icon-sign ورود / ثبت نام

مشخصات فنی رنو , اسکالا E4

جستجوی خودرو
مشخصات فنی خودرو

مشخصات فنی رنو , اسکالا E4 , مدل 2014

اسکالا در واقع نسل سوم مگان و یک هاچبک 5 در است که اولین بار در سال 2008 توسط شرکت رنو معرفی شد. اسکالا بر اساس پلتفرم C رنو ساخته شد. طراحی اسکالا توسط آقای Patrick Le Quement انجام شد. اسکالا یک بار ...

مشخصات فنی رنو , اسکالا E4 , مدل 2015 تا 2016

اسکالا در واقع نسل سوم مگان و یک هاچبک 5 در است که اولین بار در سال 2008 توسط شرکت رنو معرفی شد. اسکالا بر اساس پلتفرم C رنو ساخته شد. طراحی اسکالا توسط آقای Patrick Le Quement انجام شد. اسکالا یک بار ...