icon-sign ورود / ثبت نام

گالری تصاویر بایک

جستجوی گالری تصاویر
گالری تصاویر

گالری تصاویر بایک , سابرینا صندوقدار , 2013 تا 2014

خودروی بایک سابرینا یا Senova D20 یک خودروی هاچبک 5 در است که در سال 2012 توسط شرکت بایک معرفی شد. سابرینا در چین با نام E150 شناخته می شود. سابرینا با اتاق سدان 4 در نیز عرضه شده است. طراحی نمونه هاچ ...

گالری تصاویر بایک , سنوا , 2014 تا 2017

سنوا یا Senova D70 یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2012 توسط شرکت بایک معرفی شد. بایک سنوا بر اساس پلت فرم ساب 5-9 نسل اول تولید شده است و از نظر طراحی نیز شباهت زیادی با ساب دارد. بایک ...

گالری تصاویر بایک , سابرینا هاچ بک (مونتاژ) , 1395 تا 1396

بایک سابرینا یا Senova D20 یک خودروی هاچبک 5 در است که در سال 2012 توسط شرکت بایک معرفی شد. سابرینا در چین با نام E150 شناخته می شود. سابرینا با اتاق سدان 4 در نیز عرضه شده است. طراحی نمونه هاچبک سابر ...

گالری تصاویر بایک , سابرینا هاچ بک , 2013 تا 2014

بایک سابرینا یا Senova D20 یک خودروی هاچبک 5 در است که در سال 2012 توسط شرکت بایک معرفی شد. سابرینا در چین با نام E150 شناخته می شود. سابرینا با اتاق سدان 4 در نیز عرضه شده است. طراحی نمونه هاچبک سابر ...

گالری تصاویر بایک , سابرینا صندوقدار (مونتاژ) , 1395 تا 1396

بایک سابرینا یا Senova D20 یک خودروی هاچبک 5 در است که در سال 2012 توسط شرکت بایک معرفی شد. سابرینا در چین با نام E150 شناخته می شود. سابرینا با اتاق سدان 4 در نیز عرضه شده است. طراحی نمونه هاچبک سابر ...