icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی سمند , سورن ELX , 1390 تا 1396

سمند , سورن ELX , 1390 تا 1396

مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است

مقایسه رانا و سمند سورن شاید کمی خارج از عرف باشد چرا که سگمنت ،پیشرانه و بسیار از جزئیات این دو خودرو با هم متفاوت است اما اینجا ایران است و گزینه های اقتصای ارزان قیمت به انگشتان یکدست هم نمی رسد در نتیجه کسانی که برای خرید خودرو اقدام می نماید به جیب خود و نگاه می کنند .از همین رو رانا و سمند سورن دو گزینه است که تقریبا با اختلاف کمی در یک رنج قیمت هستند و بسیار برای خرید خودرو مجبور به مقایسه این دو گزینه  هستد. از همین رو در این مقاله قصد داریم این رنا و سمند سورن را شانه به شانه بررسی کنیم تا بدانیم کدامیک ازرش خرید بیشتری دارد.

1397/7/15
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است

مقایسه ابعاد رانا و سمند سورن

مقایسه ابعاد رانا و سمند سورن نیازی به اعداد و ارقام ندارد چرا که مشخصا و با یک نگاه گذار می توانید دریابید که سمند سورن از ابعاد بزرگتری بهره می برد.سمند سورن از پلت فرم و بدنه سمند معمولی استفاده می کند که این خودرو نیز پلت فرم خود را از پژو 405 به عاریت گرفته است اما رانا از پلت فرمی پژو 206 هاچ بک استفاده می کند که بعد ها توسط ایران خودرو نسخه صندوقدارش تولید شد و پس از فیس لیفت تبدیل به همین رانا شد . در نتیجه خودروی هاچ بک 206 توان رقابت از نظر ابعادی را با 405 نخواهد داشت. همچنین اگر به جدول ذیل هم نگاهی بیاندازیم سمند سورن در تمامی ابعاد از رانا بزرگتر است. در نتیجه فضای کابین و همچنین صندوق بار سمند سورن بسیار مناسب تر از رانا است و می تواند 5 بزرگسال را براحتی درون خود جای دهد . این در حالی است که 4 بزرگسال به زحمت در رانا سوار خواهند شد.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور
میلیمتر

وزن

رانا

4292

1684

1453

2445

1109

سمند سورن

4534

1720

1460

2671

1257

عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس خارجی مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است
عکس داخل مقایسه رانا با سمند سورن،کدام خودروی ملی بهتر است

مقایسه طراحی ظاهری

مقایسه طراحی ظاهری
مقایسه طراحی ظاهری

ایران خودرو بطور کل به کلمه فیس لیفت یا بروز رسانی هیچ علاقه ای ندارد چرا که وقتی یک محصول خود را با تغییرات کمی به بازار عرضه می کند از نامی جدید برای آن استفاده می کند تا به گونه ای وانمود نماید که سبد محصولاتش گسترده است. سمند سورن هم در حقیقت همان نسخه فیس لیفت سمند معمولی می باشد که در سال 1385 معرفی و دو سال بعد راهی بازار شد. بدنه این خودرو در نمای جانبی کاملا با سمند معمولی یکسان است اما در پیشانی خودرو و نمای عقب شاهد استفاده چراغهای جدیدی هستیم که نمایی به مراتب بهتر را فراهم اورده است.همچنین جلو پنحره جلو خودرو و مجموعه سپر های نیز دستخوش تغییرات بنیادین شده اند. .نتیجه کار هم رضایت بخش بود چرا به سمند نمای مدرن تر بخشیده است.

داستان عرضه رانا هم دقیقا به مانند سمند سورن است چرا این خودرو در حقیقت نسخه فیس لیفت پژو 206 صندوق دار بود که ایران خودرو به منظور عرضه خودروی ارزان قیمت تر ،این خودرو را زیر تیغ جراحی برد که نتیجه آن رانا شد. اما برخلاف فیس لیفت سورن ،تغییرات ایجاد شده بر روی 206 و تولید رانا کاملا با شکست تجاری روبرو شد چرا که این ارزان سازی موجب حذف کل عنصر های هیجان انگیز 206 گردید . چراغهای جلو و جلو پنجره خودرو کاملا چهره آرام از رانا ساخته است و در نمای عقب هم نیز وضعیت بدتر بود چرا که چراغهای نافرم و سپر های جدید اصلا زیبنده این سدان کوچک شهری نبود.

در نهایت باید گفت این دو خودرو از نظر طراحی دو قشر مختلف را هدف قرار داده اند. سمند سورن مخصوص خانواده پرجمعیت تر طراحی شده که نمای ظاهریش برای این قشر راضی کننده است. اما رانا بیشتر باید مورد توجه جوانان یا خانواده های کم جمعیت قرار می گرفت که بدلیل طراحی نامناسب نتوانست مخاطبان خود را جذب کند . از همین رو سمند سورن در وضعیت بهتری قرار دارد.

مقایسه طراحی داخلی

مقایسه طراحی داخلی
مقایسه طراحی داخلی

کابین سمند سورن همانند ظاهرش تغییرات زیادی را نسبت به سمند معمولی تجربه کرده است بطوریکه می توان گفت کمی مدرن تر و شکیل تر شده است.کنسول میانی بصورت کاملا یکپارچه ،سیستم صوتی و سیستم تهویه مطبوع را در خود جای داده است. همچنین در طرفین کنسول مرکزی قطعات نقره ای رنگی به منظور جذابیت بیشتر تعبیه شده است .بطور کلی باید گفت که طراحی داخلی سمند کاملا ساده اما از هارمونی قابل قبولی برخودار است.

مهندسان ایران خودرو بدلیل ارزان سازی در کابین رانا دست به تغییرات گسترده ای و زده اند که نتیجه کار چندان به دل نمی نشیند. چرا که پژو 206 با توجه به اصالت خود از کابینی جذاب و اسپرت برخوردار بود اما در رانا تمامی نکات مثبت کابین 206 حذف گردیده ، بطوریکه با یک کابین بدون هیجان و ساده روبرو هستیم . متریال داخلی رانا همانند سمند سورن کاملا بی کیفیت و خشک است.

مقایسه بین کابین این دو خودرو بسیار مشکل است چرا هر دو کاملا ساده و بدون زیبایی خاصی طراحی  شده اند ،از همین رو این خریدار است که می تواند تصمیم بگیرد کدامیک زیبا تر است.

مقیسه مشخصات فنی رانا با سمند سورن

مقیسه مشخصات فنی رانا با سمند سورن
مقیسه مشخصات فنی رانا با سمند سورن

قوای محرکه سمند سورن توسط پیشرانه 4 سیلندر 1.7 لیتری EF7 تامین می گردد که از قدرتی برابر با 115 اسب بخار و گشتاوری معادل 159 نیوتن متر بهره می برد. نیروی این موتور توسط جعبه دنده 5 سرعته دستی به چرخهای جلو منتقل می گردد.طبق اطلاعات منتشر شده توسط ایران خودرو سمند سورن از مصرف سوختی برابر 7.49 لیتر در 100 کیلومتر برخوردار بوده و این در حالی است که شتاب صفر تا 100 این خودرو برابر با 12 ثانیه است.

در مقابل رانا از پیشرانه معروف TU5 به منظور تامین انرژی حرکتی خود بهره می برد. این موترو 4 سیلندر 1.5 لیتری قدرتی برابر با 105 اسب بخار و گشتاوری معادل 142 نیوتن متر را تولید می کند در حالی که میزان مصرف سوخت رانا برابر با 7.44 لیتر اعلام شده است. این خودرو به کمک پیشرانه فوق و جعبه دنده 5 سرعته دستی قادر است ظرف مدت زمان 12.2 ثانیه سرعت خود را از حالت سکون به 100 کیلومتر در ساعت برساند.

با نگاهی به اعداد فنی مربوط به رانا و سمند سورن متوجه می شویم که علی رغم برخورداری از دو موتور متفاوت از نظر عملکرد به شدت شبیه به یکدیگر هستند. دلیل این امر هم وزن بیشتر سمند سورن است چرا که میزان قدرت تولید بیشتر در سمند سورن صرف وزن بیشتر می گردد اما به دلیل بروز بودن موتور EF7 از راندمان بهتری بهره می برد که به مصرف سوخت کمتر منجر خواهد شد. از همین رو باید گفت که در این بخش هم رانا با توجه به حجم کمتر و بدنه کوچکتر از مصرف سوخت و شتاب یکسانی با رانا برخوردار است در نتیجه این سمند سورن است که توان قدرت عملیاتی بهتری را در اختیار راننده قرار می دهد.

در بحث رانندگی باید گفت که سمند سورن خودرویی نرم و راحت است اما این نرمی بیش از حد در پایداری خودرو تاثیر منفی می گذارد بطوریکه در فرمان پذیری، این خودرو تحت تاثیر وزن بیشتر و این نرمی کمی آزار دهند است و خودرو را دچار حرکت های طولی و عرضی می نماید . در مقابل رانا خودرویی خشک تر بوده اما از پایداری بهتری بهره می برد.

 خودرو

حجم موتور
سی سی

نوع موتور

قدرت خروجی
اسب بخار

گشتاور

نیوتن متر

شتاب 0 تا 100

ثانیه

مصرف سوخت

لتیر

نوع جعبه دنده

رانا

1585

تنفس طبیعی

105

142

12.2

7.44

5 دنده دستی

سمند سورن

1650

تنفس طبیعی

115

159

12

7.49

5 سرعته دستی

ایمنی

ایمنی
ایمنی

ایمنی ،در خصوص محصولات تولید داخل امری غیر ضروری است در نتیجه نمی توان براحتی در خصوص ایمنی رانا و سمند سورن صحبت کرد چرا که هیچگاه جهت تست های ایمنی به موسسه های بین الملی ارجاع داده نشده اند. البته برخی اعتقاد دارند چون رانا بر اساس پلت فرم و بدنه 206 توسعه داده شده است از ایمنی بهتری برخوردار است .قابل ذکر 206 در تست تصادف موسسه EURO NCAP توانست 4 ستاره ایمنی را اخد نماید . البته مولفه های تست های امروزی بسیار پیشرفته و سخت گیرانه شده بطوریکه اگر در حال حاضر 206 به این مرکز ارسال شود از ستاره های ایمنی آن کاسته خواهد شد.

سمند سورن هم دقیقا از وضعیت مشابه به رانا برخوردار است اما یک شبکه خارجی زبان این خودرو را مورد تست ایمنی قرارداد که اگر بتوانیم آن را ملاک قرار دهیم باید بگویم سمند سورن و خانواده سمند اصلا محصولی ایمن نیستند و در این بین رانا مشخصا ایمن تر است.

اما در خصوص تجیهزات ایمنی سمند سورن و رانا باید گفت هر دو به ابتدایی ترین تجیهزات ایمنی شامل دو کیسه هوا و سیستم های ترمز ABS و EBD مجهز شده اند.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

همانطور که اشاره شد رانا نسخه ارزان شده پژو 206 است ،در نتیجه همان تعداد اندک آپشنی هم که در 206 وجود داشت در این خودرو مشاهده نمی گردد . همچنین سیم کشی رانا با 206 کاملا متفاوت است از همین رو مالک خودرو نمی تواند آپشن های قابل نصب بروی 206 را به این خودرو اضافه نماید.

اما سمند سورن در این بخش کاملا سرتر از رقیب خود است چرا که سورن نسخه آپشنال سمند محسوب می گردد.این خودرو از امکانات بیشتری شامل پشتی صندلی برقی ،کنترل های روی فرمان ،سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ،دریچه هوا برای سرنشنیان عقب و زیر آرنجی بهره می برد که در این رنج قیمت امکانات خوبی محسوب می گردد.

مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش

رانا و سمند سورن  هر دو با دو سال گارانتی و خدممات پس از فروش عرضه می شوند و از انجه که در دو محصولی از ایران خودرو هستند تفاوتی در میزان دسترسی به شبکه خدمات فروش وجود ندارد.

نویسنده :

سالار

1397/7/15