icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی مینی ماینر , کوپر S , 2018

مینی ماینر , کوپر S , 2018

مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

محصولات مینی برای ایرانیها دارای حس نوستالوژیکی بوده چرا که در سالهای قبل از انقلاب تعداد محدودی از محصولات اولیه این خودروساز انگلیسی وارد کشور شد که اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفت. اما حضور این برند در ایران زیاد به طول نینجامید و نهایتا بدلایل مختلف از قبیل افول خود شرکت مادر دیگر محصولات این شرکت وارد ایران نشد.بعد از حدود 40 سال نهایتا شرکت پرشیا خودرو که پیش از این نمایندگی محصولات بی ام و را در اخیتار دارد تصمیم گرفت محصولات مینی را که دچار تغییراتی عمده شده است مجددا برای بازار ایران مهیا نماید . مینی کوپر و کوپر S از جمله مدل هایی هستند که عرضه آنها در بازار آغاز شده است.در این مقاله قصد داریم به برسی کامل این دو مدل بپردازیم تا دریابیم که آیا این خودروی گرانقبیت و لوکس به چه میزان ارزش خرید دارند.

1397/1/5
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل مینی کوپر S:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه

برند مینی قطعا محبوب ترین و از جمله ی موفق ترین خودروسازان تاریخ انگلستان می باشد.ایده اصلی شکل گرفتن این برند به بحران سوخت سال 1956 برمیگردد و در حقیقت این احساس نیاز به خودروهای کم مصرف و پربازده بود که موجبات خلق این بانمک دوست داشتنی را بوجود آورد!اما کم مصرف ترین تنها دستور کار طراحان این خودرو نبود بلکه مدیران وقت شرکت بریتیش موتورز میخواستند تا مینی علاوه بر کم مصرف بودن،ارزان و چابک هم باشد تا علاوه بر فروش بالا بین اقشار کم درآمد،این خودرو از عنصر محبوبیت نیز برخوردار گردد.

مینی کوپر برای اولین بار در سال 1959 با نام های آستین کوپر و آستین مینی به معرض ظهور رسید. این نام گذاری به دلیل سیاست های آن زمان کمپانی بریتیش موتورز بعنوان مالک مینی بود تا اینکه در سال 1969 روند نامگذاری این شرکت تغییر کرد.

شرکت بی ام و مالکیت مینی را در سال 1994 یعنی زمانیکه مالکیت کلی گروه روور را بدست آورد،کسب نمود و بااینکه در سال 2000 میلادی بیشتر مالکیت روور را فروخت اما نتوانست از این برند جذاب دل بکند و دوست داشت بتواند خودروهایی با این ظاهر و برند تولید کند.درواقع در سال 2000 میلادی مینی اصلی و انگلیسی از بین رفت و بی ام و اولین نسل از مینی آلمانی را در همان سال به بازار معرفی کرد.این تغییر و تحول باعث گردید که محصولات مینی با سبک وسیاقی جدید با ظاهری اسپرت و صد البته لوکس روانه بازار شوند تا ایده خودروی ارزان قیمت و اقتصادی این خودرو برای همیشه از بین برود.

undefined
undefined
undefined
undefined

طراحی ظاهری

طراحی ظاهری

بدون شک با نگاه اول به مینی کوپر S متوجه خواهید شد که با یک مینی طرف هستید چرا که بی ام و علی رغم تغییرات فراوان در کالبد این خودرو ،ظاهر آن را حفظ نموده تا این خودرو همچون نسل های گذشته خود تاثیرگذاری خود را حفظ نماید. در پیشانی خودرو چراغهای گرد و بزرگ که از مشخصه های اصلی محصولا مینی محیوب می گردد بصورت مایل بر روی کلگیر های جانبی تعیبه شده است . تنها فرق این چراغهای با نسل های پیش افزایش سایز و اریب شدن آن است. در بین چراغهای اصلی ،جلو پنجره بزرگ حضور دارد که توسط حاشیه فلزی نستبا ضخیم از بدنه جدا شده است.همچنین در مرکز این جلو پنجره دو نوار فلزی تعبیه شده و باعث تقسیم شدن جلو پنجره به دو بخش گردیده است که در بخش بالایی شاهد یک صفحه سیاه مشبک هستیم و در قسمت پایین به محل قرار گیری پلاک تعلق گرفته است. در پایین سپر و در قسمت میانی آن یک صفحه مشبک دیگر حضور دارد که در طرفین آن به منظور تقارن دو مربع با حاشیه فلزی به چشم می خورد. چراغهای مه شکن بصورت دایره ای کاملا ساده در طرفین سپر جا نمایی شده است.

قابل ذکر است نمای جلو مینی کوپر با کوپر S دارای تفاوت عمده ای می باشد . در کوپر بدون پسوند S سپر کاملا ساده و بدون دریچه های خاص اشاره شده در فوق وجود ندارد.

مهندسان آلمانی به منظور زیبایی و هر چه بهتر رسیدن هوا به پیشرانه در نسخه کوپر S یک دریچه هوای دیگر هم بر روی کاپوت خودرو در نظر گرفته اند که علاوه بر کارایی فوق نمایی جذابی هم بوجود آورده است. حضور دو خط مشکی رنگ عریض بر روی درب موتور که به تبعیت از دوج واپیر انجام شده به منظور القای حس اسپرت انجام گرفته است.  این  دریچه کوچک روی درب موتور در نسخه عادی کوپر حذف شده است .

در نمای جانبی کوپر S سعی شده است همانند نسل های ابتدایی کاملا ساده طرحی شود. پنل های حجیم شده که هیچ گونه خط بر روی آنها مشاهده نمی شوند باعث گردید این خودرو بزرگتر نشان داده شود. از نکات ضعف نمای جانبی باید به پلاستیک حاشیه پایین خودرو اشاره کرد که تا حدودی شبیه به محصولات  اقتصادی به نظر می رسد.تفاوت رنگ سقف با رنگ بدنه اصلی که این روزها تا حدودی مد شده است در مینی کوپر قابل مشاهده است.

در نمای جانبی کوپر معمولی به جز نوع و اندازه رینگ تغییر دیگر مشاهده نمی شود . قابل ذکر است درب باک در نسخه کوپر S با روکش فلزی کار شده است در صورتی که در نسخه کوپر بدون پسوند S درب باک هم رنگ بدنه است.

نمای عقب مینی کوپر S هم به مانند نمای جلو از نوار و حاشیه فلزی زیادی استفاده شده است. چراغهای عقب ،دستیگری درب صندوق ،سر اگزوزها ،قسمت مشکی رنگ روی سپر عقب همگی توسط فلز براق تزیین شده اند. ازدیگر نکات قابل توجه نمای عقبی کوپر باید به گرافیک چراغهای عقب اشاره کرد که به منظور هماهنگ سازی با چراغهای اصلی بصورت بیضی طراحی شده است.

تفاوت نمای عقب کوپر و کوپر S هم می توان در سپر عقب و خروجی اگزوز جستجو کرد.جایی که از قسمت مشکی رنگ با حاشیه فلزی در کوپر S حذف شده و چراغ مه شکن بجای آن نصب شده است. همچنین خروجی دو گانه اگروز مرکزی در کوپر S به خروچی تکی و در کنار خودرو تغییر کرده است .

طراحی داخلی و کابین

طراحی داخلی و کابین

با ورود به کابین مینی کوپر و کوپر S اشکال دایره ای شکل بیشماری توجه شما سریعا جلب خواهد کرد. در میانه داشبورد بزرگترین دایره تعبیه شده است که در میان آن صفحه نمایش لمسی و کلید های ارتباطی آن تعبیه شده است. این قسمت از داشبورد به تبعیت از نسل های گذشته محصولات مینی طراحی شده است چرا که در نسل های ابتدای در پشت فرمان پنلی وجود نداشت و همه مورا مورد نیاز در وسط داشبورد بصورت نیم دایره و دایره تعبیه شده بود.

پنل پشت فرمان هم به صورت یک دایره مرکزی و دو نیم دایره متصل به دایره اصلی طراحی شده تا همچنان هارمونی قسمت های مختلف حفظ گردد.

استفاده از نوراهای فلزی در داخل خودرو هم نیز در برخی از قطعات نظیر دور دایره مرکزی داشبرد ،دور قسمت در برگیرنده تهیویه مطبوع ،روی فرمان؛دستگیره درب ها ، باند های نصب شده روی درب  ،دور دریچه های هوا و روی اهرم دنده باعث گردیده حس پریمیوی خارج از خودرو ،در داخل نیز حس گردد.

ابعاد مینی کوپر

ابعاد مینی کوپر

مینی کوپر در کلاس خودروهای هاچ بک کوچک شهری قرار دارد از همین رو نباید  انتظار ابعادی بزرگ را از این خودرو انتظار داشت. اما طراحین سعی کرده اند با بزرگتر کردن ابعاد خارجی خودرو نسبت به نسل های اولیه ،بتوانند فضای مناسبی را برای 4 سرنشین بزرگسال ایجاد نمایند. از همین رو در ردیف عقب این خودرو فضای کافی برای دو بزرگسال فراهم شده است.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور

مینی کوپر

3982

1727

1425

2567

مشخصات فنی مینی کوپر S و کوپر 5 ردب

مشخصات فنی مینی کوپر S و کوپر 5 ردب

مینی کوپر 5 درب معمولی به یک پیشرانه 3 سیلندر 1.5 لیتری تویین توربو با حداکثر توان خروجی 136 اسب بخار و گشتاور 220 نیوتن متر مجهز گردیده است که این میزان قدرت و گشتاور باعث خواهد شد کوپر در مدت زمان 8.1 ثانیه صفر تا 100 کیلومتر را طی کند و این شتاب را تا حداکثر سرعت 207 کیلومتر در ساعت حفظ نماید.اوج مهندس آلمانی در این خودرو زمانی درک خواهیم کرد که متوجه شویم مینی کوپر با این میزان حس اسپرت بودن برای میزان مسافت 100 کیلومتر تنها به 4.8 لیتر بنزین نیاز دارد.

اما کوپر S بعنوان نسخه اسپرت این خودروی 5 درب به موتور 2.0 لیتری تویین توربو 4 سیلندر مجهز شده است.این موتور توانایی تولید 192 اسب بخار و گشتاور 280 نیوتن بر متر را دارد خواهد داشت.مینی کوپر S به کمک این مشخصات فنی صفر تا صدی برابر با 6.8 ثانیه و  حداکثر سرعتی برابر با 230 کیلومتر بر ساعت را تجربه می کند.میزان مصرف سوخت کوپر S برای سیکل ترکیبی برابر با 5.4 لیتر در 100 کیلومتر اعلام شده است.

هر دومدل کوپر و کوپر S به جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک به منظور انتقال قدرت به چرخهای جلو مجهز شده اند.

 

نوع خودرو

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

کوپر S

2.0T

تویین توربو

192

280

کوپر

1.5

تویین توربو

136

220

ایمنی

ایمنی

مینی علی رغم مشخصات فنی فوق العاده و چهره خاص از ایمنی مناسبی نسبت به رقبای خود برخودار نیست چرا که کوپر در سال 2014 به موسسه تست تصادف اروپا EURO NCAP برده شد و توانست 4 ستاره ایمنی را دریافت کند.طبق گزارش این موسسه کوپر در حفظ جان سرنشیان توانست امتیاز 77 از 100 را دریافت کند که عدد خیلی مناسبی نیست. اما نقطه ضعف این خود که باعث کاهش ستاره هایش شد کمبود تجهیزات ایمنی بود بطوریکه این خودرو توانست 56 امتیاز را 100 امتیاز را در این بخش کسب کند. مینی امیدوار است با تغییرات و اضافه شدن تجهیزات مختلف در مدل 2018 این خودور بتوان یک ستاره از دست را دریافت کند.

امکانات رفاهی مینی کوپر

امکانات رفاهی مینی کوپر

مینی کوپر از آنجا در سری محصولات لوکس و پریمیومی قرار دارد به امکانات نسبتا کاملی از قبیل سیستم صوتی هارمن کاردون،سیستم رهایاب مینی ،ریل سقفی ،سقف پانارومای برقی ،سیستم تهویه دوگانه هوشمند ،پکیج نور پردازی داخلی ،سنسور پارک عقب و جلو ،سنسور باران،چراغ های هوشمند جلو ،چرخش نور چراغهای جلو به همراه گردش فرمان،سیستم هوشمند فنر بندی ،سیستم باز و بسته شدن درب بدون کلید،کروز کنترل هوشمند،دوربین،سیستم کمی پارک،صندلی گرمکن مجهز شده است.

نویسنده :

سالار

1397/1/5