icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی فولکس , گلف GTI , مدل 2018

فولکس , گلف GTI , مدل 2018

فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

فولکس واگن گلف برای بسیاری از جوانان دیروز و امروز حس نوستالژیکی را به همراه دارد بطوریکه  پس گذشت سالها از ورود آخرین نسل این خودرو به کشور هنوز هم طرفداران هاچ بک های پر قدرت نیم نگاهی به نسخه قدیمی موجود در کشور دارند . اما در سال گذشته و با اخذ نمایندگی محصولات فولکس واگن توسط ماموت خودرو امید های برای بازگشت گلف به بازار ایران زنده شد و همه امیدوار بودن که دوباره این هاچ بک داغ را در خیابانهای ایران مشاهده کنند.حالا پس از اعلام لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور مشخص گردید که ماموت خودرو قرار است در سال 97 فولکس واگن GTI را به سبد محصولات خود اضافه نماید. این خبر چنان هیجان انگیز بود که طرفرداران این خودرو از همین امروز برای ورود گلف روزشماری می کنند. از همین رو قصد داریم این خودرو را برای آشنایی شما پیش از ورود به بازار مورد بررسی قرار دهیم.

1397/3/21
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل فولکس واگن گلف GTI (جی تی آی) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه

فولکس واگن گلف برای اولین بار در سال 1974 با هدف جایگزینی بیتل توسط این برند آلمانی پا به عرضه خودروهای هاچ بک جهان گذاشت .اما شروع موفقیت گلف زمانی آغاز شد که فولکس واگن نسخه GTI گلف را یکسال بعد در نمایشگاه فرانفکورت رونمایی کرد.این خودرو در زمان خود با داشتن صفر تا صدی برابر 9 ثانیه با محصولات 8 سیلندر آن زمان به رقابت می پرداخت.در پی موفقیت های روز افزون ،فولکس واگن نسل دوم گلف را در سال 1983 رونمایی کرد که این نسل آخرین مدل از گلف بود که به بازار ایران آمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت.در نهایت نسل هفتم گلف GTI در سال 2012 رونمایی شد و این خودرو  طی چندین فیس لیفت تا به امروز تولید گردیده است. آخرین فیس لیفت انجام شده بر روی این خودرو در سال 2017 انجام شد که نسخه وارداتی همین نسل از گلف GTI خواهد بود.

طراحی ظاهری و بدنه گلف GTI

طراحی ظاهری و بدنه گلف GTI

یکی از دلایل موفقیت گلف جی تی ای در طول سالهای اولیه تولد خود چهره جذاب و جوان پسند این خودرو در کنار عملکرد فنی آن بود. در طول این سالهای طراحان این خودرو سعی کرده اند با حفظ ظاهر اولیه این خودرو را مدرن و بروز نمایند اما در برخی نسل شاهد نمایی نا امید کننده از این خودرو بودیم. اما نسل هفتم این خودرو پس از فیس لیفت آخر بسیار هیجان انگیز و جذاب به نظر می رسد. در نمای جلو خودو علاوه بر داشتن شمه ای از نسل های پیشین، شاهد زبان طراحی این روز های فولکس واگن مخصوصا در ترکیب بندی چراغهای هستیم.در سه نسل آخر این خودرو شاهد خط قرمز رنگی هستیم که در پیشانی خودرو به عناوین مختلف نقش بسته است . در مدل 2018 گلف GTI هم این خط قرمز علاوه بر اینکه در جلو پنجره امتداد یافته در حباب چراغهای هم نیز قابل مشاهده است. همچنین چراغهای جلو با برخورداری از  دو حفره مربعی شکل دقیقا به مانند دیگر محصولات فولکس واگن شکل گرفته است. سپر خودرو هم دارای یک ورودی هوای مشکی رنگ بزرگ است و طرفین آن چراغهای مه شکن در زیر سه خط پلاستیکی مشکی رنگ استتار شده است.

در نمای جانبی خودرو همه چیز ساده و در عین حال جذب و اسپورت طراحی شده است. خط شانه ای محو خودرو در زیر دستگیره درب ها امتداد یافته است. استفاده از رینگ های خوش ترکیب 18 اینچی هم که بوستر های ترمز از زیر آن نمایان هست کاملا متناسب با یک هاچ بک اسپرت است.

در نمای عقب گلف GTI اولیه نکته که توجه را به خود جلب می کند شیب کم شیشه و درب صندق عقب است که کمتر در محصولات هاچ بک دیده می شود و نمایی صاف و فلت را بوجود آورده است. چراغهای عقب خودرو همین منظور کاملا تخت و بدون هیچ برآمدگی خاصی طراحی شده و با چراغهای جلوی خودرو نهایت هماهنگی را دارد. خروجی های اگزوز دوگانه طرفین خودرو هم بر جذابیت های بصری نمای عقب گلف جی تی ای  افزوده است.

در نهایت باید گفت که گلف GTI از نمایی کاملا اسپرت و هیجان انگیز برخوردار است که با محصولات روز دنیا در این سگمنت نظیر سیویک هاچ بک برابری می کند و می تواند در بازار ایران که خلع هاچ بک های پرقدرت کاملا حس مس گردد ،موفق عمل کند.

طراحی داخلی و کابین گلف GTI

طراحی داخلی و کابین گلف GTI

گلف GTI خودرویی کاملا اسپرت و جوان پسند است در نتیجه با ورود به کابین این خودرو هیجان را کاملا حس خواهید نمود.استفاده از فرمان D کات که در مرکز آن دایره برآمده منقش به لوگوی فولکس واگن است در کنار پنل پشت فرمان کاملا دیجیتالی که به سبک دایره ای شکل داده شده ،کاملا مناسب با این هاچ بک طراحی شده است. در میانه داشبورد هم یک صفحه نمایس بزرگ  وظیفه ارتباط کاربری خودرو و راننده را برعهده دارد که در ذیل آن فقط سیستم تهویه مطوبع بکار گرفته شده است. این قسمت دارای چرخشی کوچک به سمت راننده است که باعث سهولت در دسترسی می گردد.

از دیگر موارد که حس یک هاچ بک اسپرت را تداعی خواهد کرد باید به دوخت قرمز رنگ روی فرمان ،سردنده ،روی دربی ها و صندلی ها اشاره کرد . همچنین استفاده از پدال های آلومینیومی زیر پای راننده کاملا جذاب و اسپرت به نظر می رسد.

ابعاد گلف GTI

ابعاد گلف GTI

گلف GTI بدلیل سبک خاص بدنه در عین یک هاچ بک بودن  از فضای نسبتا مناسبی برای سرنشنیان برخوردار است . اگر نگاهی به جدول ذیل بیاندازید متوجه خواهید شد که فاصله دو محور خودرو نسبت به طول خودرو زیاد است و این موضع باعث گردیده که فضای داخلی این خودرو در نسخه های 4 درب برای 4 نفر بزرگسال کاملا ایده آل باشد.همچنین عرض زیاد خودرو سبب گردیده که درصورت اضافه شدن نفر سومی هم به سرنشنیان عقب درمسافرت های درون شهری مشکلی پیش نیاید. قابل ذکر است فولکس واگن گلف GTI با برخورداری از 380 لیتر فضای صندوق نسبت به رقبای خود در وضعیت مطلوبی به سر می برد.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

فاصله دو محور

گلف GTI

4367

1798

1442

2631

مشخصات فنی گلف GTI

مشخصات فنی گلف GTI

هدف اصلی فولکس واگن از خلق گلف GTI ،عرصه یک خودروی جذاب ،اقتصادی ،جوان پسند ،کاربردی و در عین حال قدرتمند بود.طراحی ظاهری و ابعاد خودرو نماینگر بعد های اولیه این هدف بودند. اما پیشرانه 2.0 لیتری این خودرو که توانایی تولید 210 اسب بخار و 254 نیوتن متر گشتاور را دارا خواهد بود قطعا برای گلف GTI  نه تنها مناسب خواهد بلکه مطمئنا زیاد هم به نظر می رسد . خبر خوب این است که  نسخه خاصی از این خودرو با همین پیشرانه دارای توانی برابر با 227 اسب بخار و گشتاوری معادل 350 نیوتن متر خواهد بود که ماموت خودرو هم همین نسخه خاص را برای ورود به بازار ایران برگزیده است.این پیشرانه به منظور انتقال قدرت با جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک کلاچ دوبل متصل شده است و قدرت را به چرخهای جلو منتقل خواهد کرد.مصرف سوخت گلف GTI با این پیشرانه قدرتمند فقط 6.6 لیتر در 100 کیلومتر عنوان شده است.

گلف GTI با این توانایی فنی قادر خواهد بود ظرف مدت زمان 6.4 ثانیه سرعت خود را به 100 کیلومتر در ساعت برساند.

 

نوع خودرو

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

جعبه دنده

فولکس واگن گلف GTI

20

توربو

350

               227

شش سرعته کلاچ دوبل

ایمنی

ایمنی

فولکس واگن گلف در سال 2012 با شرکت در تست تصادف موسسه EURO NCAP توانست براحتی و با امتیاز بالا 5 ستاره ایمنی را دریافت کند بطوریکه در بخش  محافظت از سرنشنیان بزرگسال 91 درصد را به خود اختصاص داد .این عدد برای حفاظت از خردسالان برابر با 89 و محافظت از عابران پیاده 65 درصد می باشد. از این رو گلف GTI را می توان یکی از ایمن ترین هاچ بک های جهان محسوب کرد.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

فولکس واگن گلف GTI را در نوع خود باید خودرو پر آپشن محسوب کرد چرا که این خودرو به امکاناتی از قبیل سیستم ورود بدون کلید ،دکمه روشن و خاموشن موتور ،صندلی برقی ،مه شکن ها LED ،سنسور پارک عقب و جلو ،رینگ 18 اینچی ،صفخه نمایش  لمسی ،سیستم خاموش و روشن شدن اتوماتیک چراغهای جلو ،سنسور بارارن ،فرمان و صندلیهای چرمی ،چراغهای اصلی هالوژن و غیره می باشد. از نکات جالب صفحه نمایش لمسی این خودرو قابلیت شناسایی حرکت دست است بطوریکه می توان بدون لمس صفحه ،دستورات خود را اعمال نمایید. البته طبق منابع بین الملی این سیستم خیلی خوب عمل نمی کند.

البته گلف GTI هنوز به بازار ایران نیامد و باید منتظر ماند ببینیم ماموت خودرو چه امکاناتی را برای خودروهای وارداتی به ایران در نظر خواهد گرفت.

نویسنده :

هومن زمانی

1397/3/21