icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی تویوتا , C-HR , مدل 2018

تویوتا , C-HR , مدل 2018

نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی

تویوتا بعنوان بزرگترین خودروساز جهان را از اولین برندهایی دانست که در زمینه تولید و عرضه محصولات شاسی بلند اقدام نموده است. این شرکت با عرضه محصولات نظیر تویوتا لندکروز دارای اعتباری دست نیافتنی در بین جهانیان برخودار است. اما همیشه اولین بود بنا بر موفقیت نمی باشد چرا که دیگر برند های معتبر جهان نیاز های بازار را زودتر تشخیص داده و با ارائه کراس اور های جدید در کلاس های جدید باعث شدند که تویوتا در برخی زمینه از رقبا نه چندان مطرح خود باز بماند.
کراس اورهای کوچک شهری سگمنت جدیدی بود که چند سالی است وارد بازار شده و در بین مشتریان کشورهای مختلف جایگاهی مناسبی پیدا کرده است. نیسان جوک پیشرو عرضه این سگمنت در جهان کنونی است و خیال ندارد که این بازار بفروش را به رقبای خود واگذار نماید.اما تویوتا که از سالهای گذشته خلع محصولات خود در این بازار را درک کرده بود با پرژه ای سنگین تویوتا C-HR را رونمایی و روانه بازار کرد تا بتواند سهم خود را از بازار کراس اور های جهان پس بگیرد. این خودرو اندک زمانی پس از رونمایی در نمایشگاه لس آنجلس توسط ایرتویا به ایران آمد تا مشتریان وطنی هم از بودن این خودرو لذت ببرند. در این مقاله قصد داریم به بررسی کامل تویوتا C-HR بپردازیم تا دریابیم که این کراس اور گران قیمت بازار ایران چه میزان ارزش خرید دارد.

1397/1/5
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس خارجی نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی
عکس داخل نقد و بررسی و مشخصات فنی تویوتا C-HR ،کراس اور جذاب ژاپنی

تاریخچه

تویوتا برای به ظهور رسیدن اولین کراس اور کوچک شهری خود در سال 2015 و در نمایشگاه خودروی لس آنجلس خودروی مفهومی با نام سایون C-HR  را رونمایی کرد.اما چندی نگذشت که برند سایون از سوی تویوتا منحل شد و نسخه تجاری شده این خودرو در نمایشگاه 2016 لس آنجلس به صورت رسمی با برند تویوتا معرفی شد.اما تویوتا علی رغم استقبال فراوان از این خودرو برای به تولید رساندن آن یک سال دیگر زمان صرف کرد تا در نهایت سال 2107 این خودرو بطور همزمان در سه کشور ژاپن ،ترکیه و تایلند به تولید رسید.

تویوتا پیش از عرضه تویوتا C-HR ، این خودرو را مدت زیادی در نقاط مختلف جهان، از جمله پیست مشهور نوربرگ‌رینگ آزمایش شده است تا فرمان‌پذیری و کیفیت رانندگی قابل قبولی داشته باشد. بنا به ادعای مهندسان تویوتا، سیستم تعلیق و فنربندی C-HR برای عملکرد عالی در هر دو نوع رانندگی آرام و اسپرت، بارها بهینه‌سازی شده است تا همزمان برای خانواده‌ها و جوانان علاقه‌مند به مدل‌های پرهیجان، جذابیت داشته باشد.

تویوتا نام این خودرو از مخفف Coupe High-Rider  استخراج کرده بود.ترجمه لغوی این کلمات برابر شاسی بلند کوپه خواهد بود اما با توجه حضور این خودرو در کلاس C شاید باید جور دیگری به این کد نگاه کرد.

طراحی ظاهری و بدنه تویوتا C-HR

همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد تویوتا C-HR در هنگام رونمایی باعث شگفتی کارشناسان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه لس انجلس واقع شد بطوریکه تویوتا در عرض کمتر از یک سال این خودرو را به مرحله تولید رساند. طراحی نمای ظاهری تویوتا C-HR قطعا در موفقیت این خودرو نقش بسزایی را ایفا کرده است.

در نمای جلو خودرو چراغهای باریک و کشیده که در امتداد به جلو چنجره باریک ختم می شود چهره ای مرموز و هوشمند به این خودرو بخشیده است. در زیر جلو پنجره ورودی هوای مشبک بزرگی قرار دارد که به منظور رساندن هوای مورد نیاز پیشرانه تعبیه شده است اما علاوه بر وظیفه نهاده شده ظاهری جذابی را برای تویوتا C-HR فراهم آورده است.اما تویوتا به همین موارد پسنده نکرده است و دو ورودی هوای در طرفین سپر و یک ورودی دیگر باریک مشکی رنگ در زیر جلو پنجره برای  این خودرو در نظر گرفته است.حجم داده شده به سپر جلو درست در مابین محل نصب پلاک و جلو پنجره بر جذابیت ظاهری تویوتا C-HR افزوده است.

در نمای جانبی هم با طراحی عجیب و تا حد فضایی طرف هستیم.در پنل های جانبی خودرو به شکل عجیب و غریب حجم خاصی داده شده که بر ابهت این کراس اور کوچک شهری افزوده است.این حجم توسط خطی داده شده است که از چراغ عقب آغاز شده و پس رسیدن به گلگیر جلو کاملا برگشته و دوباره به چراغ عقب ختم می گردد. اما این تمام حجم داده شده به نمای جانبی تویویا C-HR نیست چرا که گلگیر این خودرو هم دارای حجم قابل توجهی است.

تویوتا در نمای عقب C-HR هم کم نگذاشته و سعی نموده که تمام جذابیت ایجاد شده در دیگر نماهای دیگر هم به نمای عقب منتقل نماید. چراغهای عقب به مانند چراغهای جلو کاملا دارای برآمدگی و بیرون زدگی می باشد .حاشیه پلاستیکی دور شبرنگ های روی سپر ها هم دقیقا به شکل چراغهای عقب طراحی شده است. شیب زیاد شیشه عقب خودرو به همراه بال نصب شده بر روی شیشه نمایی کاملا اسپرت و کوپه مانند به این خودرو بخشیده است.

تویوتا به منظور طراحی C-HR شدیدا تحت تاثیر محصولاتی نظیر نیسان جوک قرار گرفته است اما این را نباید  با کپی کاری اشتباه گرفت. مهندسان تویوتا وقتی با استقبال خریداران از ظاهر عجیب و غریب نیسان جوک مواجه شدند سعی کرده اند که با کنار گذاشتن طراحی های سنتی خود راهی جدید را پیش بگیرند و با رفع ایرادهای نیسان جوک، خودروی شکیل و با کارایی بالا را طراحی کنند که موفق هم شده اند.

 

طراحی داخلی و کابین

طراحی داخلی و کابین

قبل از ورود به کابین تویوتا C-HR می دانیم که با طراحی منحصر بفرد و خاصی روبرو خواهیم شد. طراحی شناور و سه بعدی در جای جای کابین این خودرو به چشم می خورد.اما اولین نکته ای که جلب توجه می کند نوار آبی رنگی است که در سرتاسر داشبورد و درب ها امتداد یافته است وزیبای دو چندانی به داخلی C-HR بخشیده است. طراحی مینمالیستی و ساده نگرانه دیگر نکته ای است که در طراحی این خودرولحاظ شده است بطوریکه در داشبورد این خودرو بجز اداوات کنترل تهویه مطوبع، دکمه دیگری دیده نمی شود و تمامی وظیفه ارتباط کاربری به صفحه نمیش لمسی و کلید های روی غربیلک فرمان سپرده شده است.

طرح سیلندری و عقربه پنل پشت فرمان کاملا کلاسیک وسنتی است اما در کنار دیگر اجزای موجود جذابیتی خاص یافته است که می تواند حس یک خودروی اسپرت را تداعی کنند.

در اکثر نسخه‌ها، پوشش داشبورد به رنگ خاکستری مات و از پلاستیک سخت است که با چرم مصنوعی صندلی‌ها و فرمان، هماهنگی خوبی دارد. قسمت بالایی داشبورد C-HR، با پوشش نرم چرم و همراه خط دوخت ارائه می‌شود که سختی این قسمت را کاهش می‌دهد

ابعاد بدنه تویوتا C-HR

ابعاد بدنه تویوتا C-HR

همانطور که اشاره شد تویوتا C-HR در کلاس C یا همان کراس اور های کامپکت قرار گرفته است از این نباید انتظار فضای زیادی را از این خودرو داشت اما ترکیب مهندس و طراحی زیبای این داخلی باعث خواهد شد با نشستن در کابین محسور شوید.همچنین طراحی مهندسی باعث شده است فضای پا و جلو پای سرنشنیان عقب و جلو کاملا مناسب خواهد بود.  این خودرو فضای 538 لیتری صندوق بار را در اختیار قرار خواهد داد که با خواباندن صندلی ها به 1031 لیتر افزایش خواهد یافت.

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور

تویوتا C-HR

4360

1795

1565

2640

مشخصات فنی تویوتا C-HR

مشخصات فنی تویوتا C-HR

تویوتا برخلاف دیگر محصولات خود پیشرانه های متعددی را برای این کراس اور کوچک پیشنهاد نمی کند.اما یکی از پیشرانه های کم مصرف و اقتصادی برای بازار ایران انتخاب شده است. پیشرانه موجود در ایران موتوری 1.2 لیتری توربو با حداکثر توان 112 اسب بخار و 185 نیوتن متر گشتاور خواهد بود که به C-HR کمک خواهد ظرف مدت 11 ثانیه سرعت خود را از حالت سکون به 100 کیلومتر در ساعت برساند.تویوتا C-HR برای پیمایش 100 کیلومتر با این پیشرانه نیاز به 5 لیتر بنزین خواهد داشت که در زمره رقبای خود یکی از بهترین ها می باشد.

اما این میزان مصرف در خصوص پیشرانه هیبریدی قابل مقایسه نیست چرا که پیشرانه 1.8 لیتری هیبریدی تویتا C-HR با توان 122 اسب بخار و 142 نیوتن گشتاور برای همین میزان پیمایش فقط به 3.8 لیتر بنزین نیاز دارد. همچنین این خودرو صفر تا 100 کیلومتر را با این مشخصات فنی در 11 ثانیه می پیماید.

در هر دو نسخه جعبه دنده CVT به منظور انتقال قدرت در نظر گرفته شده است .همچنین این خودرو به دو صورت دیفرانسیل جلو و چهار چرخ متحرک نیز قابل عرضه شده است.

 

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

1.2T

توربوشارژر

122

112

1.8

هیبریدی

142

122

ایمنی

تویوتا C-HR براحتی توانسته از موسسه تست تصادف اروپا (Euro NCAP) 5 ستاره ایمنی دریافت کند که از پیش قابل پیش بینی بود اما دریافت امتیاز 95 از 100 برای حفظ سرنشنیان نکته قابل توجهی است که می تواند این خودرو را در زمره ایمن ترین خودروهای جهان قرار دهد.

C-HR جهت دریافت این میزان امتیاز بالا علاوه بر مهندسی وطراحی ایمن خودرو به امکاناتی از قبیل از فناوری ترمز خودکار به هنگام تشخیص احتمال برخورد با موانع و عابرین، استفاده می‌کند. آپشن‌های هشدار تعویض لاین، کروز کنترل هوشمند با قابلیت کاهش و افزایش خودکار سرعت، تشخیص اجسام در نقطه‌ی کور و فناوری هشدار سرعت مجاز با توجه به قوانین محلی (Road Sign Assist)  ، سیستم‌های حفظ تعادل خودرو، شامل VSC و TRAC، در کنار ترمزهای هوشمند ABS و  EBA، همراه با جلوگیری از حرکت ناخواسته در شیب (HAC) مجهز شده است. استفاده از ۱۰ کیسه‌ی هوا، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ایمنی برای سرنشینان این خودرو است که شامل ایربگ‌های زانو و کنار بازو برای ردیف جلو، همراه با نوع پرده‌ای در عقب می‌شود. کمربندهای ایمنی C-HR هم در سه مرحله عمل می‌کنند که مجهز به فناوری قفل اضطراری (ELR) هستند.

امکانات رفاهی

به مانند امکانات ایمنی ،تویوتا C-HR به انواع و اقسام آپشن های رفاهی نظیر  سنسور تشخیص باران، روشن و خاموش‌کردن چراغ‌ها و مه‌شکن‌ها باتوجه به روشنایی محیط، دوربین عقب و سیستم تهویه‌ مطبوع دوگانه،  امکان فرمان‌دهی صوتی به خودرو،کروز کنترل هوشمند،صندلی برقی راننده،فرمان برقی ،سیستم صوتی حرفه ای JBL با 9 اسپیکر و غیره مجهز شده است.

 

 

نویسنده :

سالار

1397/1/5