icon-sign ورود / ثبت نام

مشخصات فنی کیا ,

جستجوی خودرو
مشخصات فنی خودرو

مشخصات فنی کیا , موهاوی V8 , مدل 2010 تا 2012

موهاوی یک SUV بزرگ است که اولین بار در سال 2008 توسط شرکت کیا معرفی شد. طراحی موهاوی توسط پیتر شرایر انجام شد. موهاوی بر اساس پلتفرم مشترک با کیا سورنتو ساخته شده است. کیا موهاوی موفق به دریافت 5 ستار ...

مشخصات فنی کیا , موهاوی V6 , مدل 2010 تا 2012

موهاوی یک SUV بزرگ است که اولین بار در سال 2008 توسط شرکت کیا معرفی شد. طراحی موهاوی توسط پیتر شرایر انجام شد. موهاوی بر اساس پلتفرم مشترک با کیا سورنتو ساخته شده است. کیا موهاوی موفق به دریافت 5 ستار ...

مشخصات فنی کیا , کارناوال , مدل 2008 تا 2009

کارنیوال یک مینی ون است که اولین بار در سال 1998 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل دوم کارنیوال در سال 2006 معرفی شد. کارنیوال نسل دوم بر اساس پلتفرم Y5 کیا-هیوندا ساخته شد. نسل دوم کارنیوال موفق به دریافت ...

مشخصات فنی کیا , کادنزا , مدل 2014

کادنزا یک سدان لوکس بزرگ است که اولین بار در سال 2010 توسط شرکت کیا معرفی شد. طراحی نسل اول کادنزا توسط پیتر شرایر انجام شد. کیا کادنزا در سال 2013 فیس لیفت شد. نسل اول کادنزا بر اساس پلتفرم تایپ N جد ...

مشخصات فنی کیا , کادنزا , مدل 2011 تا 2013

کادنزا یک سدان لوکس بزرگ است که اولین بار در سال 2010 توسط شرکت کیا معرفی شد. طراحی نسل اول کادنزا توسط پیتر شرایر انجام شد. کیا کادنزا در سال 2013 فیس لیفت شد. نسل اول کادنزا بر اساس پلتفرم تایپ N جد ...

مشخصات فنی کیا , سول , مدل 2014 تا 2015

سول یک کراس اوور کوچک است که اولین بار در سال 2009 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل اول سول توسط Mike Torpey طراحی شد. کیا سول در سال 2012 فیس لیفت شد. کیا سول بر اساس پلتفرم PB هیوندا-کیا ساخته شد. کیا سو ...

مشخصات فنی کیا , سول , مدل 2012

سول یک کراس اوور کوچک است که اولین بار در سال 2009 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل اول سول توسط Mike Torpey طراحی شد. کیا سول در سال 2012 فیس لیفت شد. کیا سول بر اساس پلتفرم PB هیوندا-کیا ساخته شد. کیا سو ...

مشخصات فنی کیا , سورنتو , مدل 2015 تا 2017

سورنتو یک SUV متوسط است که اولین بار در سال 2002 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم سورنتو در سال 2014 معرفی شد. نسل سوم سورنتو بر اساس پلتفرم مشترک با کیا کارنیوال 2015 ساخته شده است. طراحی نسل سوم سورن ...

مشخصات فنی کیا , سورنتو , مدل 2010 تا 2014

سورنتو یک SUV متوسط است که اولین بار در سال 2002 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل دوم سورنتو در سال 2009 معرفی شد. طراحی نسل دوم سورنتو توسط پیتر شرایر انجام شد. سورنتو در سال 2014 فیس لیفت شد. سورنتو در س ...

مشخصات فنی کیا , سورنتو , مدل 2008 تا 2009

سورنتو یک SUV متوسط است که اولین بار در سال 2002 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل اول سورنتو مانند کامیون ها شاسی و بدنه جدا از هم داشت. سورنتو نسل اول در سال های 2007 و 2009 فیس لیفت های جزئی را تجربه کرد ...

مشخصات فنی کیا , سراتو کوپه , مدل 2010 تا 2012

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. در سال 2008 نسل دوم سراتو معرفی شد. نسل دوم سراتو بر اساس پلتفرم هیوندا الانترا ساخته شد. طراحی سراتو نسل دوم توسط Kurt ...

مشخصات فنی کیا , سراتو کوپه , مدل 2012 تا 2016

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم سراتو در سال 2012 معرفی شد. طراحی نسل سوم سراتو توسط Kurt Kahl انجام شد. سراتو در سال 2017 فیس لیفت شد. نسل سوم ...

مشخصات فنی کیا , سراتو 2000 , مدل 2017

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم سراتو در سال 2012 معرفی شد. طراحی نسل سوم سراتو توسط Kurt Kahl انجام شد. سراتو در سال 2017 فیس لیفت شد. نسل سوم ...

مشخصات فنی کیا , سراتو 2000 , 2014 تا 2016

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم سراتو در سال 2012 معرفی شد. طراحی نسل سوم سراتو توسط Kurt Kahl انجام شد. سراتو در سال 2017 فیس لیفت شد. نسل سوم ...

مشخصات فنی کیا , سراتو 2000 , مدل 2011 تا 2013

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. در سال 2008 نسل دوم سراتو معرفی شد. نسل دوم سراتو بر اساس پلتفرم هیوندا الانترا ساخته شد. طراحی سراتو نسل دوم توسط Kurt ...

مشخصات فنی کیا , سراتو 2000 , مدل 2008 تا 2009

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. در سال 2008 نسل دوم سراتو معرفی شد. نسل دوم سراتو بر اساس پلتفرم هیوندا الانترا ساخته شد. طراحی سراتو نسل دوم توسط Kurt ...

مشخصات فنی کیا , سراتو 2000 (مونتاژ) , مدل 1393 تا 1396

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. در سال 2008 نسل دوم سراتو معرفی شد. نسل دوم سراتو بر اساس پلتفرم هیوندا الانترا ساخته شد. طراحی سراتو نسل دوم توسط Kurt ...

مشخصات فنی کیا , سراتو 1600 (مونتاژ) , مدل 1393 تا 1396

سراتو یک سدان خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. در سال 2008 نسل دوم سراتو معرفی شد. نسل دوم سراتو بر اساس پلتفرم هیوندا الانترا ساخته شد. طراحی سراتو نسل دوم توسط Kurt ...

مشخصات فنی کیا , ریو 5 هاچ بک , مدل 2015 تا 2017

ریو یک خودروی خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم ریو در سال 2011 معرفی شد. نسل سوم ریو توسط پیتر شرایر طراحی شد. این مدل ریو در ایران با نام ریو 5 شناخته می شود ...

مشخصات فنی کیا , ریو 5 , مدل 2017

ریو یک خودروی خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم ریو در سال 2011 معرفی شد. نسل سوم ریو توسط پیتر شرایر طراحی شد. این مدل ریو در ایران با نام ریو 5 شناخته می شود ...

مشخصات فنی کیا , ریو 5 , مدل 2014 تا 2016

ریو یک خودروی خانوادگی کوچک است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم ریو در سال 2011 معرفی شد. نسل سوم ریو توسط پیتر شرایر طراحی شد. این مدل ریو در ایران با نام ریو 5 شناخته می شود ...

مشخصات فنی کیا , ریو 2 , مدل 2009 تا 2010

ریو یکی از سدان های خانوادگی پرفروش شرکت کیا است که نسل اول آن در سال 2000 معرفی شد. مونتاژ نسخه فیس لیفت شده نسل اول کیا ریو توسط شرکت سایپا در سال 1384 در ایران آغاز شد. طراحی ریو توسط موسسه I.DE.A ...

مشخصات فنی کیا , ریو اتوماتیک(مونتاژ) , مدل 1388 تا 1391

ریو یکی از سدان های خانوادگی پرفروش شرکت کیا است که نسل اول آن در سال 2000 معرفی شد. مونتاژ نسخه فیس لیفت شده نسل اول کیا ریو توسط شرکت سایپا در سال 1384 در ایران آغاز شد. طراحی ریو توسط موسسه I.DE.A ...

مشخصات فنی کیا , ریو (مونتاژ) , مدل 1388 تا 1391

ریو یکی از سدان های خانوادگی پرفروش شرکت کیا است که نسل اول آن در سال 2000 معرفی شد. مونتاژ نسخه فیس لیفت شده نسل اول کیا ریو توسط شرکت سایپا در سال 1384 در ایران آغاز شد. طراحی ریو توسط موسسه I.DE.A ...

مشخصات فنی کیا , پيكانتو , مدل 2017

پیکانتو یک خودروی شهری کوچک است که اولین بار در سال 2004 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل دوم پیکانتو در سال 2011 معرفی شد. طراحی پیکانتو نسل دوم توسط تیم طراحی اروپایی کیا به سرپرستی پیتر شرایر انجام شد. ...

مشخصات فنی کیا , پيكانتو , مئل 2012 تا 2016

پیکانتو یک خودروی شهری کوچک است که اولین بار در سال 2004 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل دوم پیکانتو در سال 2011 معرفی شد. طراحی پیکانتو نسل دوم توسط تیم طراحی اروپایی کیا به سرپرستی پیتر شرایر انجام شد. ...

مشخصات فنی کیا , اسپورتیج QL , مدل 2017

اسپرتیج یک SUV کوچک است که اولین بار در سال 1993 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل چهارم اسپرتیج که با کد QL شناخته می شود در سال 2015 معرفی شد. طراحی اسپرتیج QL توسط پیتر شرایر انجام شد. طبق گفته کیا طراحی ...

مشخصات فنی کیا , اسپورتیج , مدل 2017

اسپرتیج یک SUV کوچک است که اولین بار در سال 1993 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل چهارم اسپرتیج که با کد QL شناخته می شود در سال 2015 معرفی شد. طراحی اسپرتیج QL توسط پیتر شرایر انجام شد. طبق گفته کیا طراحی ...

مشخصات فنی کیا , اسپورتیج , مدل 2014 تا 2016

اسپرتیج یک SUV کوچک است که اولین بار در سال 1993 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم اسپرتیج در سال 2010 معرفی شد. طراحی نسل سوم اسپرتیج توسط پیتر شرایر انجام شد. اسپرتیج در سال 2014 فیس لیفت شد. اسپرتیج ...

مشخصات فنی کیا , اسپورتیج , مدل 2011 تا 2013

اسپرتیج یک SUV کوچک است که اولین بار در سال 1993 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم اسپرتیج در سال 2010 معرفی شد. طراحی نسل سوم اسپرتیج توسط پیتر شرایر انجام شد. اسپرتیج در سال 2014 فیس لیفت شد. اسپرتیج ...

مشخصات فنی کیا , اسپورتیج , مدل 2008 تا 2010

اسپرتیج یک SUV کوچک است که اولین بار در سال 1993 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل دوم اسپرتیج در سال 2004 معرفی شد. اسپرتیج نسل دوم بر اساس پلتفرم هیوندا الانترا که با توسان 2005 مشترک بود ساخته شد. نسل دو ...

مشخصات فنی کیا , اپیروس , مدل 2008 تا 2010

اپیروس یک سدان لوکس بزرگ است که اولین بار در سال 2003 توسط شرکت کیا معرفی شد. بعضی از قطعات اپیروس با هیوندا گرنجور XG مشترک است. اپیروس تست موسسه ایمنی IIHS را با رتبه GOOD در سال 2007 پشت سر گذاشت. ...

مشخصات فنی کیا , اپتیما هیبریدی , مدل 2017

کیا اپتیما یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل چهارم اپتیما که با کد JF شناخته می شود در سال 2015 معرفی شد. طراحی اپتیما JF توسط پیتر شرایر انجام شد. اپتیما ...

مشخصات فنی کیا , اپتیما TF , مدل 2016

کیا اپتیما یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم اپتیما که با کد TF شناخته می شود در سال 2010 معرفی شد. طراحی نسل سوم اپتیما توسط Peter Schreyer، Miklos K ...

مشخصات فنی کیا , اپتیما JF , مدل 2016 تا 2017

کیا اپتیما یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل چهارم اپتیما که با کد JF شناخته می شود در سال 2015 معرفی شد. طراحی اپتیما JF توسط پیتر شرایر انجام شد. اپتیما ...

مشخصات فنی کیا , اپتیما , مدل 2014 تا 2015

کیا اپتیما یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل سوم اپتیما که با کد TF شناخته می شود در سال 2010 معرفی شد. طراحی نسل سوم اپتیما توسط Peter Schreyer، Miklos K ...

مشخصات فنی کیا , اپتیما , مدل 2010

کیا اپتیما یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل دوم اپتیما در سال 2005 معرفی شد. اپتیما نسل دوم در سال 2010 فیس لیفت شد. طراحی نسل دوم اپتیما توسط پیتر شرایر ...

مشخصات فنی کیا , اپتیما , مدل 2016 تا 2017

کیا اپتیما یک سدان خانوادگی متوسط است که اولین بار در سال 2000 توسط شرکت کیا معرفی شد. نسل چهارم اپتیما که با کد JF شناخته می شود در سال 2015 معرفی شد. طراحی اپتیما JF توسط پیتر شرایر انجام شد. اپتیما ...