icon-sign ورود / ثبت نام

مشخصات فنی مازاراتی

جستجوی خودرو
مشخصات فنی خودرو

مشخصات فنی مازاراتی , گرن گبریو MC , مدل 2012

مازراتی گرن کابریو در واقع نسخه کروک مازراتی گرن تاریسمو است که اولین بار در سال 2010 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. مازراتی گرن کابریو از همان موتور 4.7 لیتر گرن تاریسمو نسخه S نیرو می گیرد. در سال 2011 ...

مشخصات فنی مازاراتی , گیبلی , مدل 2015

مازراتی گیبلی یک خودروی کوپه اسپرت است که نسل اول آن در 1967 توسط مازراتی معرفی شد. در سال 2013 نسخه جدیدی از گیبلی با اتاق 4 در سدان تولید شد. این نسل از گیبلی با کد M157 شناخته می شود و اولین مدل گی ...

مشخصات فنی مازاراتی , گرن کبریو s , مدل 2012 تا 2013

مازراتی گرن کابریو در واقع نسخه کروک مازراتی گرن تاریسمو است که اولین بار در سال 2010 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. مازراتی گرن کابریو از همان موتور 4.7 لیتر گرن تاریسمو نسخه S نیرو می گیرد. در سال 2011 ...

مشخصات فنی مازاراتی , گرن کبریو , مدل 2012 تا 2013

مازراتی گرن کابریو در واقع نسخه کروک مازراتی گرن تاریسمو است که اولین بار در سال 2010 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. مازراتی گرن کابریو از همان موتور 4.7 لیتر گرن تاریسمو نسخه S نیرو می گیرد. در سال 2011 ...

مشخصات فنی مازاراتی , كوارتوپورته GTS , مدل 2013 تا 2014

مازراتی کواتروپورته یک سدان لوکس بزرگ است که نسل اول ان در سال 1963 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. طراحی کوآتروپورته توسط شرکت پینین فارینا انجام شده است. از سال 2003 تا 2012 نسل پنجم کوآتروپورته و از س ...

مشخصات فنی مازاراتی , كوارتوپورته GTS , مدل 2012

مازراتی کواتروپورته یک سدان لوکس بزرگ است که نسل اول ان در سال 1963 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. طراحی کوآتروپورته توسط شرکت پینین فارینا انجام شده است. از سال 2003 تا 2012 نسل پنجم کوآتروپورته و از س ...

مشخصات فنی مازاراتی , كوارتوپورته S , مدل 2013 تا 2014

مازراتی کواتروپورته یک سدان لوکس بزرگ است که نسل اول ان در سال 1963 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. طراحی کوآتروپورته توسط شرکت پینین فارینا انجام شده است. از سال 2003 تا 2012 نسل پنجم کوآتروپورته و از س ...

مشخصات فنی مازاراتی , كوارتوپورته S , مدل 2012

مازراتی کواتروپورته یک سدان لوکس بزرگ است که نسل اول ان در سال 1963 توسط شرکت مازراتی معرفی شد. طراحی کوآتروپورته توسط شرکت پینین فارینا انجام شده است. از سال 2003 تا 2012 نسل پنجم کوآتروپورته و از س ...