icon-sign ورود / ثبت نام
icon-price
قيمت روز خودرو قیمت خودرهای نیسان قیمت خودروی نیسان جوک پلاتینویم
نیسان

قیمت خودروی نیسان جوک پلاتینویم

قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی
--- 440,000,000 1399/10/20
440,000,000 --- 1399/4/5
440,000,000 --- 1399/4/5
440,000,000 --- 1399/3/12
440,000,000 --- 1399/2/12
440,000,000 --- 1399/1/16
440,000,000 535,000,000 1398/11/24
440,000,000 530,000,000 1398/11/13
440,000,000 520,000,000 1398/11/6
440,000,000 510,000,000 1398/10/18
440,000,000 490,000,000 1398/10/7
440,000,000 500,000,000 1398/9/17
440,000,000 470,000,000 1398/9/4
--- 480,000,000 1398/9/4
--- 420,000,000 1398/8/14
--- 430,000,000 1398/7/22
--- 430,000,000 1398/7/21
--- 430,000,000 1398/7/21
--- 430,000,000 1398/7/20
قیمت روز خودرو به تفکیک برند

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

نیسان