icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی رنو , تندر 90 پلاس اتوماتیک , مدل 1396

رنو , تندر 90 پلاس اتوماتیک , مدل 1396

مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر

سال96 را می توآن یکی از بهترین سال ها برای بازار خودرویی ایران تا به این لحظه توصیف کرد،در این سال خوشبخانه خودروسازان داخلی اعم از دولتی و خصوصی با تکیه بر شرکای خارجی  خود توانسته اند محصولات گوناگون را با سطح کیفی و رفاهی بهتر به بازار و خریداران معرفی و روکود محصولات قدیمی و چند قطبی کشور در سال های اخیر را به مراتب بهتر و متنوع تر سازند.امروز در این مقاله ما قصد داریم با مقایسه دو خودروی جدید به نام های تندر نود پلاس که توسط شرکت ایران خودرو و جیلی GC6  توسط خودروسازان بم عرضه شده است،نگاهی دقیق تر  برای خریداران احتمالی این دو محصول جدید داشته باشیم..شایان ذکر است در این گزارش مدل اتوماتیک این دو خودرو برای رفاه حال بیشتر خریداران انتخاب شده است.

1396/6/29
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر

نگه اولیه

در مقایسه ابتدایی این دو محصول جدید می بایست این گونه آغاز کرد ،که خودروهای مذکور برای چه هدف و استفاده ای ساخته و روانه بازار شده اند!؟؟پیرامون این موضوع باید گفت خودروهای اقتصادی ارزان قیمت برای استفاده روزمره و استحلاک کم و مصرف پایین طراحی شده اند.حال باید دید در جواب و واقعیت تا چه حدی می توان به این دو خودرو اعتماد کرد،درباره ی تندر پلاس که فیس لیفت تندر نود محسوب می شود می بایست این گونه گفت  که با توجه به پیشینه مدل قبلی خود و اعتماد خریداران به این برند تا حد زیادی بازار فروش خوبی را به خود اختصاص خواهد داد اما در رابطه با جیلی CG6 نمی توان همانند تندر پلاس فروش تثبیت شده و بالا را در حال حاضر متصور شد،زیرا نسبت به رقیب خود از سابقه یا حضور خوبی در بازار بهره مند نبود است و در نظر تعداد کثیری از مردم به عنوان یک خودروی متوسط و با خدمات پس از فروش محدود شناخته می شود.اما مدیران این شرکت معتقند،محصول جدید جیلی که در گرو خودروسازی بم مونتاژ و روانه بازار خواهد شد کیفیتی همانند تندر نود پلاس خواهد داشت و در بعضی از مراتب حتی بیشتر از آن!!حال باید منتظر ماند تا فروش انبوه این دو خودرو حد فاصل یه سال به چه میزان و تعداد خواهد بود، تا بتوان راجب این دو  محصول جدید نظرات تکمیلی را ارائه کرد.

عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس خارجی مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر
عکس داخل مقایسه تندر نود پلاس و جیلی GC6 :چهره ای جذاب در مقابل مشخصات بهتر

طراحی ظاهری:

تندر 90 در نزد مشتریان خودرویی مناسب ،قدرتمند و جاداری تلقی می گردد اما همگی بر این مسئله توافق دارند که تندر 90 ظاهری نازیبا داردو شاید تا حدودی تمامی موارد فوق را در حاشیه برده است.کمپانی رنو داچیا هم که به این امر واقف بود دستی به سر گوش این خودرو کشید و با حذف خطوط تیز وجعبه گونه و تعویض برخی از قطعات نظیر جلو پنجره ،چهرای ملایم تر و البته معقول تر از نسخه عادی این خودرو را به نمایش گذاشت.از مهمرتین تغییرات صورت گرفته جهت تعدیل ظاهر تندر 90 می توان به همرنگ شدن سپر و زه ها با بدنه خودرو ،اضافه شدن نوار کرمی رنگ بر روی در صندوق عقب و بالا جلو پنجره جلو ،ایجاد برجستگی بال مانند بر روی درب صندوق عقب و تغییر جزیی چراغهای جلو و عقب اشاره کرد.

در مقابل ال 90 ،خودروی اقتصادی دیگر وجود دارد و از همین رو نباید بدنبال خودروی شیک و لوکس باشیم.جیلی سعی کرده است با  استفاده از چراغهایی با قاب مشکی در کنار جلو پنجره ای به همین رنگ ظاهری جوان پسند و جسور بهGC6 ببخشد که تا حدودی هم موفق شده است. در عقب خودرو با ترکیب بندی مناسب از چراغهای عقب روبرو هستیم که در حد یک محصول ارزان قیمت بد به نظر نمی رسد.

در خصوص ظاهر این دو خودرو باید گفت که جیلی با داشتن المان های بروزتر ، برتری نسبی به ال 90 پلاس دارد اما برتر ظاهری نسبت به تندر90 پلاس کار سختی نیست چرا شاید 95 درصد محصولات دنیا از این خودرو زیباتر باشند!!!

ابعاد بدنه:

ابعاد بدنه:

یکی از دلایل فروش خوب تندر 90 در نسخه عادی مربوط به فضای زیاد سرنشینان ،صندوق بار و ارتفاع زیاد خودرو بود. تندر 90 پلاس هم دارای تمام این ویژگی ها بوده و با نگاهی به جدول ذیل مشاهده خواهیم کرد که جیلی GC6 در این مبحث کاملا سر تعظیم را در مقابل تندر 90 پلاس فرود خواهد آورد چرا در تمامی موارد به جز طول خودرو دارای ابعادی کمتر از تندر 90 پلاس می باشد.البته هر چند طول تندر 90 کمتر است اما در مقابل در فاصله دو محور که دارای اهمیت بیشتر در فضا سازی داخل کابین است از جیلی بهتر عمل کرده است.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن
کیلوگرم

حجم صندوق بار

جیلی GC6

4342

1692

1435

2502

1132

462

تندر 90 پلاس

4225

1740

1525

2630

1100

510

امکانات رفاهی و طراحی داخلی

امکانات رفاهی و طراحی داخلی

جیلی GC6 به لطف داشتن امکاناتی نظیر سیستم مالتی مدیا با نمایشگر لمسی با قدرت لمس مناسب و چراغ‌های روشنایی در روز(Day Light) از تندر نود پلاس در این گونه موارد برتری و به روز رسانی های بیشتری را دارا است ولی از سوی دیگر تندر پلاس در مقایسه با مدل پیشین خود تغییرات بخصوصی را به خود ندیده است و تنها به  سازندگان این محصول در فیس لیفت جدید به تغییرات کوچک ظاهری در این خودرو اکتفا کرده اند. تندر نود پلاس با داشتن امکاناتی  نظیر شیشه‌های برقی عقب و جلو، آینه‌های برقی، صندلی راننده با قابلیت تنظیم گودی کمر و سیستم تهویه مطبوع دستی گزینه‌ ای خوب ومقرون به صرفه ای برای افرادی که نیازمند یک خودرو با کیفیت و مستحکم برای استفاده بلند مدت و سالیان دراز می باشند می تواند گزینه ای بسیار خوبی تلقی گردد.

اما در مقایسه با  قسمت طراحی فضای داخل اتاق، CG6 نمره بالاتری را نسبت به تندر نود پلاس کسب می‌کند و از طراحی جذابتری نسبت به رقیب خود برخوردار می باشد. همچنین امکانات رفاهی بیشتر و گسترده تری را نیز در مقایسه با تندر نود پلاس در اختیار خریداران خود قرار می دهد.

مشخصات فنی

مشخصات فنی

تندرنودپلاس یک خودروی محرک جلو شناخته می شود و دقیقا از همان موتور  k4m 1600 سی سی با توان 105 اسب بخار و حداکثر گشتاور 140 نیوتن متر همانند نسل قبلی خود بهره می برد ، این موتور 16 سوپاپ بوده و دارای سیستم سوخت رسانی انژکتوری الکترونیکی است،این خودرو در مدل اتوماتیک خود دارای یک گیربکس 4سرعته می باشد،در تندر نود پلاس شاسی و ساختار بدنه بسیار مستحکم ساخته شده است و ضربات وارده به اتاق را در تصادفات جاده ای به کلیه نقاط بدنه تقسیم می کند و از ضربه مستقیم انرژی  ناشی از برخودر های احتمالی به سرنشینان جلوگیری خواهد کرد.این خودرو دارای استاندارد الاینگی یورو4 و 4 ستاره ایمنی از مرکز تست تصادفات جاده ای در اروپاEuro Ncapشده است.مصرف سوخت این خودرو طبق گفته های سازندگان این محصول در شرکت ایران خودرو در نمودار مصرف ترکیبی شهر و اتوبان عددی مابین 7.8 الی8.1 در هر صد کیلومتر را نشان می دهد و توانایی رسیدن به سرعت185 کیلومتر بر ساعت را دارا می باشدالبته این نکته حائز اهمیت است که تندر نود پلاس توان دست یابی به سرعت 200 کیلومتر در ساعت را نیز دارا می باشد اما در این مقاله ما به اعلام رسمی شرکت سازنده رجوع کرده ایم.

برند جیلی را می توان یکی از با کیفیت ترین خودرو سازان کشور چین نام گذاری کرد و در حال حاضر این شرکت بزرگ سهام دار اصلی برند ولوو در اروپا می باشد، در سال های اخیر از جمله محصولاتی که از این برند وارد کشور شده اند می توان به جیلی ام گرند7 اشاره کرد که توانست نظر عده زیادی از خریداران را به خود جلب کند.حال شرکت خودروسازان بم اقدام به مونتاژ مدل GC6 در داخل کشور کرده است، خودروی GC6، در چین با برند انجلن که زیر مجموعه برند جیلی می باشد به فروش می رسد. انجلن در بازار چین یک برند ارزان قیمت جیلی محسوب می شود و دارای فروش بسیار خوبی در این کشور بوده است حال می بایست  دید محصول جدید این شرکت که برای بازار ایران نیز در نظر گرفته شده است درای چه مشخصات فنی و ظاهری می باشد. GC6 از یک پیشرانه 1498 سی‌سی 4 سیلندر بهره می برد که حداکثر قدرت 107 اسب بخار و حداکثر گشتاور 146 نیوتون متر را از طریق یک گیربکس اتوماتیک 6 سرعته به محور جلومنتقل می‌کند و این خودرو نیز همانند تندر نود پلاس محرک جلو محسوب می گردد. همچنین جیلی CG6  توانایی دست یابی  به حداکثر سرعت 180 کیلومتر را دارا خواهد بود که این محصول نیز همانند رقیب خود می تواند سرعتی بیش از اعلام رسمی شرکت سازنده را طی کند. این خودرو در نمودار مصرف ترکیبی سوخت شهری واتوبان  عددی ما بین 7.2 الی7.8 را طبق گفته های سازندگان از خود به ثبت رسانده است،در تست تصادف و ایمنی نیزCG6 موفق به دریافت 5 ستاره ایمنی از مرکز تست تصادفات در چینC-Ncap گردیده است و استاندارد الایندگی این خودرو نیز مانند تندر نود پلاس یورو 4 می باشد. درمقایسه این دو محصول جدید در بخش عملکرد های ایمنی و مصرف سوخت هیچکدام برتری خاصی را نسبت به یکدیگر از آن خود نکرده اند،ولی به نظر می رسد که پیشرانه تندر پلاس استهلاک کمتری را  در استفاده بلند مدت داشته و هزینه نگهداری کمتری را برای آن باید متصور شد. همچنین لوازم یدکی پیشرانه و گیربکس  تندر نود پلاس نسبت به CG6 به مراتب بیشتر و راحت تر یافت می شود و دارای خدمات پس از فروش گسترده تری را نیز در کشور دارا می باشد.

کلام پایانی

با توجه به اینکه  دو خودرو فوق  در بازار رقیب مستقیم یکدیگر محسوب می شوند،انتخاب  برای خریداران می تواند شامل چندین نکته اصلی اعم از استحلاک کم،قدرت مناسب،میزان فضای داخلی،آپشن های مناسب باشد.اما با توجه به ذهنیت مناسب جامعه پیرامون تندر 90 کارشناسان این عرصه بر این موضوع واقف هستند که میزان فروش تندرپلاس جدید بیشتر و راحت تر نسبت به رقیب خود خواهد بود. اماGC6 نیز با توجه به طراحی نسبتا بروز و متوسط اما آپشن های بیشتر می تواند در صورت گسترش نمایندگی های فروش و خدمات میزان عرضه خود را در بازار خودروی ایران مناسب و خوب سازد تا بتواند رقیبی مناسب برای تندرپلاس باشد، و رقابتی نزدیک را ما بین این دو خودرو شاهد خواهیم بوددر پایان لازم به ذکر است قیمت این دو خودرو دربازار فعلی کشور تا به امروز نزدیک به هم می باشد که تندر پلاس اتوماتیک با برچسب قیمتی 49.500الی 51 میلیون تومان و جیلیCG6 اتواتیک با قیمت48.500 الی 49.500 در بازار خودرویی کشور عرضه می شوند.

نویسنده :

امین ایرجی

1396/6/29