icon-sign ورود / ثبت نام

نقد و بررسی نقد و بررسی سیتروئن , C3 , مدل 1397

سیتروئن , C3 , مدل 1397

سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

سایپا پس از برجام و باز شدن درب های تجارت جهانی سریعا باب مذاکره را با شریک فرانسوی خود آغاز نمود تا بتواند محصولات بروز و مدرن این شرکت فرانسوی را به سبد محصولات خود که حالا اکثرا چینی شده است ،بیافزاید تا بتواند اعتبار از دست رفته خود را دوباره احیا نماید. اما مذاکرات سایپا با سیتروئن بسیار طولانی شد و علی رغم اینکه سایپا در نمایشگاه مختلف داخلی انواع و اقسام محصولات سیتروئن را به نمایش گذاشت تاکنون موفق به عرضه محصولات این شرکت نگردیده است.

ظاهرا حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال مذاکره قرار است که سایپا کراس اور سیتروئن C3 را بعنوان اولین محصول پسا برجامی خود بصورت رسمی رونمایی و عرضه آن را آغاز کند. از نکات جالب این داستان پر ماجرا این است که پیش از این سایپا سیتروئن C3 XR را در نمایشگاه های داخلی رونمایی کرده بود اما بیکباره تصمیم این شرکت تغییر کرد و قرار است سیتروئن C3 به محصولات سایپا اضافه شود. این دو محصول سیتروئن از نظر نام بسیار شبیه به هم هستند اما C3 XR کراس اوری بود که سیتروئن به منظور بازار های چین ،شرق آسیا و هند تولید کرده بود و در دیگر نقاط جهان حضور نداشت اما سیتروئن C3 محصولی جهانی از سیتروئن محسوب می شود که در بازارهای اروپا و دیگر نقاط جهان بصورت رسمی عرضه شده است .مشخص است این دو محصول همنام از نظر ظاهری  کاملا از هم متفاوت می باشند .

این موضوع بهانه ای شد تا سیتروئن C3 را پیش از حضور در بازار مورد نقد و بررسی قرار دهیم .

1397/3/1
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس خارجی سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید
عکس داخل سیتروئن C3:مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

تاریخچه

سیتروئن C3 برای اولین بار در سال 2002 متولد شده و نسل اولیه این خودرو تا 2009 با چندین فیس لیفت مختلف عرضه گردید. در سال 2010 نسل دوم این خودرو توسط سیتروئن به بازار عرضه گردید و تولید آن علی رغم عدم موفقیت تا سال 2015 ادامه داشت.سیتروئن که دوست نداشت این خودروی تاریخی خود را از دست بدهد با یک ترفند ویژه و با طراحی  فوق العاده خاص این برند سیتروئن را در سال 2016 با چهره ای جذاب و متفاوت روانه بازار نمود.در حقیقت سیتروئن C3 آمده است که بتواند با ظاهری خاص در سگمنت هاچ بک های ساب کامپکت باعث سرآفرازی این برند فرانسوی شود.

طراحی ظاهری و بدنه

طراحی ظاهری و بدنه

سیتروئن در گذشته همانند دیگر برندها فرانسوی از ضعف در طرای ظاهری رنج می برد و همین مهم باعث گردیده بود که سیتروئن نتواند در بازار های جهانی موفق عمل کند. اما کلیه خودروسازان فرانسوی بیکباره تصمیم گرفتند که با به خدمت گرفتن طراحان به نام دنیا دستی به سر و گوش محصولات خود بکشند تا بتوانند راهی به بازارهای از دست رفته بیابند. سیتروئن از این قاعده مستثنی نبود و از سال 2015 محصولات این شرکت با زبان طراحی جدید بسیار زیبا و مهیج گردیدند. سیتروئن C3 هم دقیقا مطابق با زبان طراحی جدید سیتروئن شکل گرفته است .می توان گفت C3 از نظر ظاهری بطور کاملا تحت تاثیر سیتروئن کاکتوس قرار دارد بطوری تمایز این دو محصول از یکدیگر بسیار مشکل است.

سیتروئن C3 از نظر ظاهری راهی را که نیسان جوک برای رسیدن به موفقیت پیش گرفته است را دنبال می کند. چرا که نمای ظاهری این خودرو همانند نیسان جوک بسیار عجیب و غریب است و در نمای جلو خودرو انواع و اقسام چراغهای مختلف به چشم می خورد.چراغ های بسیار باریک که در امتداد جلو پنجره قرار گرفته ،چهره ای جسور و زیرک از این خودرو به نمایش می گذارد . در بالای سپر و درست زیرا چراغهای اصلی دو چراغی بیضی شکل بسیار بزرگ قرار گرفته که تناسبی با چراغهای باریک فوقانی ندارد اما در کل زیبایی خاصی به نمای جلوی خودرو داده است.و اما در آخر هم چراغهای مه شکن در پایین سپر خودرو حجت را بر ببینده تمام می کند که اگر تمامی چراغهای جلو هم دچار مشکل شود باز هم چراغی است که مسیر را روشن کند.

اما تمام مشخصات نمای جلو خودور به چراغهای و سپر حجیم آن ختم نمی شود چرا که قاب چراغهای مه شکن بار نگ متمایز از بدنه اصلی طراحی شده و جلوه خاصی را به سیتروئن C3 بخشیده است.

به نمای جانب که می رسیم همچنان المان های ساختارشکنانه سیتروئن C3 به چشم  می خورد. ضربه گیر های بزرگ مشکی رنگ روی درب ها با نام Airbump در هیچ خودروی دیگری قابل مشاهده نیست .همچنین لوگوی وسط رینگ های این خودرو برخلاف تمامی خودروهای جهان بصورت مربعی طراحی شده که در نوع خود جذاب است.

نمای عقب سیتروئن C3 به شدت تحت تاثیر DS3 دیگر برند سیتروئن طراحی شده است . چراغهای های مربعی شکل در کنار سپر دو رنگ ولوگوی سیتروئن که در مرکز درب تعبیه شده اند تنها مشخصات قابل ذکر نمای عقب این خودرو می باشند.

بطور کل باید گفت که نمای ظاهری این خودرو کاملا جذاب و جوان پسند می باشد و مانند نیسان جوک می تواند به گزینه اول زنان ایرانی تبدیل شود چرا که با سوار شدن بر این خودرو مطئنا حس خاص بودن را متوجه خواهید شد.

طراحی داخلی و کابین

طراحی داخلی و کابین

همانطور که انتظار می رفت طراحی داخلی سیتروئن C3 کاملا منحصر بفرد و ساختار شکنانه می باشد.تمامی ادوات داخلی ترکیبی از مربع و بیضی مورد طراحی قرار گرفته است. داشبورد جلوی خودرو توسط یک مستطیل بزرگ و باریک که بوسیله نوارهای با رنگ متفاوت  از بخش های دیگر جداگردیده است ،خروجی هوای های بیضی شکل را در خود جای داده است . در مرکز داشبورد هم یک صفحه نمایش لمسی مستطیل شکل و مسطح قرار گرفته است و در زیر آن سیستم تهویه مطبوع در نواری باریک جای خوش کرده است.

کلید روشن و خاموش کردن موتور هم در پایین ترین نقطه قسمت میانی داشبورد تعیبه شده که جای تعجب دارد.به فرمان خودرو هم که نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که قسمت مرکز غربیلک فرمان به همراه ادوات کنترل سیستم صوتی و اداوت کروز کنترل کاملا متناسب با دیگر اجزای کابین به حالت چهار گوش طراحی شده اند.

ابعاد بدنه سیتروئن C3

ابعاد بدنه سیتروئن C3

سیتروئن C3 در سگمنت هاچ بک های ساب کامپکت قرار گرفته و عملا یک سوپر مینی محسوب می گردد.در نتیجه نباید فریب ظاهر حجیم و پف کرده این خودرو بخوریم چرا که فضای داخلی این خودرو کمی بزرگتر از هاچ بک های معمولی بوده و عملا نمی تواند  به سرنشینان عقب خودرو فضای کافی برای پاها را در اختیار قرار دهد. اما در بین رقبای خود با توجه به فاصله دو محور مناسب از فضای بیشتری برخودار می باشد.

 

نوع خودرو

طول
میلیمتر

عرض
میلیمتر

ارتفاع
میلیمتر

وزن
کیلوگرم

فاصله دو محور
میلیمتر

حجم صندوق بار

سیتروئن C3

3996

1779

1490

1660

2539

 

 

بهتر است بخوانید:

اولین تست و تجربه رانندگی با سیتروئن C3 در ایران

مشخصات فنی سیتروئن C3

مشخصات فنی سیتروئن C3

سیتروئن C3 با سه گزینه بنزینی PureTech و دو پیشرانه دیزلی BlueHDi در بازارهای اورپا عرضه گردیده است .گزینه های بنزینی این خودرو شامل موتورهای 3 سیلندر با قدرت های خروجی 68 ،81 و 110 اسب بخاری خواهد بود که طبق اخبار منتشر شده سایپا قصد دارد نسخه 110 اسب بخاری به بازر ایران عرضه نماید . این موتور 1.2 لیتری با استفاده از تکنولوژی PureTech توانایی تولید 110 اسب بخار و 205 نیوتن گشتاور را دارد. حجم کم موتور و تکنولوژی پیشرفته آن  سبب گردیده است که میزان مصرف سوخت سیتروئن C3 به 4.6 لیتر کاهش یابد که در بازار ایران می توان یک رکورد محسوب گردد.

وظیفه انتقال قدرت این موتور جمع و جور به جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک سپرده شده است . سیتروئن C3 به کمک این مشخصات فنی قادر خواهد بود ظرف مدت 10.6 ثانیه سرعته خود را به 100 کیلومتر بر ساعت برساند.

تکمیلی:شرکت سایپا سیتروئن در مراسم رونمایی از این خودرو اعلام کرد سیتروئن c3 با موتور 1.6 لیتری توربو و  با حداکثر قدرت 165 اسب بخار به ایران خواهد آمد.

 

 

حجم موتور

نوع پیشرانه

گشتاور(نیوتن متر)

قدرت (اسب بخار)

1.2 L

تنفس طبیعی

205

110

ایمنی

ایمنی

سیتروئن C3 در تست تصادف موسسه EURO NCAP توانسته 4 ستاره ایمنی را دریافت کند که شاید در بین رقبا زیاد قابل قبول نباشد اما مطمئنا در بازار ایران یک خودروی کاملا ایمن محسوب می گردد.قابل ذکر است در تست های انجام شده این خودرو در مقابل حفاظت از جان سرنشنیان کاملا موفق عمل کرده است اما نکته ای که باعث از دست رفتن یک ستاره ایمنی باقی مانده شده است کمبود سیستم های کمکی ایمنی و عدم حفظ جان عابرین پیاده می باشد . البته این خودرو به امکانات ایمنی نظیر سیستم کمک حرکتی در تپه‌ها، سیستم هشدار خروج از خط جاده، سیستم نظارت بر نقاط کور، سیستم هشدار توجه به راننده ، دوربین پشتیبان گیری و شش کیسه هوا مجهز گردیده است.

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

از جذاب ترین  امکانات رفاهی  سیتروئن، C3 سیستمی بنام ConnectedCam می باشد که با استفاده از یک دوربین که در پشت آینهٔ وسط نصب‌شده است، تصاویر و ویدئوهایی را ضبط و از طریق اتصال به اینترنت با یک کلیک به‌طور مستقیم آن‌ها را به شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌کند. به‌عبارت‌دیگر شما در حین رانندگی می‌توانید عکس سلفی گرفته و بدون حواس‌پرتی آن‌ها را به شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید.از دیگر امکانات رفاهی سیتروئن C3 می توان به صفحه نمایش لمسی 7 اینچی منطبق بر کار پلی اپل و اتواندروید ،سیستم روشن و خاموش موتور و سیستم ورود بدون کلید اشاره کرد.

نویسنده :

هومن زمانی

1397/3/1