icon-sign ورود / ثبت نام

کاهش قیمت

کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد

در هفته جاری قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار آزاد کاش یافت. ...

1394/6/4

قیمت خودرو همچنان در سراشیبی سقوط

بدلیل رکود حاکم بر بازار خرید و فروش خودرو و اتفاقات این دو الی 3 هفته اخبر باعث شده قیمت خودروها هر چه بیشتر به قیمت کارخانه سازنده نزدیک شود ...

1394/5/8

پیش بینی کاهش قیمت خودروهای وارداتی توسط کارشناسان

کارشناسان متعقند با توجه به رفع تحریم ها ، کاهش 10 تا 15 درصد خودروهای وارداتی محتمل به نظر می رسد. ...

1394/4/30

ارزان شدن قیمت خودروهای وارداتی

قیمت برخی از خودروهای وارداتی در این هفته بین 500هزار تومان تا 1 میلیون تومان ارزان شد. ...

1394/4/22

قیمت خودروهای داخلی چقدر کاهش داشته است.

این هفته قیمت خودروهای داخلی با کاهش قیمت روبرو بوده است که در این میان E2 ال90 اتوکاتیک با 3 میلیون افت قیمت صدرنشین خودروهای داخلی در کاهش قیمت شد. ...

1394/4/14

کاهش قیمت خودرو داخلی این بار به ال 90 اتوماتیک رسید.

ال 90 اتوماتیک با در بازار با کاهش قیمت 3.5 میلیون تومانی روبرو بوده است. ...

1394/4/12