icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی رنو , ساندرو اتوماتیک (مونتاژ) , مدل 1395 تا 1396

رنو , ساندرو اتوماتیک (مونتاژ) , مدل 1395 تا 1396

مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک

سگمنت هاچ بک ها در جهان دارای طرفرداران بسیاری هستند که متاسفانه در ایرانی چنین نیست. رنو ساندرو و پژو 207 از معدود گزینه های هستند که پیش روی خریداران ایران وجود  دارد که  بدلایل مختلف از تیراژ بالایی برخودار نیستند. ساندرو که از محصولات نسبتا جدید پارس خودرو محسوب می گردد چند سالی از عرضه آن می گذرد و ایران خودرو هم مدتی است که پژو 207 در زمره محصولات خود قرار داده است. از همین رو در ادامه مقایسه ای بین رنو ساندرو و پژو 207  خواهیم داشت تا دریابیم کدام از ارزش بیشتری برای خرید برخوردار هستند.

1397/8/2
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک

مقایسه ابعاد رنو ساندرو پژو 207

رنو ساندرو بر اساس پلت فرم تندر 90 یا همان ال 90 توسعه  یافته در نتیجه می توان انتظار داشت که از ابعادی بیشتری نسبت به رقیب فرانسوی خود برخوردار باشد.در مقابل 207 را باید نسخه فیس لیفت 206 دانست که در بازارهای جهانی با نام 206+ عرضه می گردد در نتیجه ابعاد این خودرو تفاوت چندانی با 206 معمولی ندارد. جدول ذیل هم به وضوح نشان می دهد که رنو ساندرو در تمامی ابعاد از 207 بزرگتر است در نتیجه این ساندرو است که از فضای بیشتر داخلی و صندوق بار بهره می برد و عملا 206 یارای رقابت در این زمینه را با ساندرو ندارد.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن

پژو 207

3900

1680

1468

2443

1087

رنو ساندرو

4020

1746

1534

2588

1146

عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس خارجی مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک
عکس داخل مقایسه رنو ساندرو و پژو 207 اتوماتیک

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

همانطور که اشاره شد پژو 207 موجود در ایران با 207 عرضه شده در مجامع بین الملی بسیار متفاوت بوده و در حقیقت نسخه فیس لیفت 206 محسوب می گردد.اما همین تغییرات اعمال شده که در چراغهای خودرو ،سپر ها و کاپوت خودرو مشاهده می کنیم باعث گردید که چهره این محصول ایران خود جذاب و جوان پسند گردد . همین امر نیز موجب استقابل خوب از 207 گردیده است.اما در نمای جانبی و عقبی خودرو تغییر خاصی ایجاد نشده و تقریبا همان استایل 206 را مشاهده خواهیم کرد.

اما رنو ساندرو تولیدی توسط پارس خودرو مربوط به نسل های گذشته این خودرو می باشد و نسل جدید آن نیز مدتهاست که توسط کمپانی داچیا از زیر مجموعه های رنو به بازار جهانی عرضه گردید در نتیجه ظاهر نه چندان دلچسب و  تاریخ گذشته آن به هیچ وجه به جذابیت 207 نیست. چراغهای بزرگ نمای جلو که مربوط به خودروهای دهه 90 میلادی است  در کنار دیگر المان به نمی تواند به خودروهای امروزی نزدیک باشد. در نمای عقب اما تا حدودی ظاهر چراغهای اصلی نمایی قابل قبول را ایجاد کرده که تا حدودی به محصولات هیوندای نزدیک است.

بطور کلی باید گفت 207 از ظراهی کاملا جذاب و بروز برخوردار است و میتواند براحتی ساندرو را پشت سر بگذارد.

 

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

207 به منظور ایجاد تفاوت با 206 تغییرات گسترده ای را در داخل کابین تجربه کرده است . از جمله این تغییرات باید به غربیلک فرمان جدید ،پنل پشت فرمان جذابتر ،استفاده از صفحه نمایش رنگی و تغییر ظاهر داشبورد اشاره کرد. اما همچنان کنسول میانی دقیقا شبیه به 206 طراحی شده است.همچنین متریال مصرفی همانند 206 از کیفیت پایینی برخوردار است

رنو ساندرو هم به منظور طراحی کابین به مانند پلت فرمش از رنو ال90 الگو گرفته است از همین رو کابین این خودرورا  باید فیس لیفت شده ال90 دانست که کمی تغییر کرده و البته از کیفیت بهتری نیز برخوردار است.از همین رو همچنان سادگی بیش از حد در المانی نظیر داشبورد ،غربیلک فرمان و پنل پشت فرمان بیش از پیش آزار دهند است .

در نتیجه پژو 207 در فضاسازی داخل کابین بسیار مناسب تر از ساندرو است.

مقایسه مشخصات فنی رنو ساندرو و پژو 207

مقایسه مشخصات فنی رنو ساندرو و پژو 207
مقایسه مشخصات فنی رنو ساندرو و پژو 207

پژو 207 به منظور نیروی محرکه خود از همان موتور مشهور TU5 با حداکثر قدرت 105 اسب بخار و بیشنه گشتاور 142 نیوتن بر متر بهره می برد. قدرت این موتور توسط جعبه دنده 4 سرعته 206 تیپ 6 به چرخهای جلو منتقل می گردد. 207 به کمک این مشخصات فنی از شتاب صفر تا صدی برابر با 11.6 ثانیه و مصرف سوخت 6.6 لیتر بهره می برد.

در مقابل ساندرو به پیشرانه نسبتا جدیدتر 1.6 لیتری مجهز شده که می تواند قدرتی برابر با 105 اسب بخار و گشتاور 140 نیوتن متر را تولید نماید. این خودرو همانند پژو 207 از جبعه دنده 4 سرعته اتوماتیک به منظور انتقال قدرت استفاده می کند.ساندرو با این پیشرانه قادر است ظرف مدت زمان 11.5 ثانیه سرعت خود را از حالت سکون به 100 کیلومتر در ساعت برساند و این در حالی است که از مصرف سوخت 8.3 لیتری بهره می برد.

همانطور که  اعداد و ارقام ذیل مشخص است ساندرو و پژو 207 از مشخصاتی شبیه به هم بهره می برند اما در این بین تفاوت های هم به چشم می خورد که آنها می پردازیم.اولین نکته وزن زیاد تر ساندرو است که مهندسان به منظور چالاکی بیشتر مجبور به استفاده از پیشرانه حجیم تری شده اند که این به میزان مصرف سوخت بیشتر منجر شده است. مصرف 8.3 لیتری ساندرو برای یک هاچ بک فوق العاده بالا محسوب می گردد.نکته دوم به میزان گشتاور خودرو باید اشاره کرد که ساندرو علی رغم حجم بیشتر موتور از گشتاور کمتری برخوردار است اما این حسن هم دارد که در  دور موتور پایین تری این میزان گشتاور را در اختیار راننده قرار می دهد.و آخرین نکته میزان اصطحلاک کمتر پیشرانه ساندرو است که حسن بزرگی برای این خودرو محسوب می گردد. در نهایت باید گفت که هر کدام از این دو خودرو دارای نقاط مثبت و منفی خاص خود هستند و نمی توان بطور قطع گفت که کدامیک بهتر از دیگری است.

البته در بحث مقایسه فنی باید به جعبه دنده ها هم نیز اشاره کرد چرا که ساندرو از جعبه دنده نسبتا پیشرفته تری برخوردار است که پیش از این امتحان خود را روی مگان 2000 پس داده است از همین رو جعبه دنده اتوماتیک ساندرو هر چقدر هم زیر فشار باشد بدلیل برنامه ریزی مناسب و ضرایب صحیح دنده ها همیشه بهترین پاسخ را به راننده ارائه می دهد.

همچنین هندلینگ ساندرو بدلایل مختلف از قبیل قرار گرفتن ساب فرم در قسمت جلو خودرو بسیار بهتر از پژو 206 است بطوریکه این ساب فرم ها بیشتر وزن قطعاتی نظیر موتور ،پلوس ها و جعبه دنده را در هنگام ترمز گیری و شتاب تحمل می کنند.این ساب فرم های در دیگر محصولات هاچ بک موجود در ایران وجود ندارد.

 خودرو

حجم موتور
سی سی

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

پژو 207

1585

تنفس طبیعی

105

142

11.6

6.6

4 سرعته اتوماتیک

رنو ساندرو

1598

تنفس طبیعی

105

140

11.5

8.3

4 سرعته اتوماتیک

ایمنی

ایمنی
ایمنی

پژو 206 یکبار در سال 2000 میلادی برای تست در موسسه Euro NCAP حاضر شده و توانسته 4 ستاره ایمنی را دریافت نماید .از همین رو میتون انتظار داشت که 207 هم بتواند تست های این موسسه را با موفقیت طی نماید. البته در این بین باید توجه داشت که از آن زمان تاکنون وقوانین و مولفه تست های این موسسه تغییرات بسیاری کرده و امروز اگر 206 به این تست برود مطئنا از میزان ستاره هایش کاسته خواهد شد.این خودرو به تجیزات پیش پا افتاده ایمنی نظیر سیستم ترمز ABS و EBD ،سنسور دنده عقب ،کمربند سه نقطه ای سرنشنیان جلو و دو کیسه هوا مجهز شده است.

رنو ساندرو که تحت برند داچیا در دیگر نقاط جهان بفروش می رسد در سال 2008 به موسسه تست تصادف یورانکپ ارسال شد اما این خودرو نتوانست بیشتر از 3 ستاره ایمنی را دریافت کند. البته همانطور که اشاره شد طی 8 سال اختلاف 206 و ساندرو مولفه ایمنی بسیار تغییر کرده بود. این خودرو به تجهیزاتی شامل ترمز ضد قفل ABS به‌ همراه توزیع الکترونیکی ترمز و کمربند ایمنی سه‌نقطه‌ای برای سرنشین‌های عقب مجهز شده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

پژو 207 از نظر تعداد امکانات رفاهی کاملا در وضعیت بهتری نسب به ساندرو قرار دارد چرا که از تجهیزاتی مانند سيستم مالتي مديا با صفحه نمايش 7 اينچي لمسي، GPS، DVD،پورت USB ، بلندگو درهاي جلو و عقب ، تيوتر صوتي جلو، بلوتوث ،چراغ مه شكن جلو و عقب,قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو ، چراغ جديد عقب ، چراغ جلو مجهز به چراغ روز،آينه هاي جانبي برقي راهنما دار هم رنگ بدنه،دوربین دنده عقب و کروز کنترل بهره می برد

رنو ساندرو همانند سلف خود رنو ال 90 خودرویی بسیار اقتصادی است که از کمترین آپشن های بهره می برد . از جمله معدود امکانات رفاهی این خودرو باید به چراغ مه‌شکن جلو، آینه‌های جانبی برقی مجهز به گرم‌کن، سیستم صوتی مجهز به پورت USB، چهار بلندگو، کنترل سیستم صوتی زیر غربیلک فرمان، قفل مرکزی به‌ همراه کنترل از راه دور و سیستم ضد سرقت اشاره کرد.قابل توجه است ساندرو از داشتن کروز کنترل که امروزه به آپشن بدیهی تبدیل شده است معذور می باشد.

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

پژو 207 اتوماتیک توسط ایران خودرو با 2 سال گارانتی عرضه می گردد. شبکه گسترده ایران خودرو هم که نیاز به تعریف وتمجید ندارد و در اقصی نقاط ایران در دسترس است.

در مقابل ساندرو هم نیز با 2 سال گارانتی از سوی پارس خودرو عرضه می گردد و از آنجا که پارس خودرو از زیر مجموعه های سایپا مسحوب می گردد وظیفه خدمات دهی به این خودرو توسط شبکه گسترده سایپا امکان پذیر است.

نویسنده :

سالار

1397/8/2