icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی پژو , 207 اتوماتیک , مدل 1390 تا 1391

پژو , 207 اتوماتیک , مدل 1390 تا 1391

مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207

مقایسه پژو 207 و دانگ فنگ H30 کراس در نگاه اول یک مقایسه بی ربط است چرا که 207 یک هاچ بک بوده  و H30 کراس یک کراس اور.اما باید گفت که دانگ فنگ H30 کراس تنها یک خودروی هاچ بک بزرگ است که خود را با تغییرات ظاهری به سگمنت کراس اوور های ساب کامپکت تحمیل کرده است. از همین رو در این مقاله قصد داریم این دو محصول  ایران خودرو را در کنار هم قرار دهیم تا دریابیم کدامیک از ارزش بیشتری برای خرید برخوردار هستند.

1397/8/2
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207

مقایسه ابعاد H30 کراس و پژو 207

دانگ فنگ H30 کراس بدلیل ظاهر کراس گونه اش مشخصا از ابعاد بیشتری نسبت به رقیب فرانسوی- ایرانی خود سود می برد .از این رو H30 کراس می تواند خودرویی مناسب برای خانواده محسوب گردد. همچنین فاصله دو محوری این خودرو کاملا بیشتر از پژو 207 است درنتیجه میزان فضای پای سرنشنیان در H30 کراس به مراتب بهتر است 207 خواهد بود. البه طول بیشتر نیز در این کراس چینی باعث ایجاد فضای بزرگتر صندوق بار نیز شده است بطوریکه 207 از این نظر حرفی برای گفتن در مقابل H30 کراس ندارد.اما باید توجه داشت ابعاد بزرگتر H30 کراس دقیقا پاشنیل آشیل این خودرو شده است چرا که وزن بسیار بیشتری را برای H30 به ارمغان آورده است.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن

H30 کراس

4351

1760

1528

2610

1230

پژو 207

3900

1680

1468

2443

1087

عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس خارجی مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207
عکس داخل مقایسه دانگ فنگ H30 کراس و پژو 207

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

H30 کراس را باید خودرویی بدون منطق در طراحی ارزیابی کرد چرا که هر چقدر به المان مختلف این خودرو نگاه می کنیم هارمونی خاصی را نمی یابیم. این خودرو در نمای جلوی خودرو از چراغهای بزرگ وکشیده استفاده کرده و به رقم برخورداری از زویای تند ظاهری عصبانی به این خودرو بخشیده است . در نمای جانبی ظاهر بیش از حد گوه ای این خودرو بسیار آزار دهنده است . همچنین استفاده از پلاستیک سیاه رنگ بسیار پهن در پایین بدنه به این آزار دهنده بودن می افزاید . در نمای عقب چرغهای نازیبایی به کار گرفته شده که قسمت امتداد یافته آن به بروی ستون یک کپی برداری ناشیانه از محصولات ولوو می باشد.

پژو 207 موجود در ایران با 207 عرضه شده در مجامع بین الملی بسیار متفاوت بوده و در حقیقت نسخه فیس لیفت 206 محسوب می گردد.اما همین تغییرات اعمال شده که در چراغهای خودرو ،سپر ها و کاپوت خودرو مشاهده می کنیم باعث گردیده که چهره این محصول ایران خود جذاب و جوان پسند گردد . همین امر نیز موجب استقبال خوب از 207 گردیده است.اما در نمای جانبی و عقبی خودرو تغییر خاصی ایجاد نشده و تقریبا همان استایل 206 را مشاهده خواهیم کرد.

بطور قطع و بدون شک باید گفت تناسب و زیبایی 207 در مقابل رقیب چینی خود بسیار برتر است و می تواند براحتی H30 کراس را در این بخش پشت سر بگذارد.

 

 

 

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

با ورود به کابین اچ سی کراس کمی به طراحی این خودرو امیدوار می شویم هر چند که سبک طراحی داخلی هیچ مناسبتی با ظاهر خودرو ندارد چرا که در نمای ظاهری هر چه ممکن بوده است از خطوط زاویه دار و تند استفاده شده در صورتی که طراحی کابین بصورت ملایم و از خطوط منحنی بهره برده است. اما به هر حال داشبورد این خودرو که با خطوط منحنی شکل داده شده است در کنار صفحه نمایش لمسی و پنل پشت فرمان عقربه نمایی جذاب برای یک خودروی اقتصادی ارزان قیمت رقم زده است.

207 به منظور ایجاد تفاوت با 206 تغییرات گسترده ای را در داخل کابین تجربه کرده است . از جمله این تغییرات باید به غربیلک فرمان جدید ،پنل پشت فرمان جذابتر ،استفاده از صفحه نمایش رنگی و تغییر ظاهر داشبورد اشاره کرد. اما همچنان کنسول میانی دقیقا شبیه به 206 طراحی شده است.همچنین متریال مصرفی همانند 206 از کیفیت پایینی برخوردار است.

بطور کلی باید گفت طراحی داخلی این دو خودرو تفاوت چندانی از نظر جذابیت بصری ندارد اما با کمی اغماض وضعیت طراحی کابین 207 کمی گیراتر شده است.

مقایسه مشخصات فنی H30 کراس و پژو 207

مقایسه مشخصات فنی H30 کراس و پژو 207
مقایسه مشخصات فنی H30 کراس و پژو 207

پژو 207 به منظور نیروی محرکه خود از همان موتور مشهور TU5 با حداکثر قدرت 105 اسب بخار و بیشنه گشتاور 142 نیوتن بر متر بهره می برد. قدرت این موتور توسط جعبه دنده 4 سرعته 206 تیپ 6 به چرخهای جلو منتقل می گردد. 207 به کمک این مشخصات فنی از شتاب صفر تا صدی برابر با 11.6 ثانیه و مصرف سوخت 6.6 لیتر بهره می برد.

H30 کراس همانند 207 ایرانی به منظور نیروی مولد از پیشرانه 1.6 لیتری نام آشنای TU5 بهره می برد که در بسیاری از محصولات ایران خودرو نظیر سمند ،پژو پارس و 206 مورد استفاده قرار گرفته است. این موتور از قدرتی برابر با 105 اسب بخار و گشتاوری برابر با 142 نیوتن متر بهره می برد و به منظور انتقال قدرت به جعبه دنده 4 سرعته اتوماتیک مجهز شده است.قابل توجه است که ECU استفاده شده در H30 کراس متفاوت با 207 است.

در خصوص مقایسه بخش فنی باید به وزن دو خودرو توجه کرد. همانطور که اشاره شد موتور TU5 برای بدنه سبک 207 کاملا مناسب و حساب شده است که در نتیجه چالاکی بهتر و شتاب بیشتر حاصل استفاده 207 از این موتور است .اما H30 کراس حدود 200 کیلوگرم سنیگن تر است در نتیجه موتور فوق توانایی لازم برای شتابیگری سریع را ندارد و از همین رو این کراس اور چینی قدیمی بسیار کند و ضعیف است. این مهم زمانی بدتر خواهد شد که 4 نفر یا 5 نفر بزرگسال درون این خودرو بنشینند ،چرا که در این حالت خودرو در سربالای عملا نای رفتن ندارد. همچنین نباید از این خودرو سبقت گیری های ناگهانی را انتظار داشته باشید.

در خصوص هندلیگ وسواری این دو خودرو هم باید گفت 207 همانند 206 دارای قدرت مانور بالایی است اما بدلیل طراحی بدنه و عدم مناسب تقسیم وزن و بالا بودن مرکز ثقل ، از پایداری مناسبی برخوردار نیست از همین رو باید در هنگام رانندگی با این خودرو در سرپیچ ها تمرکز کافی را داشته باشید.

H30 کراس هم که بر روی پلت فرم پژو توسعه داده شده از هندلینگ متوسطی برخوردار است اما خشکی بیش از حد سیستم تعلیق این خودرو کمی آزار دهند است.

در نتیجه باز هم این 207 است که می تواند در یک بخش دیگر بالاتر از رقیب خود بایستد.

 خودرو

حجم موتور
سی سی

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

H30 کراس

1587

تنفس طبیعی

105

142

13

7.4

4 سرعته اتوماتیک

پژو 207

1587

تنفس طبیعی

105

142

11.6

6.6

4 سرعته اتوماتیک

ایمنی

ایمنی
ایمنی

اگر قصد خرید این دو خودرو را دارید مشخصا ایمنی جزو ملاک های آخر شما می باشد چرا که اچ سی کراس از موسسه ایمنی C-NCAP که مربوط به کشور چینی بوده توانسته فقط 3 ستاره ایمنی را دریافت نماید ،این در حالی است که اکثر خودروهای چینی در این تست نامعبر براحتی 5 ستاره را دریافت می کنند.H30 کراس از دو کیسه هوا در جلو ،ترمز های مجهز به سیستم ABS و EBD و سنسور دنده عقب بهره می برد.

پژو 206 یکبار در سال 2000 میلادی برای تست در موسسه Euro NCAP حاضر شده و توانسته 4 ستاره ایمنی را دریافت نماید .از همین رو میتون انتظار داشت که 207 هم بتواند تست های این موسسه را با موفقیت طی نماید. البته در این بین باید توجه داشت که از آن زمان تاکنون وقوانین و مولفه تست های این موسسه تغییرات بسیاری کرده و امروز اگر 206 به این تست برود مطمئنا از میزان ستاره هایش کاسته خواهد شد.این خودرو به تجهیزات پیش پا افتاده ایمنی نظیر سیستم ترمز ABS و EBD ،سنسور دنده عقب ،کمربند سه نقطه ای سرنشنیان جلو و دو کیسه هوا مجهز شده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

پژو 207 ا از تجهیزاتی مانند سيستم مالتي مديا با صفحه نمايش 7 اينچي لمسي، GPS، DVD،پورت USB ، بلندگو درهاي جلو و عقب ، تيوتر صوتي جلو، بلوتوث ،چراغ مه شكن جلو و عقب,قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو ، چراغ جديد عقب ، چراغ جلو مجهز به چراغ روز،آينه هاي جانبي برقي راهنما دار هم رنگ بدنه،دوربین دنده عقب و کروز کنترل بهره می برد.

H30 کراس به امکانات رفاهی از قبیل چراغ های جانبی راهنما دار به همراه گرمکن-سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک-فرمان هیدرولیک و مجهز به کلید های کنترلی سیستم صوتی و بلوتوث هندزفری-روکش چرمی غربیلک فرمان-سیستم ضد سرقت ( ایموبلایزر (-قفل میکرو سوئیچی درب ها-سنسور پارک و دوربین عقب-چراغ مه شکن جلو و عقب-کامپیوتر سفری-سان روف برقی و جاعینکی مجهز شده است.

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

پژو 207 اتوماتیک توسط ایران خودرو با 2 سال گارانتی عرضه می گردد. شبکه گسترده ایران خودرو هم که نیاز به تعریف وتمجید ندارد و در اقصی نقاط ایران در دسترس است.H30 کراس هم نیز توسط ایران خودرو با 2 سال گارانتی عرضه می گردد که از این حیث تفاوتی مابین این دو خودرو نیست.

 

نویسنده :

سالار

1397/8/2