icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی ساینا , SX , مدل 1395 تا 1396

ساینا , SX , مدل 1395 تا 1396

مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است

مقایسه ساینا و رانا برای بسیاری از مخاطبان می تواند بسیار حائز اهمیت باشد چرا که این دو گزینه از خودروهای ملی  هستند و توسط  دو شرکت بزرگ خودروسازی وطنی عرضه می شوند. رانا بعنوان سومین محصول ایران خودرو محسوب می گردد که در سال 1388 بعنوان فیس لیفت 206 صندوق دار معرفی و در سال 1391 بدست مشتریان رسید. ساینا هم نیز یکی از محصولات ملی سایپا محسوب می گردد که در سال 1394 بصورت رسمی در بازار عرضه گردید . نزدیکی قیمت این دو خودرو ما را وا داشت که مقایسه ای بین رانا و ساینا داشته باشیم تا بدانیم کدامیک از ارزش بیشتری برخوردار است.

1397/7/20
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است

مقایسه ابعاد رنو رانا و ساینا

رانا بر روی پلت فرم X12 ایران خودرو توسعه داده شده که با پژو 206 صندوق دار مشترک است. از همین رو مبنای این خودرو بر اساس محصول هاچ بک سالهای بسیار دور فرانسوی خواهد بود و نمی توان انتظار فضای زیادی از داخلی کابین این خودرو انتظار داشت.از همین رو شاهد هستیم که رانا به مانند 206 خودرویی دو نفره محسوب می گردد که ردیف دوم این خودرو عملا فضای کافی برای پا ندارد.

در مقابل رانا هم خودرویی نه چندان بزرگ قرار دارد و همین مسئله رقابت برای رانا را راحتر کرده است. اگر به جدول ذیل نگاهی بیاندازید براحتی به ابعاد بزرگتر رانا نسبت به سایپا پی خواهید برد اما گاهی هم نباید فریب اعادا و ارقام را خورد. ساینا در طول حدود 77 میلیمترکوچکتر  و در فاصله دو محوری فقط 35 ملیمتر کمتر از رقیب خود است . همین موضع ثابت می نماید که بیشتر طول 206 را صندوق بار و محل قرار گیری موتور خودرو تشکیل داده است. همچنین با ورود به کابین رانا داشبوردی روبرو می گردید که دارای عمق زیادی نسبت به ساینا است که همین مورد باعث اشغال فضای زیادی داخلی شده است. اما عمق داشبورد در ساینا کمتر بوده و همین امر موجب ایجاد فضای بیشتر برای سرنشیان گردیده است بطوریکه باید گفت فضای ردیف دوم ساینا به مراتب بهتر از رانا است .

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن

رانا

4292

1684

1453

2445

1109

ساینا

4215

1663

1484

2415

1050

عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس خارجی مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است
عکس داخل مقایسه ساینا با رانا،کدام فیس لیفت بهتر است

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

ساینا را باید نسخه فیس لیفت تیبا دانست که تغییرات نه چندان عمده ای را تجربه کرده است.بطوری که نمای ساده و خطوط ملایم تیبا در ساینا جای خود را به خطوط تیز و زاویه دار داده است از همین رو ساینا از چهره تهاجمی تری نسبت به تیبا برخوردار است .این اتفاق در نمای جلو خودرو بیشتر نمود دارد ،جایی که چراغهای تند و تیز ساینا در کنار جلو پنجره بزرگتر باعث شده کمی جذاب تر از تیبا به نظر آید. در نمای جانبی هم به منظور هماهنگی با مابقی بدنه تغییرات زیادی شامل استفاده از رکاب جدید و خطوط شخصیت متفاوت خواهیم بود. وقتی به نمای عقب می رسیم سپر ها ،چراغها و بطور کلی همه موارد تغییر کرده است که نسبت به تیبا کاملا جذابتر شده است اما ناهماهنگی زیادی دیده می شود.

رانا هم از پیشنه ای شبیه به ساینا برخوردار است اما با طرز فکری کاملا متفاوت. ساینا در حقیقت محصول زیباتر و در مقابل گرانتر سایپا می باشد که به دنبال کسانی بود که از چهره تیبا خسته شده بودند و حاضر به پرداخت مبلغ زیادتری بابت خرید خودرویی بروز تر بودند.اما ایران خودرو زمانی به فکر خلق رانا افتاد که بازار خودروهای ارزان قیمت را هدف قرار داده بود از همین رو به مظنور ارزان سازی تغییرات زیادی را در 206 صندوق دار ایجاد نموده که نتیجه کار ناامید کننده شد.این تغییرات در نمای جلو خودرو شامل استفاده از چراغها و جلو پنجره جدیدی بود که دیگر جذابیت 206 را به همراه نداشت. در نمای جانبی هم هیچ چیز تغییر نکرد و نمای عقب هم به رغم برخورداری از چراغها و مجموعه سپر های جدید ،نتوانست هیچ کس را راضی نماید.

در نهایت باید گفت هیچ یک از این دو گزینه حتی به استاندارد های طراحی دنیا نزدیک هم نیستند . از همین رو تصمیم گیری جهت برتری در این بخش را بر عهده سلیقه مشتریان خواهیم گذاشت.

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

ایران خودرو به منظور ارزان سازی تغییرات گسترده ای را در کابین رانا اعمال کرد که همانند نمای ظاهری چنگی به دلی نمی زد چرا که کلیه المان های کابردی و جذاب 206 بطور کلی حذف شده بودند.از جمله این تغییرات باید به حذف فرمان 206 و جایگزینی آن با یک غربیلک جدید و کم هیجان و تغییر کلی کنسول میانی اشاره کرد. البته دیگر از فرو رفتگی موجود در داشبورد 206 که بسیار هم کاربردی بود در رانا خبری نیست .

ساینا در دو نسخه اتوماتیک و دستی عرضه شده است که بدلیل نزدیکی قیمت نسخه اتوماتیک به رانا ،ما در این مقاله ساینا اتوماتیک را ملاک قرار داده ایم. از آنجایی به این مطلب اشاره کردیم که نسخه اتوماتیک این خودروی سایپا در داخل کابین تغییراتی را نسبت به نسخه دستی تجربه کرده است.استفاده از غربیلک فرمان جدید مجهز به اداوت تنظیم سیستم صوتی و کروز کنترل  وتعبیه یک صفحه نمایش لمسی از جمله ابتکارات مهندسین سایپا محسوب می گردد. اما جانمایی این صفحه نمایش بسیار نا امید کننده است. بطور کلی باید گفت هیچ هارمونی و هماهنگی در ساختار کلی کابین ساینا به چشم نمی خورد و این رانا است در این بخش بهتر عمل کرده است. قابل ذکر متریال مصرفی  در هر دو گزینه کاملا بی کیفیت و از پلاستیک خشک است.

مقایسه مشخصات فنی ساینا با رانا

مقایسه مشخصات  فنی ساینا با رانا
مقایسه مشخصات  فنی ساینا با رانا

پیشرانه استفاده شده در ساینا همانی است که در تیبا بکار گرفته شده بود از همین رو موتور 1.5 لیتری تنفس طبیعی فوق با قدرت 87 اسب بخار و گشتاور 128 نیوتن متری وظیفه  نیرو بخشیدن به ساینا اتوماتیک را بر عهده دارد . در خصوص میزان شتاب صفر تا صد خودرویی با 87 اسب بخار بهتر است که صحبتی نکنیم اما میزان مصرف سوخت این ساینا با جعبه دنده اتوماتیک CVT در حدود 7.5 لیتر اعلام شده است.

رانا هم از به منظور نیروی محرکه خود از پیشرانه معروف TU5 ایران خودرو بهره می برد. این موتور 4 سیلندر 1.5 لیتری قدرتی برابر با 105 اسب بخار و گشتاوری معادل 142 نیوتن متر را تولید می کند در حالی که میزان مصرف سوخت رانا برابر با 7.44 لیتر اعلام شده است. این خودرو به کمک پیشرانه فوق و جعبه دنده 5 سرعته دستی از شتاب 12.2 ثانیه ای بهره می برد.

نیاز به بررسی در خصوص عملکرد فنی این دو خودرو نیست چرا که رانا کاملا از در وضعیت بهتری به سر می برد . اما سئوالی که در این بخش مطرح است چرا برای بر روی موتور 87 اسب بخاری از جعبه دنده اتوماتیک استفاده شده است.چرا که ساینا در نوع خود محصولی نه چندان سریع بود ،حالا هم که جعبه دنده CVT مورد استفاده قرار گرفته مشخصا بخشی از نیروی موتور صرف تعویض دنده ها خواهد شد و در نتیجه همان اندک قدرت موتور تولید شده هم نمی تواند راننده را در سبقت گیری های ناگهانی همراهی کند.

 خودرو

حجم موتور
سی سی

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

رانا

1585

تنفس طبیعی

105

142

12.2

7.44

5 دنده دستی

ساینا اتوماتیک

1503

تنفس طبیعی

87

128

-

7.5

CVT

ایمنی

ایمنی
ایمنی

ایمنی در خصوص محصولاتی نظیر ساینا مفهومی ندارد چرا که تست های ایمنی این خودرو فقط در جاده ها  و توسط انسان های واقعی انجام شده و خبری از آدمک و اتاق تست برای این خودرو نبوده است. البته تست های تصادف جاده ای تیبا ،پراید و ساینا هم حاکی از وضعیت ایمنی نامناسب این خودرو دارند. اندک تجهیزات ایمنی ساینا هم به دو کیسه هوا و سیستم‌های ترمز ABS و EBD محدود شده است.

رانا هم از وضعیت مشابهی نسبت به ساینا برخوردار است .البته برخی اعتقاد دارند چون رانا بر اساس پلت فرم و بدنه 206 توسعه داده شده است از ایمنی بهتری برخوردار است قابل ذکر 206 در تست تصادف موسسه EURO NCAP توانست 4 ستاره ایمنی را اخذد نماید . البته مولفه های تست امروزی بسیار پیشرفته و سخت گیرانه شده بطوریکه اگر در حال حاضر 206 به این مرکز ارسال شود از ستاره های ایمنی آن کاسته خواهد شد.امکانات ایمنی این خودرو هم همانند ساینا شامل دو کیسه هوا و سیستم‌های ترمز ABS و EBD می باشد.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

نسخه اتوماتیک ساینا را باید محصولی پر آپشن قلمداد کرد که در این رنج قیمت کمتر رقیبی در بازار برخودار است . چرا که تجهیزاتی نظیر استارت دکمه ای ،صفحه نمایش لمسی ،کروز کنترل ،سیستم ورود بدون کلید به خودرو ،سیستم تهویه نیمه اتوماتیک ،سنسور باد لاستیک ها ،سنسور دنده عقب ،کامپیوتر سفری ،رهیاب ماهواره ای ،سیستم کنترل صوتی بر روی فرمان و غیره می تواند برای مشتریان ایران بسیار جذاب باشد.

همانطور که اشاره شد رانا نسخه ارزان شده پژو 206 است در نتیجه همان تعداد اندک آپشنی هم که در 206 وجود داشت در این خودرو مشاهده نمی گردد . همچنین سیم کشی رانا با 206 کاملا متفاوت است از همین رو مالک خودرو نمی تواند آپشن های قابل نصب بروی 206 را به این خودرو اضافه نماید.از معدود امکانات رفاهی این خودرو باید به بازکن قفل در صندوق عقب از داخل، صفحه نمایشگر روی داشبورد، نمایشگر دمای محیط، سیستم ضد سرقت، قفل مرکزی با ریموت کنترل، کمربندهای ایمنی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع، سیستم کنترل بخار بنزین و فرمان هیدرولیک  اشاره کرد.

قطعا در این بخش ساینا برتری محسوسی به رانا دارد که نقش تعیین کننده ای در نتیجه نهایی خواهد داشت.

قابل ذکر است امتیاز دهی به جدول ذیل توسط شما کاربران تکمیل خواهد شد لذا جهات انجام این امر به قسمت نظر دهی در پایین همین صفحه رفته و به خودروهای فوق امتیاز دهید.

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

رانا با دو سال گارانتی و خدمات پس از فروش از سوی ایران خودرو و ساینا نیز با مدت مشابه از سوی سایپا عرضه می گردند. میزان شبکه خدمات پس از فروش هر دو خودروساز نیز گسترده بوده و عملا تفاوتی در این بین وجود ندارد.

نویسنده :

سالار

1397/7/20