزدا CX-5 در نسل اولیه خود توانست با کسب امتیاز قابل توجهی 5 ستاره ایمنی را موسسه تست تصادف اورپا موسوم به EURO NCAP دریافت کند .این خودرو در بخش حفاظت از سرنشنیان بزرگسال 91 درصد و در بخش حفاظت از خردسالان 87 درصد از امتیاز کل را به خود اختصاص داد.همچنین CX-5 در بخش محافظت از عابرین پیاده هم با کسب 64 درصد نشان داد که ایمنی برای این برند ژاپنی حائز اهمیت است.در نهایت هم در بخش استفاده از گجت های ایمنی ،این خودرو توانست امتیاز بالای 87 درصد را از آن خود کند.

از دیگر موارد برجسته‌ی CX-5 جدید می‌توان به شاسی کشیده شده‌ای اشاره کرد که استحکام پیچشی آن نسبت به مدل قبلی 15.5 درصد افزایش یافته است. بخش اعظم این بهبود به خاطر افزایش استفاده از فولاد با کشش فوق‌العاده بالا در ستون‌های A و B است همچنین از جمله تکنولوژی‌ها و تجهیزات ایمنی این خودرو می‌توان به کروز کنترل راداری و تشخیص ترافیک اشاره کرد که قادر محدودیت سرعت و دیگر نشانه‌های جاده را تشخیص داده و آن را روی صفحه 4.6 اینچی نشان دهد. 

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

مزدا CX-5 به انواع و اقسام امکانات رفاهی شامل سیستم ورود بدون کلید ، سیستم صوتی ممتاز Bose ،دکمه روشن و خاموش موتور ،صفحه نمایش لمسی 7 اینچی ،ترمز دستی برقی ،تنظیم صندلی برقی ،و غیره مجهز شده است.

نویسنده :

هومن زمانی

1397/1/26